Statuten, Bestuursreglement & Raad van Advies

In 2013 heeft Hilversum Verbonden enkele zaken geformaliseerd.

In juni is er een Stichting Hilversum Verbonden in het leven geroepen (met dank aan Toon Steendijk, notaris bij ‘van Hengstum en Stolp’). De statuten kunt u vinden op <link statuten HV>

In november hebben we een formeel bestuursreglement in het leven geroepen. Deze kunt u vinden op <link Bestuursreglement HV>

Mocht u opmerkingen of suggesties hebben voor dit bestuursreglement dan horen we dat graag van u: aernoud@hilversumverbonden.nl

In het bestuursreglement wordt gesproken over een Raad van Advies. Deze is nog in oprichting, maar uit de vermelding in het reglement kunt u de intentie afleiden.