Vrolijke Frans Award 2018 – vakprijs – punten en commentaren

En de Winnaar van de vakprijs voor beste politicus van 2018 is …

 1. Wethouder Annette Wolthers van D66
 2. Wethouder Arno Scheepers van de VVD
 3. Fractievoorzitter Jan Slingerland van Hart voor Hilversum

Algemeen:

Wat al jaren opvalt binnen de raad is de vrijwel raadsbrede waardering voor de collega’s van andere partijen. Er is herkenning en waardering voor wat die ander doet vanuit andere idealen maar voor hetzelfde doel; namelijk het belang en welzijn van de bewoners van Hilversum.

Dit jaar vanuit alle hoeken van de raad grote waardering voor wethouder Wolthers. Haar wijze van werken geeft de doorslag; rustig, duidelijk, ontspannen maar ook openstaand voor suggesties van anderen.

In totaal werd richting de jury waardering uitgesproken voor 30 verschillende politici, waarvan 27 nu raadslid of wethouder zijn. Buiten de reglementen om kregen ook Myra van Bladel (fractie-assistent van de Christen Unie), Rebecca Timmer (recent afgetreden raadslid van de SP) en Angelica Pelsink (oud-wethouder van Hart voor Hilversum) punten toebedeeld. In het raadhuis geldt dus niet ‘uit het oog, uit het hart’.

De vakprijs gaat echter om de actieve politici, daarom hieronder een bloemlezing uit de commentaren die bij het uitbrengen van de stemmen gevraagd werden.

 

De punten en commentaren:

 1. Annette Wolthers, wethouder D66, 11x gekozen, 104 punten

Wat opvalt is dat Annette bijna alleen eerste plaatsen krijgt (10 van de 11 keuzes). Daarom een meer dan terechte winnaar van de vakprijs. Ze wordt bewonderd omdat ze schijnbaar moeiteloos de stap van raadslid naar wethouder gemaakt heeft. Het is alsof ze het al jaren doet. Ze wordt gewaardeerd vanwege haar rustige (laat zich niet gek maken) opstelling, haar deskundigheid, waarbij ze ook durft te zeggen wanneer ze het niet weet, en ook vanwege haar stevige aanpak, dat ze bovengemiddeld het gesprek aangaat met de inwoners en raadsleden, en dat ze niet in haar gelijk blijft hangen, maar gezamenlijk naar oplossingen zoekt.

 1. Arno Scheepers, wethouder VVD, 9x gekozen, 63 punten

Het enthousiasme spat er vanaf, en heeft ook bij lange vergaderingen nog de energie om aan onderwerpen een positieve draai te geven. Hij is de enige wethouder die na twaalf uur ’s nachts nog zo fris oogt alsof het 3 uur ’s middags is. Is als bestuurder niet bang om moeilijkere dossiers op te pakken en is wethouder voor de hele raad en niet alleen voor eigen partij of college. Zoekt de dialoog met de raad. Genoemde kwalificaties: eloquent, een multi talent, verbaal zeer sterk, goedgeïnformeerd met een duidelijk standpunt, slim, alert, geduldig, aanspreekbaar, terzake kundig, recht door zee, fijne collega. Op moeilijke dossiers als fietsparkeren en stationsplein weet hij een duidelijk koers uit te zetten en hier aan vast te houden. Geen draaikont, maar een wethouder die zegt waar het op staat. Arno is een gepassioneerd en uitermate integer mens.

 1. Jan Slingerland, fractievoorzitter Hart voor Hilversum, 7x gekozen, 46 punten

Knap hoe hij in turbulente tijden, zonder praktische ervaring, een fractie gevormd heeft en laat groeien. De fractie van HvH is voor een groot gedeelte nieuw in de raad en is voor het eerst coalitiepartij. Dat is niet niks. Jan Slingerland (bege)leidt zijn ploeg op zijn kenmerkende rustige manier door de af en toe woelige politieke wateren.

 1. Gerben van Voorden, raadslid CDA, 7x gekozen, 46 punten

Met een neuslengte verschil niet op het podium (hij scoort minder bij subregel 7 uit de reglementen.

Meestgenoemde kwaliteit is zijn dossierkennis, daarnaast worden zijn alertheid, debat-vaardigheid, fatsoen en vasthoudendheid, zonder een drammer te worden genoemd. Een raadsheer in de dop. Met name op sociale thema’s zoals WESPP en sociaal domein draagt hij een flinke steen bij. Gerben komt toegankelijk over met zijn ontwapende glimlach. Hij wordt gekwalificeerd als een betrouwbaar raadslid en die zich steeds meer ontpopt als het geweten van de raad.

 1. Hidde Fennema, raadslid VVD, 4x gekozen, 22 punten

De groene VVD-er. Kent zijn dossiers, is superconstructief, let op details en achtergrond, gaat gerust naar een plek toe en gaat zelf waarnemen wat daar gebeurt. Bedachtzaam, to the point, sociaal. Straighte, aardige parlementariër en goede commissievoorzitter. Belofte voor de liberale toekomst als Floris ergens burgemeester is geworden. Verder scoort Hidde punten vanwege zijn leuke hond.

 1. Karin Walters-Vos, wethouder Hart voor Hilversum, 4x gekozen, 22 punten

Expert in de cijfers, soms worstelend in omgang met mensen, droge humor die ze soms zelf onbedoeld heeft, lekker pragmatisch en down to earth. Heeft de zorg-portefeuille binnen korte tijd redelijkerwijs op orde gebracht. Is recht door zee, heeft dossier kennis, weet haar mannetje te staan, is er echt voor de inwoners en straalt vertrouwen uit. Je weet ook wat je aan Karin hebt, Karin weet waar ze het over heeft en blijft bij haar verhaal.

 1. Aafke Vreugdenhil – de Blécourt, fractievoorzitter Christen Unie, 4x gekozen, 22 punten

Valt bij deze verkiezingen op door de lange positieve toelichtingen die gegeven worden door haar collega’s. Inhoudelijk zeer sterk, praktisch, weloverwogen, principieel, blijft dichtbij zichzelf, verdiept zich echt in dossiers en weet anderen daadwerkelijk te overtuigen. Ze kijkt naar het algemeen belang en kan daaraan zelfs het profileren van de partij ondergeschikt maken, het gaat immers om de inwoners van Hilversum. Dat is een zeer mooie vaardigheid waar vele een voorbeeld aan kunnen nemen. Zij stelt op het juiste moment een zeer rake en verhelderende vraag in het debat, en weet aandacht te vragen en te krijgen voor de noden en vragen van anderen, vaak de meest kwetsbaren in de samenleving. Daarnaast ook respect voor hoe zij zichzelf en de ChristenUnie ook buiten de raad actief positioneert in de samenleving.

 1. Jacqueline Kalk, 3x gekozen, 21 punten

Inhoudelijk sterk, deskundig op eigen terrein, niet bang haar nek uit te steken ,betrokken en zij groeit als commissievoorzitter in haar rol. Daarnaast zie je haar overal opduiken en ze beheerst haar dossiers goed.

 1. Bianca Verweij, 3x gekozen, 21 punten

Respect wegens de vaak gepassioneerde wijze waarop zij het debat ingaat, hetgeen kennelijk voort komt vanuit een diep sociaal besef en verlangen om de kwetsbaren in de samenleving bij te staan. Bianca komt voor veel raadsleden wat heftig over, maar verdient erkenning en respect van de overige raadsleden. Het is niet altijd even ‘gezellig’ vergaderen met haar aan het woord. Maar door haar idealen en doorzettingsvermogen bereikt ze voor een kleine oppositiepartij toch behoorlijk wat. Ze maakt goed gebruik van haar netwerk buiten de raad om en zet zo onderwerpen op de agenda die anders onder de radar door waren gevlogen.

 1. Floris Voorink, 2x gekozen, 20 punten

Opvallend: 2x een eerste plaats. Een prima wethouder die lekker zichzelf blijft, normale taal gebruikt en bijna altijd opgewekt is. Ook gekozen wegens zijn moedig optreden bij het nemen van lastige beslissingen in het bijzonder blijkende uit de zwembadaffaire Kerkenlanden, alsmede wegens de authentieke en voor ieders mening openstaande (maar toch ook grenzen stellende) wijze waarop hij verbinding weet te leggen tussen politiek, bestuur en de inwoners, zoals dit in de praktijk blijkt bij de inspraak en de planontwikkeling van de Spoorzone en tenslotte wegens de welhaast kameraadschappelijke wijze waarop hij omgaat met de raads- en commissieleden en zijn collega-wethouders en, een houding die hem typeert als ‘een fijne vent’ zonder veel verborgen agenda’s, die daarbij een natuurlijke vorm van verwachtingenmanagement aan de dag weet te leggen.

 1. Femke van Drooge, 3x gekozen, 18 punten

Doet haar werk met plezier en zelfs als ze weet dat ze het niet gaat redden op een onderwerp huppelt ze door. En laat zich niet van haar opgewekte humeur afhalen, ze kan goed boos spelen maar is een leuk mens. Heeft een sociaal gezicht en kan goed repliek dienen. Bewonderingswaardig hoe snel er na veel gedoe rond de kandidatenlijst van de PvdA er weer een fractie staat met politiek inzicht en inhoudelijke kennis, wat geen makkelijke taak moet zijn. Ze geeft ruimte aan haar mede fractieleden, waardoor er in een snelle tijd weer een goed samenwerkend team is opgestaan.

 1. Ruud Verkuijlen, 2x gekozen, 17 punten

Rustig, integer, invloed door wijsheid en zonder zich uitdrukkelijk te profileren. Geroemd om zijn dossierkennis op zijn gebied.

 1. Evert Jan Kruijswijk Jansen, 2x gekozen, 17 punten

Snel denkende en schakelende CDA-er met ballen. Vooral zo doorgaan.

 1. Arie Poels, 2x gekozen, 17 punten

Arie maakte indruk door nagenoeg uit het hoofd te spreken in de raad. Een stille kracht op de achtergrond. Bezit humor en zet dit zo nu en dan in, maar dan ook zeer effectief. Arie is kundig en denkt onafhankelijk. Hij neemt z’n rol als raadslid zeer serieus en laat zich niet zomaar met een kluitje het riet in sturen.

 1. Vivienne Wesselink, 3x gekozen, 12 punten

‘Haar jeugdige moed moeten we behouden’. Jongste raadslid, nu al gedegen met grote onderwerpen bezig. Gekozen ter aanmoediging. Pakt soms nog vrij lastige dossiers op. Het lijkt er op dat ze soms in en diepe wordt gegooid, maar dat doet ze dan toch. Is sympathiek en dat mag ook wel eens in de politiek.

 1. Frank Kool, 1x gekozen, 10 punten

Is één van de weinige raadsleden die een uitgesproken mening duidelijk onder woorden weet te brengen, of het nu gaat over zijn eigen wethouder of over een andere portefeuille.

 1. Tjerk Pelsma, 1x gekozen, 10 punten (geen toelichting)
 2. Olaf Streutker, 2x gekozen, 8 punten

Zichtbare fractievoorzitter die het politieke spel als geen ander beheerst. Hij weet mensen te verbinden, en kan voor- en tegenstanders overtuigen van het nemen van bepaalde processtappen. Daarnaast is Olaf zo ongeveer overal, wat ik belangrijk vind voor een raadslid. Olaf geeft anderen binnen de CDA fractie de ruimte om vrij te opereren en treedt verbindend op binnen de raad. Hij laat daarmee zien dat hij een uitstekend fractievoorzitter is.

 1. Ron Lancé, 1x gekozen, 7 punten (geen toelichting)
 2. Annemarie den Daas, 1x gekozen, 7 punten

Al vele jaren een belangrijke pion in de Hilversumse raad en weet een goede sfeer te creëren om het beste voor Hilversum en zijn inwoners te realiseren.  Ook in haar rol als vice voorzitter van de raad doet zij het heel goed.

 1. Diana van Daalen, 1x gekozen, 7 punten (geen toelichting)
 2. Hein Jaarsma, 1x gekozen, 7 punten

Hein is grondig en betrokken. Hij ziet de grote lijnen en heeft oog voor de diverse verantwoordelijkheden tussen bv de raad/college/regio. Zeer nuttig!

 1. Lex van Waarden, 1x gekozen, 7 punten

Knappe start, frisse, leuke en goede inbreng.

 1. Marianne van Vliet, 1x gekozen, 7 punten (geen toelichting)
 2. Edwin Göbbels, 1x gekozen, 7 punten

De bewaker van de Hilversumse uitstraling en architectuur. Bij al zijn overwegingen op het gebied van bouwen houdt hij de kwaliteit hoog in het vaandel.

 1. Jan Kastje, 1x gekozen, 4 punten (geen toelichting)
 2. Peter Veenendaal, 1x gekozen, 4 punten (geen toelichting)

 

Buiten mededinging:

Rebecca Timmer (recent afgetreden raadslid van de SP)

Gepassioneerd en fel, soms wat onbezonnen maar gaat wel op haar doel af. Als jong raadslid heeft ze zich goed staande gehouden. Is zich blijven inzetten ondanks de bedreigingen die ze ontving.

Angelica Pelsink (oud-wethouder van Hart voor Hilversum)

Het wethouderschap is natuurlijk niet goed afgelopen, maar mede-politici vinden het ijzersterk dat ze in de spiegel heeft durven kijken en haar conclusies heeft getrokken. Stoer en bovendien een heel fijn mens.

Speak Your Mind

*