Over Hilversum Verbonden

Missie Hilversum Verbonden

Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder informeert Hilversum Verbonden, Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd wordt.

Hilversum Verbonden logo nieuw dec 2014Via Hilversum Verbonden worden Hilversummers met elkaar in contact gebracht, geactiveerd en overgehaald bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is.

Kortom, Hilversum Verbonden is een netwerk van individuele Hilversummers die de Hilversumse samenleving willen versterken.

Een nadere uitwerking hiervan vindt u in Kernwaarden, visie, missie

.

Jaarverslag 2018

In ons jaarverslag over 2018 een overzicht van de activiteiten van ‘HV’: Jaarverslag 2018

Overzicht initiatieven en activiteiten

Bij de oprichting van de stichting is een en ander ook vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement:

Statuten, Bestuursreglement & Raad van Advies