Seinkracht van start – 14 januari 20.00 uur

Nederland bruist. De tijdgeest verandert. Op steeds meer plaatsen bloeien burger-initiatieven op. Onze wijk kan daarbij niet achterblijven, toch? Temeer daar blijkt dat zulke activiteiten zelfs door drukbezette mensen als heel stimulerend worden ervaren. Leuk om mee te maken.

Seinkracht is een bewonersinitiatief en heeft tot doel om Hilversum Oost waar mogelijk zelfvoorzienend te maken. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe burgerinitiatieven in Hilversum Oost te beginnen. Initiatieven die aansluiten bij interesses van bewoners in Oost.

Seinkracht werkt volgens de methode van ‘Meentkracht‘, het succesvolle bewonersinitiatief uit de Hilversumse Meent. Seinkracht gaat 14 januari 2015 van start en werkt volgens het beproefde recept van Meentkracht. Lees verder op http://www.seinkracht.nl/ of download de nieuwsbrief: < nieuwsbrief Seinkracht >.

Speak Your Mind

*