Burgerinitiatieven aan het Woord: een verslag van 20 feb

De HV-thema-avond ‘Burgerinitiatieven aan het woord’ vorige maand in de bibliotheek Hilversum was een groot succes. Met 75 aanwezigen zat de zaal helemaal vol. HV logo bewerkt2Na een kort centraal deel werd vervolgens in groepen doorgepraat over 7 verschillende Hilversumse burgerinitiatieven waarbij over en weer informatie en advies uitgewisseld werd. Deze avond gaat in de loop van 2014 zeker een vervolg krijgen. Quote: ‘Hopelijk een olievlek naar meer.’

Aan de tafel van Schuldhulpmaatjes werd flink gebrainstormd over de vraag hoe je mensen die in de schulden zitten kunt bereiken. Schaamte en onbekendheid met de hulp-mogelijkheden zorgen er vaak voor dat mensen te laat hulp zoeken. Je kunt het vaak aan kleine dingen zien zoals deuken in de auto. Meer info: < link schuldhulpmaatje >

Stichting Hilversumse Meent exploiteert al 40 jaar met de bewoners van de wijk een eigen wijkcentrum. Aan hun tafel werd vooral gesproken over de vraag hoe je meer vrijwilligers zou kunnen vinden om het wijkcentrum vaker te kunnen openen als een huiskamer voor de buurt. Meer info: www.hilversumsemeent.nl

Vergroening binnenstad was een project om meer groen in het centrum te krijgen. Initiatiefneemster Marielise Darley slaagde er met volhardendheid in om de ‘kan niet’ reactie van de gemeente om te buigen in een constructieve samenwerking en een succesvol project. Voornaamste middelen waren het betrekken van de buurt bij het probleem en zelf heel alert blijven op mogelijkheden. Door de juiste vragen te stellen (‘zou je het wel willen’?) werd het onmogelijke toch mogelijk. <link naar bericht over het project>

Bonte Buurtgenoten probeert een buurgemeenschap te starten, omdat zij geloven dat mensen met een beperking en de ‘buurgemeenschap’ grote meerwaarde hebben voor de samenleving als geheel en aansluiten bij de actuele ideeën vanuit Den Haag over de zgn. participatiesamenleving’. Hun idee is goed ontvangen, maar nog niet gerealiseerd. Daarom ging het gesprek aan tafel over de vraag hoe je het proces zou kunnen versnellen. <link Bonte Buurtgenoten>

Filmtheater Hilversum is het stadium van burgerinitiatief ontgroeit. De leiding is geprofessionaliseerd, maar de organisatie bestaat nog altijd voornamelijk uit vrijwilligers. Hoe voorkom je dat de organisatie te kwetsbaar wordt als er mensen wegvallen. Het filmtheater heeft hier inmiddels veel ervaring in. Tips zijn dat vrijwilligers gekoesterd moeten worden middels training en zorg, dat je moet investeren in betrokkenheid, voordelen moet bieden en dat bestuursleden regelmatig moeten rouleren. <link filmtheater Hilversum>

Leergeld Hilversum en Wijdemeren is een vrij jong initiatief dat ervoor wil zorgen dat kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen mee kunnen blijven doen. Beeldmerk Beursvloer HilversumBijvoorbeeld door het schoolreisje, de sport of culturele activiteiten te betalen. De stichting heeft succesvol vrijwilligers en fondsen geworven en deze getraind in de diverse taken. Met de toenemende armoede die er is blijkt het toch moeilijk te zijn om in contact te komen met gezinnen die financiële problemen hebben. Aan tafel werden ideeën uitgewisseld hoe je deze gezinnen toch zou kunnen bereiken. <link Leergeld HW>

De 7e tafel was een algemene tafel waar Marco van Stralen bereid was gevonden gespreksleider te zijn en met ‘de tafel’ sprak over de onderlinge contacten, ontwikkelingen, samenwerking en werkwijze. Een gesprek dat om voortzetting vraagt.

Speak Your Mind

*