Vrolijke Frans Award 2019 – vakprijs – punten en commentaren

En de Winnaar van de vakprijs voor beste politicus van 2019 is …

  1. Aafke Vreugdenhil, Fractievoorzitster van de Christen Unie
  2. Arno Scheepers, wethouder namens de VVD
  3. Femke van Drooge, Fractievoorzitster van de PvdA

Algemeen:

De vakprijs wordt samengesteld door de raadsleden en wethouders die ieder een top 3 in mogen leveren. 10 punten voor de nr 1, 7 voor de nr 2 en 4 punten voor de nr. 3

Voor de nr 1 en 2 mag je niet op een partijgenoot stemmen. Bij de nr 3 wel; en dat gebeurd massaal.

De vakprijs gaat niet alleen om punten maar ook om de commentaren. De positieve stemverklaringen. Een verwoording van een vrijwel raadsbrede waardering voor de collega’s van andere partijen. Herkenning en waardering voor wat die ander doet vanuit andere idealen maar voor hetzelfde doel; namelijk het belang en welzijn van de bewoners van Hilversum.

Wat opvalt in de commentaren dat het handelen van politici rondom interne strubbelingen vaak doorslaggevend is bij de stembepaling. Logisch, maar bij deze verkiezingen ook heel zichtbaar.

Wat verder opvalt is dat er ieder jaar meer raadsleden en wethouders hun stem uitbrengen. Inmiddels doet ruim 80% van de politici mee. Niet stemmers hebben hier overigens vaak plausibele redenen voor.

Van de 43 raadsleden en wethouders hebben 30 een of meer stemmen van collega’s ontvangen. Grote verscheidenheid dus. Hieronder de lijst met wat de collega-politici aan toelichting gegeven hebben.

De punten en commentaren:

  1. Aafke Vreugdenhil – de Blécourt, fractievoorzitster Christen Unie, 11x gekozen, 101 punten

Geprezen vanwege haar inzet voor sociaal-maatschappelijk Hilversum en de aandacht die Aafke heeft voor de behoeftige en kansarme Hilversummers

Zij wordt het ‘geweten’ van de raad genoemd, ook wel de juf of moeder van de raad. Aafke is altijd beleefd, rustig en overwogen. Maar áls ze zich ergens boos over begint te maken dan weet de hele raad dat het ook goed mis is!

De meest genoemde typeringen: betrouwbaar, maar ook bevlogen, oprecht, inhoudelijk, wars van theater, en met hart voor de medemens.

Haar manier van vragen stellen is prikkelend en geeft vaak stof tot nadenken. In beeldende formuleringen plaatst Aafke rake opmerkingen in de vergaderingen. Ondertussen blijft zij gericht op verbetering en verbinding. Een genoegen om in de Raad mee te mogen samenwerken:

2. Arno Scheepers, wethouder VVD, 11x gekozen, 67 punten

Op herhaling op nr. 2. Inhoudelijk erg sterk, heeft bijna altijd gelijk en als-ie geen gelijk heeft geeft hij dat ruiterlijk toe.

Is scherp en brengt humor in het debat. Opereert met charme en met overtuigingkracht.

Een doelgerichte wethouder, die graag bij zijn eigen plan blijft. Anderen noemen dat koppig, met het oog op de bal. Komt vaak rigide en zelfs driftig over, maar ondanks dat krijgt hij veel stemmen want hij boekt resultaten op de moeilijke dossiers waarbij hij open staat voor gesprek en discussie. Veelgenoemd daarbij: het stationgebied.

Kwalificaties: dossierkennis, duidelijk, transparant, gedreven, standvastig, to-the-point, zeer compleet in beantwoording.

Uitsmijter van een collega: Ga door en blijf jezelf

3. Femke van Drooge, fractievoorzitster PvdA, 7x gekozen, 52 punten

Inhoudelijk sterk. Goed in het debat. In staat om mooi en duidelijk uit te leggen aan mensen wat er speelt. Onderscheid zich in de mate waarin zij mensen zelf benadert

Heeft in de afgelopen tijd goed oppositie gevoerd. Spreekt duidelijk, durft de confrontatie aan en heeft een aantal mooie momenten in de raad gehad. Werkt ook vaak samen en ook dat is prettig.

Gedreven, vasthoudend, bijt zich vast als een terrier en laat de niet ontsnappen op basis van slimme retorische trucs.

Beheerst alle facetten van raadswerk. Inhoudelijk scherp en slim in het debat. Opereert zelf altijd op basis van inhoudelijk kennis.

4. Gerben van Voorden, raadslid CDA, 7x gekozen, 52 punten

Voor het tweede jaar op rij gedeeld 3e. Reglementair 4e, maar de gewonnen publieksprijs zal de pijn verzachten.

Welbespraakt, vasthoudend op een effectieve manier oppositie aan het voeren, en gewoon een leuke vent. Draagt bij aan een positieve sfeer in de Raad.

Hij is fel maar fair op zorg en samenleving dossiers, zoekt samenwerking voor een meerderheid, kan goed debateren.

Heeft zich in zijn oppositierol een leidende rol toebedeeld en leest het politieke spel uitstekend. Hierdoor kan hij de gevoeligheden bloot leggen en versterkt hij hiermee het politieke debat.

Steekt met kop en schouders boven de rest van de raad uit. Een voorbeeld van vasthoudend en consequent blijven hameren op onderwerpen als eenzaamheid en vrijwilligerswerk.

5. Jan Slingerland, fractievoorzitter Hart voor Hilversum, 6x gekozen, 42 punten

Handelt integer. Sterk in dossieropbouw en procesvorming. Harde werker. Zoekt, krijgt en accepteert steun in het -politiek spel en debat-

Jan brengt rust. Rust in de coalitie, rust in de fractie. Zoekt alles uit, stopt veel uren in het raadswerk en is een echte verbinder voor alle partijen waar ik super trotst op ben.

Veel waardering voor zijn rol als fractievoorzitter. Van binnen de eigen partij en van daarbuiten (3 eerste plaatsen van buiten de partij!).

Waardering voor zijn mentorschap en natuurlijke leiderschap. Als fractievoorzitter van HvH heeft hij een zeer pittige klus; zorgen dat zijn fractie eensgezind binnen de coalitie blijft. Met zijn fractie – zoals hij zelf ook zegt – die zonder levensbeschouwelijk gezamenlijk richtsnoer opereert – heeft hij daar zijn handen aan vol. Jan opereert daarin respectvol naar zijn fractie; hij waardeert de eigenheid van zijn fractiegenoten, en is af en toe ook niet te beroerd om daarin directief op te treden.

6. Annette Wolthers, wethouder D66, 5x gekozen, 41 punten

Ze is bereid terug te komen op eerdere foute besluiten als we haar daarom vragen. Blijft rustig, doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Het maakt haar een mooi mens en prima bestuurder.

Recht door zee, weet waar zij het over heeft, straalt vertrouwen uit, geeft je het gevoel dat zij er voor iedereen is maakt geen onderscheid. Doet haar werk goed met veel overgave, heeft dossier kennis. Annette is open, toegankelijk, eerlijk en duidelijk; what you see is what you get.

“Met mijn portefeuilles heb ik veel te maken met wethouder Wolthers. Wij verschillen soms van inzicht maar dat is politiek. Wolthers is inhoudelijk en communicatief sterk. Zij is ook een toegankelijke en empathievolle wethouder. Wat ook opvalt is dat wethouder Wolthers, niet vies wordt van toenadering zoeken tot de oppositie.”

7. Lex van Waarden, raadslid GL, 7x gekozen, 40 punten

Beste beginner van de raad. Geeft constructief kleur een het debat met een duidelijke visie.

Wegens de uitermate grote kennis die hij inzake allerhande onderwerpen in het fysieke domein, m.n. ruimtelijke ordening en bouwen, aan de dag legt. Onlangs heeft hij het aangedurfd om het fenomeen ‘bouwhoogtes in Hilversum’ tijdens een bijeenkomst van Groen Links in de Burgerzaal wederom op de kaart te zetten, hetgeen allerwege door de aanwezigen werd gewaardeerd. Tenslotte valt Lex op door zijn rustige wijze van spreken in het openbaar debat. Hij laat zich niet snel uit het veld slaan.

Sympathieke kerel. Hoge aaibaarheidsfactor, en heeft verstand van zaken, vooral waar het gaat om architectuur. Draagt bij aan een positieve sfeer in de Raad.

Vrolijke vent. Deskundig, integer, verbindend. 

Lex heeft kwaliteit van de ruimtelijke omgeving zeer hoog in het vaandel staan, en weet daar met veel expertise over te spreken en te overtuigen. het door hem georganiseerde debat over de hoogte van bouwen in Hilversum; uitstekend. Lex is een GroenLinkser zoals ik er veel ken: zeer genuanceerd, gericht op het inhoudelijke debat en soms (dat is mijn mening dus) zit die genuanceerdheid ons in de weg om een scherp standpunt te formuleren. De afgelopen 1 1/2 jaar heeft Lex zich een prima positie verworven binnen de raad op inhoud, waarbij hij ook nog eens altijd een aardige collega blijft, op zoek naar de verbinding tussen ons. En dat is ook heel veel waard in de politieke arena!

8. Evert Jan Kruijswijk – Jansen, raadslid CDA, 5x gekozen, 38 punten

Deze nieuwkomer heeft zich snel in gelezen. Is scherp en alert in het debat. Hij verpakt zijn kritiek met een beschaafde stijl debatteren.

Een goed, scherpe debater en niet bang voor de confrontatie en zijn dossiers uitstekend kent.

Altijd keurig, netjes en to the point. Prettig om naar te luisteren. Krijgt te weinig het spotlight voor mijn gevoel. Bijzonder integer en inhoudelijk. Maakt zijn eigen afwegingen en dat is altijd te prijzen.

9. Hidde Fennema, raadslid VVD, 6x gekozen, 30 punten

Kritisch raadslid, ook naar eigen coalitie en wethouders. Humor, sterk in debat, en doet zeer goed zijn huiswerk (zie o.a. afvalscheidingsdebat).

Is brutaal en zoekt voorafgaand aan het debat altijd de dialoog met zijn mede raadsleden. Combineert een goede debatstijl zonder drammerigheid met diplomatie. Respecteert iedereen. Het oliemannetje van de coalitie.

Veel respect voor mijn collega die de lokale politiek feilloos doorheeft en zijn onderwerpen weet te claimen.

Genoemde kwalificaties: constructief, gedreven, enthousiast, liberaal, een fair player, ter zake deskundig, goed voorbereid, eloquent, politiek vaardig en een hele aardige vent. Heeft een heel duidelijk en afgewogen liberaal profiel. Geothermie zit bij hem ultradiep.

10. Regie Redmeijer, raadslid HvH, 4x gekozen, 28 punten

Waardering vanwege haar verantwoordelijkheidsgevoel, lef om naar de raad te reflecteren en promotie van een minder partijgevoelige raad.

Ze zoekt zaken goed uit, heeft een stevige mening en verwoordt dat met respect voor een ieder in de raad.

Ontwikkelt zich als geweten en spiegel van de Hilversumse raad. Zij durft zich tegen de stroming in uit te spreken en vast te houden aan haar standpunten. Zij spreekt anderen aan op hun gedrag en voorbereiding. Daar zouden we wat meer mensen van moeten hebben in de Hilversumse Raad, tot dusverre staat ze hierin redelijk alleen. 

Waardering voor de wijze waarop zij kritisch naar de voorstellen kijkt en haar eigen mening formuleert. Dat ze er voor kiest uit het partijkartel te stappen en met een voorstel komt dat tegen de coalitiewensen ingaat zou wat meer respect af moeten dwingen. Dat zij daarmee in botsing komt met de eigen partij en de andere coalitiepartijen verdient meer waardering en respect, ook binnen de coalitie.

11. Ria de Jong – Schrijvers, raadslid HvH, 3x gekozen, 27 punten

Stille kracht op het sociale domein. Voorbeeld voor ‘omzien naar elkaar’. Waardering voor haar rol in de kwestie Jaeger.

12. Bianca Verweij, fractievoorzitster SP, 4x gekozen, 25 punten

Een pittig en gedreven politica. Ondanks de politieke tegenstellingen, kunnen wij op een aantal terreinen samenwerken en elkaar vinden. Bianca heeft haar eigen stijl van debatteren: inhoudelijk sterk en soms fel. Bianca is ook authentiek. Zij blijft gewoon zichzelf en waait niet met alle winden mee.

Bewondering voor haar inzet en werk.

Stak haar nek uit met de integriteitsmelding tegen Wimar Jaeger. Niet leuk, maar wel gewoon nodig. Het lekken van haar naam was onnodig. De bak ellende die ze over zich heen kreeg was onverdiend. Het was het juiste om te doen, en het onderzoek toonde ook haar gelijk. Ze is verder fel, eerlijk, en gedreven. Daarvan zijn er meer, maar de actie en durf met de melding maken het verschil.

Bianca is als voorzitter goed bezig en ze kan goed de orde houden. Ik gun Bianca ook een groei in haar politieke bijdrage want soms wil ze te veel onderdelen aansnijden en te veel zaken onder het voetlicht brengen hetgeen jammer is.

13. Karin Walters, wethouder HvH, 4x gekozen, 22 punten

Heeft er een moeilijke portefeuille “bij gekregen” en heeft met haar praktische en inhoudelijke manier van werken rust gecreëerd op de portefeuille zorg & welzijn. 

Recht door zee, dossierkennis, doet haar werk goed met veel overgave.

De politiek uiterst gevoelige sociale portefeuille over moeten nemen en op orde gebracht; hele prestatie.

14. Edwin Göbbels, raadslid D66, 3x gekozen, 21 punten

Een gedegen politicus die waakt voor architectonische hoogmoed en hoogbouw.

Gekozen omdat de passie waarmee hij in bv Wonen zit zeer aanstekelijk is en anderen doet aanzetten om verder te denken.

Punten vanwege zijn deskundigheid en dossierkennis op RO-gebied.

14. Jaqueline Kalk, raadslid PvdA, 3x gekozen, 21 punten

Waardering voor haar oprechtheid, betrokkenheid en dat ze zich richt op de inhoud

Jacqueline blinkt echt uit door haar uitgebreide dossierkennis en vakkennis. Ze weet regelmatig een wethouder de les te lezen over wat wel of niet geregeld kan worden door een college of gemeenteraad. Laat zich dus ook niet van de wijs brengen door smoesjes van “dat kan niet”.

16. Marleen Remmers, fractievoorzitster Groen Links, 3x gekozen, 15 punten

Vervult haar rol als fractieleider met verve. Zowel binnen de fractie als binnen de coalitie en raad. Oprechtheid, betrokkenheid en zet in op de inhoud.

17. Olaf Streutker, fractievoorzitter CDA, 2x gekozen, 14 punten

Zeer betrokken bij alles waar hij mee bezig is. Hecht erg veel waarde aan integriteit en stijl en is zelf ook zeer integer en stijlvol in zijn openbare optredens. Voorbeeld: begeleiding integriteitsonderzoek wethouder Jeager. Dit heeft hij samen met Jan Slingerland keurig gedaan. Daarnaast is Olaf een echte mensenmens.

Inhoudelijk sterk. Valt een brug mee te bouwen tussen oppositie en coalitie. Geeft ruimte en vertrouwen om samen een dossier op te pakken (Stationsgebied) en uit te werken zonder daar meteen politiek gebruik en de coalitie te splijten.

18. Arie Poels,  raadslid GL, 2x gekozen, 11 punten

Arie groeit. Hij ontwikkelt zich tot een goede woordvoerder op een lastig dossier in een coalitie waar hij zich niet altijd senang in voelt. Arie zie ik als een groeibriljantje.

19. Floris Voorink, wethouder VVD, 1x gekozen, 10 punten

Raspoliticus. Beste spreker en debater van Hilversum. Staat voor zijn zaak, humor, relativeringsvermogen, krijgt dingen voor elkaar.

19. Hein Jaarsma, raadslid D66, 1x gekozen, 10 punten

Vooral de bijdrage over de begroting was hilarisch en leuk onderbouwd. Wat ik als aanmoediging wil meegeven aan Hein is om het stemgedrag aan te laten sluiten op zijn bijdrage.

19. Frits Vogel, fractievoorzitter VVD, 1x gekozen, 10 punten

Geen toelichting.

22. Annemarie den Daas, fractievoorzitter D66, 2x gekozen, 8 punten

Is als moeder en vice-voorzitter van de raad een belangrijke kracht in de Hilversumse Raad. Nuchter, to the point, niet expliciet op de voorgrond, maar achter de schermen keihard werkend aan het functioneren van de gemeenteraad. 

Waardering voor haar inzet in de coalitie, bevlogenheid, passie voor Hilversum en dossierkennis.

22. Pierre van Roden, (destijds) raadslid SP, 2x gekozen, 8 punten

Overal zichtbaar en aanwezig.

24. Malika Boumadkar-Boukhriss, raadslid HvH, 1x gekozen, 7 punten

Wellicht niet zo zichtbaar in de politieke arena, maar des te actiever in haar wijk de Riebeeck en in Hilversum. Waardering daarvoor.

24. Freek Reijmerink, raadslid VVD, 1x gekozen, 7 punten

Een sterk inhoudelijke politicus met een sociaal hart.

24. Ruud Verkuijlen, raadslid VVD, 1x gekozen, 7 punten

Zo enorm senior en altijd tot op het detail voorbereid.

24. Haitske van de Linde raadslid VVD, 1x gekozen, 7 punten

Ze staat voor haar zaak en neemt haar werk als gemeenteraadslid van de VVD serieus.

24. Marianne van Vliet, raadslid D66, 1x gekozen, 7 punten

Constructief, passie voor Sociaal Domein, maar ook zakelijk.

24. Peter Veenendaal, raadslid D66, 1x gekozen, 7 punten

Journalistieke diepgang met duidelijke analyses.

30. Michiel Eerenberg, raadslid HvH, 1x gekozen, 4 punten

Wegens de vakbekwame en welbespraakte wijze waarop hij het woord voert in commissie en raad over onderwerpen, die de ruimtelijke ordening en het wonen in Hilversum betreffen. Tenslotte wegens de attente wijze waarop hij zijn fractie confronteert met politieke gevolgen van het doen en nalaten van fractieleden, zulks tot steun van henzelf en de fractievoorzitter; zijn politiek inzicht laat hem daarbij nimmer in de steek.

Comments

  1. Regie Redmeijer says

    Wat leuk om deze dingen te lezen. De onderbouwingen bij mijn eigen naam maar zeker ook bij de collega’s. We zijn best een “leuke “club mensen bij elkaar, die allemaal het beste, mooiste en een beter Hilversum willen voor onze inwoners.

Speak Your Mind

*