Meentkracht: handleiding verduurzamen woning + 2e ronde energiebesparingsactie

Samen met de gemeente Hilversum en Hilversum Verbonden zijn buurtinitiatief Meentkracht en Hoom de afgelopen tijd samen opgetrokken om een collectief energiebesparingsproject voor de Hilversumse Meent op te zetten. De eerste succesvolle collectieve wijkactie is inmiddels afgerond. Na aanleiding van deze actie heeft Meentkracht een boekje geschreven ‘Een handleiding voor het verduurzamen van je woning‘. Een heel handige […]

Hilversumse Meent zet Burgerkracht in Turbostand

De Hilversumse Meent neemt het voortouw bij wijkgerichte versterking, om de uitdagingen van nu aan te gaan. Met een initiatief van onderaf, willen Meentbewoners hun leefwereld weer meer in balans brengen. In een reactie op de schaalvergroting en de vertrouwenscrisis, willen ze hun lokale gemeenschap nòg krachtiger maken, minder afhankelijk. Vanouds is de sociale samenhang […]