Intentieverklaring over zonnepanelen op Bethlehemkerk getekend

Overgenomen uit Gooi- en Eembode van 22 oktober (pagina 4):