Wilt u Oma worden voor vluchtelingen-kind(eren)?

Veel kinderen van vluchtelingen zouden beter hun weg vinden als ze een oma of opa zouden hebben. Maar vaak is die in het land van herkomst achtergebleven of overleden, zodat deze kinderen niet de oma hebben zoals vele kinderen die wel hebben. Stichting TalenTonen is onlangs het mama-oma project gestart om moeders en hun kinderen die als
nieuwkomers in Nederland zijn komen wonen, te koppelen aan Nederlandse oma’s. Voor dit project is de stichting in het Gooi op zoek naar mensen die de in de rol van ‘oma’ in contact willen komen met deze gezinnen.

De oma’s kunnen elk op hun eigen manier een bijdrage gaan leveren. Belangrijk is het meedenken en adviezen geven, samen beter leren Nederlands spreken, met de moeder van ‘je kleinkind’ zoeken naar oplossingen voor  opvoedproblemen, maar vooral: er gewoon te zijn voor het gezin. Op verjaardagen, bij het afzwemmen, zoals oma’s dat doen. Door de moeder en het kind te helpen, kun je de kinderen op weg helpen om te integreren in de Nederlandse samenleving.

De directeur van de stichting, Simin Sangian, heeft zelf ervaren hoe belangrijk het is dat kinderen een oma hebben. Omdat zij een Nederlandse oma voor haar kinderen had gevonden, werden twee culturen aan elkaar verbonden en de kloof tussen beide culturen verkleind. Als nieuwkomer voel je je op deze wijze eerder thuis en de integratie gaat dan
harmonieuzer.
Het kan de ‘oma’s’ zelf ook wat brengen: namelijk een nieuwe familie, hier in de buurt.

Praktische informatie
Vindt u het leuk om hier iets meer over te horen? TalenTonen stelt niet direct eisen aan de oma’s, behalve dan dat ze zich voor langere tijd willen verbinden aan het gezin en er echt voor hen wil zijn. U kunt contact opnemen met Esther Franssen, projectleider mama-oma project, E.franssen@talentonen.nl of 06-12756994.

Speak Your Mind

*