Uitsluiten of insluiten? Politiek debat Bekend Maakt Bemind op woensdagavond 25 maart

Op woensdag 25 maart 2015 organiseren Bekend Maakt Bemind en het Armoedeplatform een politiek debat in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 in Hilversum. Het debat begint om 20.00 uur en duurt tot BMB logo22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er ruim de gelegenheid om na te praten. Iedereen is van harte welkom. Jan Willem Meinsma is gespreksleider.

Voor de pauze worden de politici bevraagd op een tweetal thema’s: armoedebeleid en de aanpak van laaggeletterdheid. Beide thema’s stonden vorig jaar centraal in het verkiezingsdebat. Dit jaar willen we graag horen wat er concreet is gebeurd en nog gaat gebeuren.

Na de pauze gaan we verder in een sfeer van dialoog. Bekend Maakt Bemind wil mensen met elkaar verbinden. Het zoeken naar wat ons verbindt is meer dan ook nodig. Makkelijk is dat niet altijd. Met de aanwezigen willen wij onderzoeken wat mogelijke maatschappelijke, culturele of persoonlijke blokkades zijn en hoe we die kunnen oplossen. Snelle antwoorden zijn er niet, in de dialoog willen we de diepte zoeken.

Vragen of info: bmb@hilversumverbonden.nl

 

Speak Your Mind

*