Vrolijke Frans Award 2015 – vakprijs. Een verslag.

Inleiding Uit de gesprekken met de politici bleek de waardering die er bestaat voor de inzet, betrokkenheid en kennis van de collega’s. En dat gaat echt ver over de partijgrenzen heen. De overgrote meerderheid van de politici doet mee met de Vrolijke Frans Award. Het zet politici ertoe aan om de waardering uit te spreken […]