Wormenhotels voor Hilversum

Vorige maand is in Hilversum aan de Korte Noorderweg een tweede wormenhotel geopend. Een wormenhotel is een composthoop die je deelt met je buren; zie wormenhotel.nl/ Gelijktijdig is er hernieuwd enthousiasme om op korte termijn op meerdere plaatsen in Hilversum wormenhotels te beginnen. Aanvragen voor een wormenhotel op openbaar terrein verlopen in Hilversum via de buurtcoordinator.

Op facebook hebben 40 Hilversummers zich verzameld in de facebookgroep ‘Wormenhotels voor Hilversum’. Het idee is dat je minimaal 5 huishoudens uit je straat verzamelt en dan je straat aanmeldt bij de facebookgroep en bij je buurtcoordinator, zie Meedoen in Uw Wijk.

Op 14 december gaat initiatiefneemster Ineke Gnodde naar het raadhuis om de aanvraag van haar straat te bespreken. Daar presenteert Klaske Postma (product ontwerpster met biomaterialen, zie regenerationdesign.nl) ook haar ontwerpen voor het wormenhotel. Gekeken wordt of het haalbaar is om dan met meerdere initiatiefnemers samen naar het raadhuis te gaan. Het verdient dus aanbeveling voor die tijd je belangstelling voor een eigen wormenhotel kenbaar te maken.

Over composteren

Veel mensen composteren natuurlijk middels een composthoop in de eigen tuin, en dat is uitstekend. Echter niet iedereen heeft een eigen tuin, en niet iedereen heeft groene vingers; en dan kan een wormenhotel een uitkomst zijn. Een wormenhotel in de buurt is naast goed voor het milieu, ook een leuk (leer) project om samen met de buurt en de kids mee bezig te zijn, naast ecologische voordelen is het samen zorgen voor een wormen hotel goed voor de sociale cohesie en draagt een wormen hotel bij aan een gezelligere buurt.

Lees meer over composteren op: milieucentraal.nl/…/zelf-composteren/

Speak Your Mind

*