11 juni HilverZon-University-lezing: Het klimaatakkoord van Parijs en onze leefstijl?

Op 11 juni heeft HilverZon Bert Metz uitgenodigd voor de HZ University. Bert zal een verhaal houden over de vraag hoe veranderingen in onze leefstijl en ons gedrag kunnen helpen om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs  – beperking van temperatuurstijging tot minder dan 1,5 graad- te halen. Bert Metz is adviseur van de […]

Parijs: Herdenking openbaar maandag 16 november

Maandagmiddag (16-11) om 12 uur wordt er een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. De Burgerzaal van het Raadhuis is hiertoe opengesteld. Burgemeester Broertjes zal daarna kort spreken. Burgemeester Broertjes en de wethouders Jaeger (D66), Voorink (VVD), Klamer (SP), Van Vroonhoven (CDA) en Van der Want (D66) zijn […]