Seinkracht

Seinkracht slaaptseinkracht_logo-def

Onderstaande initiatieven hebben plaatsgevonden rond 2016

Buurtdiner vrijdag 23 sept van 17 tot 20 uur

Op vrijdag 23 september van 17 tot 20 uur, is er op het grasveld tussen Seinhorst en de Morgenster een gigantisch leuk buurtdiner. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! De maaltijd is voor iedereen, we hebben gedacht aan vegetariërs, mensen die halal willen eten en mensen die alles lekker vinden. Als je je aanmeldt kun je ook andere wensen laten weten. Aanmelden via: m.bakker@leeftsamen.nl. < Meer info >

Voor Elkaar in Hilversum Oost flyer, vol met initiatieven voor en door mensen uit de wijk

< link naar voorzijde >       < link naar achterzijde >

voor-elkaar-flyer-hsum-oost-voorkant   voor-elkaar-flyer-hsum-oost-achterkant

Energiebespaaravond voor Hilversum Oost, dinsdag 4 oktober vanaf 20 uur

Op dinsdag 4 oktober vanaf 20uur is er een energiebespaaravond voor Hilversum Oost in de gymzaal van de Lorentzschool. Woningeigenaren kunnen hier informatie krijgen over de mogelijkheden van woningisolatie en er is ook aandacht voor de nieuwe subsidieregeling. www.hoom.nl/hilversum-oost

Zonnefabriek Rotor Media van energie-coöperatie HilverZon

Ook Energie-cooperatie HilverZon is bezig in Hilversum Oost en wel met een Zonnefabriek op het Rotor Media gebouw aan de Arendstraat. Bewoners van de wijk kunnen deelnemer worden van deze fabriek. Deelname aan dit project is interessant voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen huis kunnen plaatsen, of het niet willen of mogen. Huurders, maar ook huis-eigenaren met bomen om het huis of mensen die in beschermd stadsgezicht-gebied wonen. Meer info: www.hilverzon.nu/project/project-rotor-media/

Resultaten energie-besparingsactie 2015

resultaten Seinkracht 1

Energiebesparing in Hilversum Oost

Intekenen op energiebesparende maatregelen, voor woningeigenaren in het gebied tussen de J.Geradtsweg, Jan van der Heydenstraat, Minckelerstraat en de Zuiderheide.

Seinkracht logo

Op 19 mei heeft er in de Lorentzschool een energiebesparingsavond plaatsgevonden over de collectieve wijkactie in Hilversum Oost. Ruim 40 buurtbewoners kwamen luisteren naar het door bewoners ondersteunde aanbod van Hoom.

Bekijk hier de presentatie: < presentatie >

Lees meer over het aanbod op de site van Hoom: < Maak je huis Hoom >

Bekijk het aanbod van Hoom: < Prijzensheet Hilversum Oost >

IMG_0724

Deze avond is een initiatief van ‘Seinkracht’ in samenwerking met Hoom en de gemeente Hilversum. Wij hopen met deze avond een bijdrage te leveren aan een Duurzaam Hilversum.
Voor meer info over deze avond: < nieuwsbrief Seinkracht >
Duurzaam Hilversum logo nieuw dec 2014logo hoom2logo-Hilversum-Mediastad-voor-website

_____________________________________________________________________________________________

Resultaten startavond Seinkracht, dd 14 januari 2015

Een verslag van de avond vindt u op < Seinkracht verslag >

Hieronder vindt u de suggesties die gedaan zijn tijdens de startavond van Seinkracht in de Morgenster in Hilversum Oost. Op basis van deze suggesties zijn er vooralsnog 3 werkgroepen gevormd die met de suggesties in de hand aan de slag gaan.

 1. Deze werkgroepen hebben geen vooraf bepaald doel.
 2. De leden van de groepen bepalen samen wat er opgepakt wordt.
 3. Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met Seinkracht voor contact-gegevens van een groep (email = seinkracht@hilversumverbonden.nl).
 4. Mocht iemand in Hilversum Oost initiatief willen nemen op een van onderstaande thema’s, dan kan aansluiting gezocht worden bij Seinkracht en/of ondersteuning worden gevraagd bij Duurzaam Hilversum of Stichting Hilversum Verbonden.
 5. Het staat eenieder vrij te putten uit de resultaten van deze startavond.

Leeswijzer:

– Suggesties die hieronder staan zijn hoeven geen breed draagvlak te hebben; het zijn ideeen.
– Sommige suggesties kregen veel bijval, andere suggesties werden alleen door 1 persoon genoemd.
– Tijdens de avond werden geen waarde-oordelen uitgesproken over de gedane suggesties.
– Sommige suggesties bestaan al in een of andere vorm, maar desondanks werd de suggestie gedaan.
– Alles wat opgeschreven is tijdens de avond staat op onderstaande overzicht, voor inspiratie later.
– Niet alle suggesties zijn serieus bedoeld, het kan bijvoorbeeld ingebracht zijn om de discussie te stimuleren.
– Veel suggesties komen bij meerdere thema’s terug. De indeling is per definitie arbitrair. Thema’s overlappen en er zouden heel veel andere thema’s toegevoegd kunnen worden.

Thema 1: Jeugd

 • Jongeren en Ouderen samen laten sporten
 • Knutselclub jeugd in vakantie
 • zeepkistenrace
 • Kinderboerderij
 • Natuurlijke speelplekken voor de jeugd & plekken om hutten te bouwen
 • Meer wilde speelplekken met water (zoals bij het GNR-speelbos bij ’t Laer)
 • Grafitiplek in de wijk
 • Kinderzwerfboeken
 • Meer groene speelplekken
 • St Maarten vieren met jeugd

Thema 2: Zorg

 • Jongeren en Ouderen samen laten sporten
 • Thuishulp onderling oplossen

Thema 3: Sport & Spel

 • Jongeren en Ouderen samen laten sporten
 • Knutselclub jeugd in vakantie
 • zeepkistenrace
 • ijsbaan
 • Trimbaan

Een werkgroep gaat op korte termijn aan de slag met het thema ‘Sport & Spel’.

Thema 4: Groene, mooie wijk

 • Gemeenschappelijk onderhoud van gemeenschappelijke tuinen
 • Tuinkabouterbrigade
 • Vlinderroute
 • Bewonersbedrijf voor het schoonhouden van de wijk
 • Een vijver bij Villa Industria
 • Meer bomen en parken in de wijk
 • Kinderboerderij
 • Openbare kruidentuin, met gratis gebruik
 • Meer groene speelplekken
 • Picknick-plekken in de wijk
 • Wilde bloemen in de wijk
 • Voedingsgewassen in het openbaar groen
 • Geen openbare voedingsgewassen, maar openbaar groen
 • Gezamenlijk de wijk schoonmaken

Thema 5: Duurzaam

 • Energiebesparing door isolatie
 • Waterbron exploiteren
 • Zonnepanelen in de hele wijk
 • Windmolen in de wijk
 • LED-lampen in de straatlantaarns
 • Advies voor besparing op energie-rekening bij jaren ’30 woning
 • Collectief inkopen van zonne-panelen

Een werkgroep met vooralsnog 5 leden gaat op korte termijn aan de slag met het thema ‘Duurzaamheid’.

Thema 6: Delen / Sociaal / Cultuur

 • Ouderen verhalen laten vertellen
 • Gewekt worden met muziek in de wijk
 • Paasontbijt met 50 mensen in de wijk
 • Oprichten projectkoor
 • Muziekruimte
 • Welkomstcomite nieuwe bewoners
 • Jaarlijks een wijkfeest
 • Geef- & Neemtafel voor spullen
 • Buurt-boeken-bieb
 • Gereedschap-o-theek
 • Bruikleen van gereedschap
 • Een klusruimte
 • Thuishulp onderling oplossen
 • Mensen actief krijgen
 • Eigen stoep & die van de buren schoonmaken
 • Sneeuwruimen
 • Even voorstellen
 • Knuffelen bij muziek
 • Sociale kaart van de wijk opstellen
 • Vinden van andersgestemden
 • Canaval in Hilversum Oost
 • Kerk open
 • Moskee open
 • Een grand cafe met muziek
 • Grand cafe in de wijk met een terras
 • Ruilhandel
 • Straatmuziekanten-festival
 • Sociale kaart van de wijk opstellen
 • Kinder-uitlaat-centrum (oud-jong combineren)
 • Sinterklaasintocht in Hilversum Oost
 • Ruilbeurs voor cartoons en strips
 • Grafitiplek in de wijk
 • Meer street-art
 • Zones waar smartphones verboden zijn
 • Mensen ontmoeten
 • Mensen die om hulp durven vragen
 • Minder instituten in de samenleving (ontinstitionaliseren)
 • Meer laten gebeuren
 • Weg met de hekken
 • Kinderzwerfboeken
 • Opvang in de wijk van psychologisch patienten en daklozen
 • Muziek en poezie
 • Eenzaamheid oplossen
 • Centraal hulppunt, bijvoorbeeld voor boodschappen of oppas vraag/aanbod
 • Eetcirkels, koken voor elkaar
 • Armoede de wijk uit
 • Meer fietsenstallingen
 • Creatieve dingen
 • Ochtendgymnastiek op het stationsplein
 • Gezamenlijk de wijk schoonmaken
 • Preventie verontreiniging omgeving (ipv schoonmaken achteraf)

Thema 7: Economisch / Sociaal

 • Gouden Gids van de buurt
 • Een wijkbedrijf starten met WW-ers
 • Basisinkomen invoeren
 • Bewonersbedrijf voor het schoonhouden van de wijk
 • Lokale valuta invoeren
 • Lokale kracht stimuleren door inventariseren van beroepen in de buurt
 • Gratis wifi in de hele wijk
 • Gratis OV
 • Afschaffiung parkeergeld in heel Hilversum
 • Tips over hoe met weinig euro’s een jaren ’30 huis onderhouden kan worden
 • Picknick-plekken in de wijk
 • Workshops

Thema 8: Ruimtelijke Ordening

 • Leegstaande ruimtes opeisen en in gebruik nemen
 • Dudokhuizen slopen
 • Een ontmoedigingsactie voor de aanleg van parkeerplaatsen in de tuin
 • Iedereen mag fietsen op de stoep
 • Fout parkeren van auto’s tegengaan middels aanspreken eigenaren
 • Fout parkeren van auto’s tegengaan middels het inpakken van de auto
 • Minder hekken
 • Picknick-plekken in de wijk

Thema 9: Samenwerken / Platform

 • Gouden Gids van de buurt
 • Mensen actief krijgen
 • Gelijkgezinden kunnen vinden
 • Lokale kracht stimuleren door inventariseren van beroepen in de buurt
 • Sociale kaart van de wijk opstellen

Een werkgroep gaat op korte termijn aan de slag met dit thema.

Overige, niet op thema in te delen suggesties

 • Meer tegels in de eigen tuin
 • Auto’s omgooien

_____________________________________________________________________________________________

Startavond woensdag 14 januari 20.00 uur Morgenster

Nederland bruist. De tijdgeest verandert. Op steeds meer plaatsen bloeien burger-initiatieven op. Onze wijk kan daarbij niet achterblijven, toch? Temeer daar blijkt dat zulke activiteiten zelfs door drukbezette mensen als heel stimulerend worden ervaren. Leuk om mee te maken.

Seinkracht is een bewonersinitiatief en heeft tot doel om Hilversum Oost waar mogelijk zelfvoorzienend te maken. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe burgerinitiatieven in Hilversum Oost te beginnen. Initiatieven die aansluiten bij interesses van bewoners in Oost.

Seinkracht werkt volgens de methode van ‘Meentkracht‘, het succesvolle bewonersinitiatief uit de Hilversumse Meent. Seinkracht gaat 14 januari 2015 van start en werkt volgens het beproefde recept van Meentkracht.

Op 14 januari gaan we met geïnteresseerde wijkbewoners kennismaken door samen vragen te stellen en zo mogelijk te beantwoorden:

– waNSF logot vinden we leuk aan onze wijk?

– wat is er goed geregeld in onze wijk?

– wat missen we in onze wijk?

– welke mogelijkheden zien we in onze wijk voor nieuwe burgerinitiatieven?

En waar deze wijk begint of eindigt? De publiciteit richt zich op het gebied tussen de Johannes Geradtsweg en de Minckelerstraat, maar in de praktijk is iedereen welkom die zich aangetrokken voelt tot het idee om in Hilversum Oost nieuwe burgerinitiatieven te beginnen.

Download de nieuwsbrief: < nieuwsbrief Seinkracht >.

Seinkracht wordt mede ondersteund door de gemeenten Hilversum en door Hoom die graag in onze wijk een woningisolatie-initiatief willen opzetten zoals ze dat ook in de Hilversumse Meent samen met de inwoners opgezet hebben. Info: http://www.maakjehuishoom.nl/in-de-buurt/hilversum-de-meent

Meer info: Aernoud Olde,banner DZH

aernoud@hilversumverbonden.nl / 06-1250.5498

logo hoom2logo-Hilversum-Mediastad