Politicus van het jaar – De Frans Vrolijk Award vakprijs – een verslag

Uit de gesprekken met de politici bleek de waardering die er bestaat voor de inzet, betrokkenheid en kennis van de collega’s. En dat gaat echt ver over de partijgrenzen heen.
De overgrote meerderheid van de politici doet mee met de Vrolijke Frans Award-vakprijs. Het zet politici ertoe aan om de waardering uit te spreken voor anderen, het brengt mensen ertoe nog eens na te denken over wat een politicus tot een goede politicus maakt. Het maakt zichtbaar wie er binnen de raad gewaardeerd wordt en informeel invloed heeft.

In totaal hebben 30 van 42 politici punten gekregen. De top 7 zit heel dicht bij elkaar dit jaar. Twee van de drie genomineerden hebben de prijs niet eerder gewonnen. Ook dit jaar geen overlap tussen de genomineerden van de publieksprijs en die van de vakprijs. Blijkbaar gelden hier andere wetten.

De genomineerden:

Hans Haselager (PvdA)
8x genoemd, vooral gewaardeerd vanwege zijn heldere taal. Altijd scherp in debat. Heeft door ruime ervaring alles in de gaten en kan raad bespelen. Een geslepen vos is die zichzelf blijft in het politieke spel. Altijd een duidelijke lijn en hij staat dicht bij de burger.

Marleen Remmers (Groen Links)
8x genoemd, je profileert je goed en hebt goede dossierkennis. Waardering voor je inzet op het sociaal domein. Je bent bevlogen en hebt lef volgens je collega’s. Je brengt het verhaal op een heldere manier.

Jan de Wit (Christen Unie)
ook 8x genoemd, heeft abonnement op de top 3, heeft prijs ook al 3x gewonnen.
Jan weet op een eloquente en inhoudelijke wijze, soms ook met humor, vorm te geven aan de standpunten van zijn partij. Je weet je punten met verve en humor naar voren te brengen. Je collega’s luisteren graag naar je. Een rustige en duidelijke debater. Waardering en zelfs jaloezie onder de collega’s op de wijze waarop de Christen Unie de zaken intern regelt.

Net achter deze top 3 eindigden Floris Voorink (VVD), Ruud Verkuijlen (VVD), Jan Kastje (Groen Links) en de winnaar van vorig jaar Hans Roos (Hilversum Een).

De verkregen aantallen stemmen en de motivaties worden ook gepubliceerd op < punten en commentaren >

De waardering die politici onderling voor elkaar hebben valt uiteen in meerdere hoofdmotieven:

* inzet voor specifieke dossiers,
* brede dossierkennis,
* heldere verwoording,
* een open dialoog voeren,
* authenticiteit en storytelling.

Hans Roos won vorig jaar de verkiezing op dat laatste punt, de raad hangt regelmatig aan zijn lippen wanneer hij via een kleine omweg zijn verhaal doet. Floris Voorink de winnaar in 2014 krijgt veel waardering voor de dialoog die hij voert.

De uitreiking

Nummer 3 met 60 punten; Je collega’s hebben ook veel waardering voor de wijze waarop je regelmatig de raad voorzit; met humor, en tegelijkertijd vasthoudend, terwijl je niet over je heen laten lopen. ……. Hans Haselager

Nummer 2 met 62 punten, Helder, inhoudelijk, met humor, ad rem, sympathiek, nooit vijandig of op de persoon………… Jan de Wit

En de winnaar met 72, in het negende jaar de eerste vrouwelijke winnares van de vakprijs ……
betrokken, goed voorbereid, deskundig, scherp en gewaardeerd vanwege je goede betogen. Betrouwbaar, loyaal en eerlijk:
Marleen Remmers, winnaar van de Vrolijke Frans Award vakprijs voor de beste politicus van 2016

.

.

Op de foto: Marleen Remmers met de winnaar van de publieksprijs van 2016, Jerry Braaksma

Speak Your Mind

*