Vrolijke Frans Award 2016 – vakprijs – punten en commentaren

En de Winnaar van de Vrolijke Frans Award – vakprijs voor beste politicus van 2016

1. Marleen Remmers, raadslid Groen Links
8x gekozen, 72 punten
Betrokken, goed voorbereid, deskundig, scherp en gewaardeerd vanwege je goede betogen. Betrouwbaar, loyaal en eerlijk.
Profileert zich goed en heeft goede dossierkennis. Waardering voor haar inzet op het sociaal domein.
Bevlogen en heeft lef volgens haar collega’s. Zij brengt het verhaal op een heldere manier.

2. Jan de Wit, fractievoorzitter Christen Unie
8x gekozen, 62 punten
Jan heeft een abonnement op de top 3, en heeft de prijs ook al 3x gewonnen.
Helder, inhoudelijk, met humor, ad rem, sympathiek, nooit vijandig of op de persoon.
Jan weet op een eloquente en inhoudelijke wijze, soms ook met humor, vorm te geven aan de standpunten van zijn partij. Hij weet zijn punten met verve en humor naar voren te brengen. De collega’s luisteren graag naar hem. Een rustige en duidelijke debater. Waardering en zelfs jaloezie onder de collega’s op de wijze waarop de Christen Unie de zaken intern regelt.

3. Hans Haselager, fractievoorzitter PvdA
8x gekozen, 60 punten, vooral gewaardeerd vanwege zijn heldere taal.
Altijd scherp in debat. Heeft door ruime ervaring alles in de gaten en kan raad bespelen. Een geslepen vos die zichzelf blijft in het politieke spel. Altijd een duidelijke lijn en hij staat dicht bij de burger.
Je collega’s hebben ook veel waardering voor de wijze waarop je regelmatig de raad voorzit; met humor, en tegelijkertijd vasthoudend, terwijl je niet over je heen laten lopen.

4. Floris Voorink, wethouder VVD
5x gekozen 48 punten
Handig, slim, vakman en realist. Luistert naar inhoudelijke argumenten. Is bereid om gevoelige besluiten te nemen. Zijn optreden rondom het dossier Emmastraat en z’n aanpak voor het creeren van een mooi Marktterrein worden gewaardeerd.
Floris gaat de dialoog aan met de inwoners, ook al komt daar niet altijd uit wat die inwoners willen. Hij weet ook zijn verlies te nemen en dingen uit te proberen.
Hij is altijd duidelijk en eerlijk, en staat open voor dialoog, is integer menselijk en slim. Een fijne wethouder.

5. Jan Kastje, fractievoorzitter Groen Links
5x gekozen, 44 punten
Scherp en vasthoudend. Constructief, kritisch maar soms de schijn van arrogantie. Duidelijke agenda. Goede focus op belang van de regio. Inzet voor regio en duurzaamheid Helder in debat. Goed in zijn vak en een gedreven persoon!
Prachtige debater, goed voorbereid en goede dossier kennis.

6. Hans Roos, fractievoorzitter Hilversum Een
5x gekozen, 42 punten
Beheerst de kunst van storytelling en is daarom een genot om naar te luisteren. niet op de persoon, maar op inhoud, zuiver. Recht door zee!

7. Ruud Verkuijlen, raadslid VVD
6x gekozen, 42 punten
Een integere, doelgerichte en inhoudelijke man, die ook op zo’n manier politiek wil bedrijven. Zo maakt hij ook zijn punten. Een raadslid wat goed zijn werk doet en ook veel bereikt. Een goed commissie-voorzitter en zijn inzet voor de what’s app buurtgroepen wordt gewaardeerd.
Is goed voorbereid en duidelijk in zijn verhaal, ook al zijn we het altijd niet eens over elkaars standpunten, zijn er wel goed voorbereidde moties waar je in mee kunt gaan.

8. Karin Walters-Vos, raadslid Hart voor Hilversum
4x gekozen, 30 punten
Het meest deskundig van de raad en ze leest ook alle stukken tot in detail. Als altijd grondig, en ze laat zich niet van de kaart vegen. Ze is volstrekt authentiek in haar optreden.

9. Aafke Vreugdenhil – de Blécourt, raadslid Christen Unie
3x gekozen, 24 punten
Staat vrouwtje, oprecht eerlijk, dossierkennis op haar gebieden.

9. Annemarie den Daas, fractievoorzitter D66
3x gekozen, 24 punten
Waardering voor de wijze waarop zij als fractievoorzitter van de grootste partij behoedzaam opereert.

11. Frits Vogel, fractievoorzitter VVD
3x gekozen, 20 punten
Sympathiek en weet als leider van de VVD fractie op soepele wijze het college in zijn richting te krijgen. Hij leidt op een rustige wijze zijn fractie en heeft een formidabele aanwezigheid.

12. Jerry Braaksma, raadslid Hart voor Hilversum
2x gekozen 18 punten
Maakte de politiek op juiste wijze persoonlijk bij homo-actie. Hij heeft het koude maatschappelijke klimaat dat op dit moment heerst heel persoonlijk gemaakt door zijn homosexualiteit open en bloot neer te leggen in de gemeenteraad (en dus in de hele wereld), en daarbij aangegeven wat er is veranderd in onze voorheen zo geroemde tolerante maatschappij.

13. Mirjam Kooloos, fractievoorzitter Leefbaar Hilversum
3x gekozen, 18 punten
Weet complexe vraagstukken eenvoudiger te verwoorden. Vnl omdat ze als eenmansfractie nogal eens het woord moet voeren over onderwerpen waar ze zelf niet direct bij betrokken is of controle over heeft. Een aantal van de onderwerpen dit jaar waren nogal explosief, en dat kan voor haar ook niet makkelijk zijn geweest. Zij heeft het moeilijk in de raad maar terwijl ze alleen is staat ze echt haar mannetje. Ze gaat geen onderwerp uit de weg. Probeert haar eigen LH geluid te laten horen. Is bevlogen en oprecht. Ze verdient veel meer respect en bewondering.

14. Arjo Klamer, wethouder SP
2x gekozen, 16 punten
Geeft het debat een academisch karakter.

14. Anja Wijnands-van Daal, raadslid CDA
2x gekozen, 16 punten
Standvastig. Ze heeft kritiek en politieke druk verduurd tijdens de behandeling van de Emmastraat en heeft uitendelijk toch een principiele keuze durven maken.

14. Gerben van Voorden, raadslid CDA
2x gekozen, 16 punten
Positief kritisch, goede inhoudelijke bijdragen, scherp.

14. Saami Akrouh, raadslid PvdA
2x gekozen, 16 punten
Komt in simpele bewoordingen tot de kern, maar is helaas vaak afwezig.

18. Eric van der Want, wethouder D66
2x gekozen, 16 punten
Niet de hardst roepende, wel een betrouwbare en goede wethouder die voortgang boekt. Dat hebben we nodig.

19. Wimar Jaeger, wethouder D66
2x gekozen, 14 punten
Een strateeg, een ras politicus, effectief met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Waardering voor de wijze waarop hij met volle inzet heel veel doet, en daarbij de coalitie krachtig houdt

20. Leonie Sazias, fractievoorzitter Hart voor Hilversum
1x gekozen, 10 punten
De vrouw die het van gemeenteraadslid naar tweede kamer lid brengt.

20. Edwin Göbbels, raadslid D66
1x gekozen, 10 punten
Waardering voor zijn inzet voor een mooi centrum.

20. Hein Jaarsma, raadslid D66
1x gekozen, 10 punten

20. Nelleke Degenhart, raadslid PvdA
1x gekozen, 10 punten

20.Nadine Terwiel, raadslid SP
1x gekozen, 10 punten
Rasecht SP, maar wel relativerend.

20. Annette Wolthers, raadslid D66
1x gekozen, 10 punten

26. Anne S. de Jong, raadslid D66
1x gekozen, 8 punten
Waardering voor zijn inzet voor de Oude Haven

26. Haitske van de Linde, raadslid VVD
1x gekozen, 8 punten
Neemt portefeuille serieus, mooi nieuw geluid

26. Fatih Demirkan, raadslid lijst Demirkan
1x gekozen, 8 punten
Voegt authenticiteit toe aan de raad

29. Malika Boumadkar-Boukhriss, raadslid Hart voor Hilversum
1x gekozen, 6 punten
In de raadzaal is ze niet heel prominent aanwezig, maar in de achterhoede is ze enorm verbindend bezig. Belangrijk in deze tijd ! Een supersympathiek en vriendelijk raadslid, dat ook in het zonnetje mag staan!

29. Pierre van Rooden, raadslid SP
1x gekozen, 6 punten
Redeneert vanuit persoon, mooie anekdotes, soms langdradig maar toch eigen stijl.

Alle raadsleden en wethouders mochten 3 stemmen uitbrengen, welke resp. 6, 8 en 10 punten kregen. Er mocht niet op partijgenoten gestemd worden. De publieksprijs werd gewonnen door Jerry Braaksma.

 

Op de foto; de beide winnaars van Politicus van het Jaar 2016, Jerry Braaksma en Marleen Remmers

Trackbacks

  1. […] De verkregen aantallen stemmen en de motivaties worden ook gepubliceerd op < punten en commentaren > […]

Speak Your Mind

*