Schaatsen voor Viore

Het Schaatsen voor Viore is sinds 2012 jaarlijks hét sportieve evenement waarmee de regio Gooi en Vechtstreek sponsorgelden bijeenbrengt ten behoeve van Viore. De afgelopen jaren heeft dit evenement een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de financiering van dit centrum voor mensen die leven met kanker. Het is de opzet dat zoveel mogelijk mensen (al dan […]