Over Hilversum Verbonden

Missie Hilversum Verbonden

Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Onze initiatieven zij verzelfstandigd en onze activiteiten worden voortgezet middels andere initiatieven zoals Hilversum100. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Via Hilversum100.nl worden inwoners van Hilversum geinformeerd over wat er in de samenleving georganiseerd wordt.

Hilversum Verbonden logo nieuw dec 2014Het is onze missie om Hilversummers met elkaar in contact te brengen, te activeren en te faciliteren om bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is.

Kortom, een netwerk van individuele Hilversummers en organisaties creëren die de Hilversumse samenleving willen versterken.

Een nadere uitwerking hiervan vindt u in Kernwaarden, visie, missie

.

Jaarverslag 2018

In ons jaarverslag over 2018 een overzicht van de activiteiten van ‘HV’: Jaarverslag 2018

Overzicht initiatieven en activiteiten

Bij de oprichting van de stichting is een en ander ook vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement:

Statuten, Bestuursreglement & Raad van Advies