Uitnodiging inspiratie bijeenkomst ‘Burgerinitiatieven aan het woord’

Inleiding                                                                                          Inmiddels 60 aanmeldingen !!!hilversum_verbonden_logo-e1.jpg

We zitten in een sociale transitie waarbij we toewerken naar een participatiesamenleving. De overheid trekt zich verder terug en de burger komt in een positie waarbij handelen naar vermogen en op eigen kracht centraal komt te staan. Hierbij is de uitdaging dat we als burger zelf gaan werken aan sociale samenhang in de buurt en aan een prettige leefomgeving.
Het gaat niet langer om de overheid en instanties die burgers betrekken bij hun beleid, maar om ons, ‘de burger’ in de specifieke rol als bouwers van de samenleving. Wij worden de belangrijkste actoren in het openbare domein, onze kracht wordt voortaan aangesproken. De overheid speelt bij voorkeur minder die van voorzienende en faciliterende maar slechts die van een wetgevende en handhavende rol. Als burger zijn we niet slechts consument, maar net zo goed facilitator en producent. Ook voorzieningen kunnen door ons als burger beheerd worden.

Burgerinitiatieven aan het woord

Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Burgerinitiatieven aan het woord’ is de centrale vraag: ‘Wat bepaalt het verschil tussen Top of Flop bij burgerinitiatieven in Hilversum?’

Doelen van de avond zijn:

– Mensen met elkaar in contact brengen (initiatiefnemers, professionals, belangstellende inwoners van Hilversum)
– Zicht te krijgen op de kritische succesfactoren bij burgerinitiatieven
– Zicht krijgen op welke (latente) behoefte aan samenwerking er is en met wie
– Peilen welke toegevoegde waarde Hilversum Verbonden hierbij kan bieden

Programma:

In het eerste deel van de avond inspireren medeburgers elkaar en vertellen kort en krachtig over de burgerinitiatieven waar zij bij betrokken zijn. Na het plenaire deel gaan we verder middels ronde tafel gesprekken. Professionals uit verschillende hoeken (ambtenaren, politiek, woningcorporaties en zorg- en welzijn instellingen) worden uitgenodigd om aan te schuiven om samen naar behoeftes, knelpunten en oplossingen te kijken. Als burger brengen we de gespreksonderwerpen in.

Aanmelden: via deze link kun je je aanmelden (https://docs.google.com/forms/d/1Q8JqhN2ylQy2g4bQOJf-HlpD2kCAlgfM0FxSJjc5ec8/viewform)

Praktische informatie:

Dit is een Hilversum Verbonden bijeenkomst onder het thema ‘burgerkracht’. De bijeenkomst wordt gehost door de Bibliotheek Hilversum en ondersteund door de gemeente Hilversum.

Datum: Donderdag 20 februari 2014
Adres:  Bibliotheek Hilversum –  ‘s-Gravelandseweg 55

Tijdsplanning van de avond:

19.30 – 19.45 Inloop
19.45 – 19.55 Welkomstwoord door Aernoud Olde, voorzitter van Hilversum Verbonden, waarna burgemeester Pieter Broertjes enkele woorden zal richten aan de aanwezigen
19.55 – 20.25 Een aantal inspirerende voorbeelden van Hilversumse burgerinitiatieven. Aan bod komen o.a. : Stichting Hilversumse Meent, het Filmtheater, Schuldhulpmaatjes, Bonte Buurtgenoten en een sportvereniging.
20.25 – 20.35 Toelichting tafelgesprekken en onderwerpen
20.40 – 21.10 1ste ronde tafelgesprekken
21.10 – 21.15 Wissel
21.15 – 21.45 2de ronde tafelgesprekken
21.45 – 22.00 Samenvatting bevindingen, conclusies en afsluiting

Speak Your Mind

*