Schaatsen voor Viore

Het Schaatsen voor Viore is sinds 2012 jaarlijks hét sportieve evenement waarmee de regio Gooi en Vechtstreek sponsorgelden bijeenbrengt ten behoeve van Viore. De afgelopen jaren heeft dit evenement een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de financiering van dit centrum voor mensen die leven met kanker.

Schaatsen voor Viore 2013 middelgrootHet is de opzet dat zoveel mogelijk mensen (al dan niet in ploegverband), binnen de tijdspanne van twee uur, zoveel mogelijk gesponsorde rondjes van 400 meter afleggen. Het is daarbij de bedoeling dat elke deelnemer zich laat sponsoren door vrienden, bedrijven of wie ook maar. Bedrijven kunnen zich ook rechtstreeks met een eigen team inschrijven. Heeft u belangstelling voor deelname in 2015 (donderdag 19 november van 18:00-20:00 uur), alleen of met een ploeg? Neem dan contact op via magreet.engelsman@viore.org. U hoort dan zo spoedig mogelijk meer.

Meer info over Viore, en hoe u zelf mee kunt doen, over wie u kunt sponsoren en hoe je mee kunt doen met de speciale training voor deelnemers verzorgd door Christine Aaftink en vader (Eddy) en zoon (Carl) Verheijen vindt u op http://www.viore.org/schaatsen_viore

Speak Your Mind

*