Veel reparaties bij Repair Café Hilversum

Agenda Repair Café Hilversum (let op wisselende locaties!)

Steeds van 11.00-14.00 uur (tot 13.30 uur nemen we reparaties aan)

13 mei, Wijkcentrum Riebeeck, Van Riebeeckweg 50

17 juni, Wijk- zorgcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213

Meer info: www.hilversumverbonden.nl/repaircafe

Speak Your Mind

*