Seinkracht; 3 werkgroepen van start in Hilversum Oost

IMG_3419Op 14 januari vond de startavond van Seinkracht plaats; een avond om te kijken of we in Hilversum Oost tot nieuwe burger-initiatieven kunnen komen. Het idee bracht 35 mensen bij elkaar die onder bezielende leiding van Fred van Leeuwen van ‘Meentkracht’, samen een indrukwekkende lijst van ideeën wisten op te noemen (zie www.seinkracht.nl).

IMG_3420

Aan het eind van de avond zijn er 3 groepen gevormd van buurtbewoners. De grootste groep gaat van start op het thema ‘Duurzaam’. Daarnaast zijn er groepjes gevormd rond de thema’s ‘Sport & Spel’ en ‘Samenwerken / Platform’.

Eventuele nieuwe belangstellenden voor deelname aan een groep kunnen contact opnemen met Seinkracht voor contact-gegevens van een groep (email = seinkracht@hilversumverbonden.nl). Initiatieven voor het oprichten van een groep op een van de andere thema’s zijn natuurlijk ook van harte welkom. Vanuit het netwerk van Hilversum Verbonden wordt dan gekeken hoe een en ander ondersteund kan IMG_3423worden (de mogelijkheden daarvoor zijn namelijk vaak veel groter dan menigeen zich realiseert).

De avond toont de kracht van Delen = Vermenigvuldigen. De lijst met ideeën kan namelijk nog lange tijd dienen als inspiratie, ook voor mensen die niet in Hilversum Oost wonen. Immers, wanneer iedereen zijn ideeën voor zich houdt zal er nooit samenwerking tot stand komen.

Belangstellenden kunnen de groepen via de nieuwsbrief en site van Hilversum Verbonden volgen (www.hilversumverbonden.nl/seinkracht/). Zonodig zal tzt een aparte website voor Seinkracht in het leven geroepen worden.

Aernoud Olde, 17 jan 2015, aernoud@hilversumverbonden.nl

 

 

Trackbacks

  1. […]                         (Klik hier voor het verslag van de avond) […]

  2. […] Aernoud Olde – Seinkracht […]

Speak Your Mind

*