Overzicht initiatieven en activiteiten

 • Een communicatie-machine middels de website, onze twitter- en facebook-accounts, en vooral onze maandelijkse nieuwsbrief waar inmiddels 1250 Hilversummers zich voor hebben aangemeld. Via de nieuwsbrief en onze andere middelen wordt extra bekendheid gegeven aan burgerinitiatieven in Hilversum, zodat ook mensen buiten het eigen netwerk van de initiatiefnemers lezen over wat er allemaal in Hilversum gebeurd. We promoten hiermee onze eigen initiatieven, maar ook initiatieven vanuit ons netwerk.
 • LinkedIn-groep ‘Hilversum Verbonden’, met ruim 1200 leden de netwerkgroep voor mensen die iets met Hilversum hebben. ‘Hilversum Verbonden’ op LinkedIn
 • We geven inhoud aan ‘Burgerkracht’ in Hilversum, bijvoorbeeld via thema-avonden over ‘organisatievormen voor buurt- en burgerinitiatieven’, ‘de toekomst van de zorg’ en ‘Burgerinitiatieven aan het woord’. Verder zijn we betrokken bij initiatieven als HeiKRACHT, Meentkracht en Seinkracht. Eind 2017 hopen we in samenwerking met energie-coöperatie HilverZon een Hilversum-dekkend netwerk te hebben van burger-wijkinitiatieven gericht op het verbeteren van de sociale cohesie en het verduurzamen van onze stad.
 • We ondersteunen burger-initiatieven en ideeën ‘van onderop’ met het genereren van publiciteit. Het nieuwste initiatief waar we bij betrokken zijn is ‘Fietsen alle Jaren’, eerder ondersteunden we ‘Kinderzwerfboeken’, ‘Werkgroep Hilversum Fairtrade’ en ‘werkgroep Fairtrade Hilversum’. Ook faciliteren/initiëren we buurtinitiatieven door mensen bij elkaar te brengen.
 • Repair Café  Hilversum  In samenwerking met Versa Welzijn en ruilkring LETS (www.letshetgooi.nl) organiseert Hilversum Verbonden nu al ruim 3 jaar maandelijks een Repair Café Hilversum. Dit gebeurd op wisselende locaties, waarbij ook afhankelijk van het jaargetijde ’thematische Repair Cafe’s plaatsvinden bijvoorbeeld een tuinthema voor reparatie van tuinmeubilair en tuingereedschap. Info: www.hilversumverbonden.nl/repaircafe/
 • De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften in de vorm van vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. Bedrijven, serviceclubs,scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar en sluiten matches. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnership ontstaat. De beursvloer 2016 was op 14 april en leverde weer een record op aan matches. Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting Hilversum Verbonden. Info: www.beursvloerhilversum.nl
 • Duurzaam Hilversum, een werkgroep van Hilversum Verbonden om duurzaamheid in Hilversum te promoten. Denk hierbij aan het opstarten van energie-cooperatie HilverZon en energiebesparingsactie zoals in inmiddels 5 Hilversumse wijken (Hilversum Meent, Hilversum Oost, Hilversum Zuid, Over ’t Spoor en Kerkelanden (altijd samen met Hoom en ondersteund de gemeente Hilversum, maar ook aan acties die recycling stimuleren of de ‘Voor Elkaar’ flyer waarop vele duurzame burgerinitiatieven samen gepresenteerd worden.
  Dit heeft in Hilversum Zuid geleid tot de oprichting van HeiKRACHT waar inwoners van postcodegebied met 5 thema’s aan de slag zijn (zie www.heikracht.nl).
 • Vanuit het netwerk van Duurzaam Hilversum en in samenwerking met de wijkgroepen is HilverZon ontstaan. De Hilversumse energie-cooperatie met als primaire doel het promoten van zonne-energie, en als sub-doel het promoten van duurzaam denken en doen in Hilversum.
 • Urban Farming 035   Tijdens een HV-netwerkborrel ontstond lang geleden een plan om in Hilversum aan Urban Farming te gaan doen. Urban Farming is  inmiddels een volledig zelfstandig draaiende organisatie en een ingeburgerde naam in Hilversum met heel veel eigen initiatieven en 10-tal lokaties waar omwonenden samen moestuintjes onderhouden. Meer info: http://www.urbanfarming035.nl/
 • Café Hilversum   We organiseren tweemaal per jaar op wisselende locaties in Hilversum een Cafe Hilversum. Een unieke gelegenheid om in ongedwongen sfeer kennis te maken en verbindingen te leggen. Tijdens onze bijeenkomsten zijn al diverse initiatieven en samenwerkingen ontstaan!
 • Bekend Maakt Bemind, het interculturele platform van Hilversum. Al jaren als platform een informele ontmoetingsplek voor personen en organistaties die het belangrijk vinden dat de contacten verbeteren tussen Hilversummers met diverse culturele en religieuze achtergronden. Samen willen we actief bijdragen aan een tolerant en hartelijk Hilversum. Sinds begin 2014 is het platform formeel onderdeel van Stichting Hilversum Verbonden. Recent zijn er helaas weinig activiteiten geweest vanuit deze groep.