Stel, we mogen de zorgwereld opnieuw inrichten

Onderstaande blog is overgenomen van de site van HV-bestuurslid Marieus Mulder .nl

————————-

Stel, we mogen de zorgwereld opnieuw inrichten, wat zouden we anders doen? Blijft er – om maar eens wat te noemen – nog wat over van de huidige transitie?

Een onrealistische vraag?

Ik vind van niet. De stel-vraag is juist één van de meest belangrijke vragen omdat het antwoord richtingbepalend kan zijn voor hoe het verder moet. Daarnaast is het antwoord toetsend.

Toetsend? Ja. Door je af te vragen of het in de huidige zorgwereld allemaal nog wel klopt. Of we het goed doen.

Daarnaast is de stel-vraag ook belangrijk om ideeën te kunnen ontwikkelen. Je hebt voor een antwoord immers een visie nodig. Vooral voor de lange termijn. Ja, ik weet het. Daar ontbeert het vaak aan. Daarom is de stel-vraag vandaag de dag zo’n lastige. Omdat antwoorden te vaak blijven steken in oppervlakkigheden en gemakkelijk opgevoerde schone schijn.

Maar desondanks: stel dat we de zorgwereld opnieuw mogen inrichten. Wat dan?

Zouden we de zorgverzekeraars opnieuw zoveel invloed geven?

Zouden er nog steeds mega grote zorginstellingen zijn? Complexe organisatiestructuren?

Stroeve instellingsbureaucratie?

Laten we specialistisch werk wederom over aan een toenemende groep vrijwilligers en andere participanten (ooit gehoord van bankiers of ministers of raden van bestuur die zich laten vervangen door vrijwilligers)?

Zouden we opnieuw een instantie als het CIZ bedenken?

Waar zouden we in een nieuwe wereld meer van verwachten? Van beleidsmedewerkers, organisatieadviseurs, managers, veranderdeskundigen of wat dies meer zij?

Of van ervaren professionals die geworteld zijn in het werkveld?

Hoe zou een nieuwe zorgwereld er uit zien? Anders?

Als het antwoord ja is, waarom blijven we dan de huidige weg vervolgen?

Waarom veranderen we niet?

Is er gebrek aan visie? Aan durf of lef? Aan leiderschap (… of is dat een vies woord)? Is geld de belangrijkste drijfveer?

Of…. wordt de zorg écht beter, vindt er een prachtige visionaire ontwikkeling plaats en is er, met andere woorden, helemaal geen reden voor de stel-vraag?

Of, of…

Eerlijk, ik ben er niet gerust op.

Want, de zorgverzekeraars…

… de schare duur betaalde adviseurs en organisatiedeskundigen die de transitie begeleiden en er flink geld aan verdienen…

… nieuw initiatief wat vrijwel nergens leidt tot een écht nieuwe zorgrealiteit…

… de sleets geworden, maar steeds terugkerende discussies over privacy, wie doet wat, wie heeft de verantwoordelijkheid of regie?

Gehakketak over geld.

En ondertussen….

 

Stel, we mogen de zorgwereld opnieuw inrichten? Wat zouden we doen?

Speak Your Mind

*