Zienswijze Omgevingsvisie

Hilversum is bezig een Omgevingsvisie vast te stellen. Naar onze mening maakt men hier niet de juiste keuzes, maar deze visie gaat wel het beleid in de komende 20 jaar bepalen. De concept omgevingsvisie die nu voorligt heeft goede intenties, maar er wordt niet doorgepakt. Geen leiderschap, geen concrete en heldere keuzes, geen daadkracht. Beslissingen over de openbare ruimte waren nog nooit zo belangrijk, maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Het is echter nú het moment. Laat daarom ook je stem horen middels een Zienswijze!

Het indienen is makkelijker dan je wellicht denkt. Dit kan via een mailtje naar omgevingsvisie@hilversum.nl (vermeld naam, adres, en onderwerp ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Hilversum 2040’), of het invullen van een formulier op de website (zie onder). Dit kan tot 17 april 2023.

• Info van de Gemeente: link
• De concept-Omgevingsvisie zelf (pdf): link
• Bouwstenen voor een zienswijze: link
• Inloopdagen Gemeente, voor toelichting en hulp, en formulier Zienswijze: link
• Zienswijze van een groep organisaties, die wij mede onderschrijven: link

Het college bundelt dan alle zienswijzen in een zienswijzennota. Alle zienswijzen worden daarin – geanonimiseerd – opgenomen en voorzien van een reactie. Dit wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad en is dan ook openbaar. Wijzigingen die volgen uit de zienswijzen en reacties worden opgenomen in het raadsvoorstel voor vaststelling van de Omgevingsvisie. Dit staat gepland voor 28 juni. Vaststelling van de Omgevingsvisie volgt dan op 19 juli.

Er zijn 2 groepen organisaties die oproepen om een zienswijze in te dienen;

  1. een 60tal organisaties die vanuit duurzaamheidsperspectief daartoe oproepen; < link >
  2. een 40tal bewonersorganisaties, verenigd in HOP2040; < link >

Namens Hilversum Verbonden;

Aernoud Olde, 06-1250.5498 / aernoud@aernoud

Speak Your Mind

*