Verduurzaming Hilversum in stroomversnelling

Ambitieuze plannen voor 2016 (en daarna)

In december 2015 heeft wethouder Nicolien van Vroonhoven haar duurzaamheidsplan tot en met 2020 gepresenteerd. Hierin vele initiatieven die tot een energie-neutraal Hilversum moeten leiden. Een HZ logo def.hoge resolutiebelangrijk onderdeel van deze plannen is de ‘Green Deal’ welke de gemeente gaat sluiten met HilverZon, de duurzame energie-coöperatie voor en door Hilversummers (zie toelichting green deal  of  www.hilverzon.nu).

Voor 2016 betekent dit dat ‘we’ in 2016 onder andere van plan zijn het volgende te realiseren:

  • 6 wijk-acties op het gebied van energie-besparing zoals afgelopen najaar met HeiKRACHT gehouden
  • een serie aan collectief gefinancierde daken; na het dak van de Bethlehemkerk hebben we vele projecten in de pijplijn waar duizenden panelen op kunnen; het dak van het GAD-overslagstation, en daarna daken van scholen, sporthallen, gemeente-gebouwen en hopelijk zelfs het raadhuis
  • VvE’s begeleiden naar het installeren van zonnepanelen
  • op scholen, maar ook aan andere Hilversummers voorlichting geven, bij voorkeur op een uitdagende, leuke en interessante manier
  • samenwerking stimuleren bij de verduurzaming van Hilversumlogo HZ zon

De ‘we’ in bovenstaande opsomming bestaat uit HilverZon, ondersteund door de gemeente, HOOM, diverse wijkgroepen zoals Meentkracht, Seinkracht en HeiKRACHT, Hilversum Verboden en verder talloze individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Doet u mee? Meldt u aan op www.HilverZon.nu

Speak Your Mind

*