Jaarverslag 2013 … … en toekomstperspectief Hilversum Verbonden

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de activiteiten en de besteding van de middelen over de periode vanaf de oprichting van de Stichting Hilversum Verbonden op 21 juni 2013 tot en met 31 december 2013. Vervolgens zal stilgestaan worden bij voorgeschiedenis van de oprichting van de stichting en wordt afgesloten met een verkenning van de […]