Ontmoet werknemers van de toekomst bij Het Gooi On Stage

Bent u nieuwsgierig naar uw medewerkers van de toekomst? En kunt u niet wachten om ze enthousiast te maken voor uw vakgebied? Dan hebben wij goed nieuws! Bedrijven uit de regio Gooi en Vechtstreek kunnen meedoen met Het Gooi On Stage: een loopbaanoriëntatieproject waarbij ruim 800 vmbo-leerlingen uit de regio kennismaken met het bedrijfsleven. Voor u de kans om de leerlingen te helpen bij hun beroepskeuze en om hen enthousiast te maken voor uw beroep, branche of bedrijf. Wellicht ontmoet u een leuke toekomstige stagiair of medewerkers voor op de zaterdag?   

Digimatch in plaats van beroepenfeest
Normaal maken de deelnemende leerlingen, na voorbereidende activiteiten op school, tijdens een Beroepenfeest kennis met beroepsbeoefenaren en maken zij afspraken voor werkbezoeken op de Doe Dag. Helaas, vanwege coronamaatregelen, vindt er dit jaar geen Beroepenfeest plaats. In plaats daarvan maken zij deze editie gebruik van het alternatief Digimatch. Hoewel er niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest kunnen de leerlingen met Digimatch toch persoonlijk contact leggen binnen het lokale Het Gooi On Stage beroepsnetwerk en geholpen worden bij hun beroepskeuze.
U ontvangt van ons na de twee Digimatch rondes per mail een overzichtje met namen van leerlingen die graag bij u op bezoek komen, met daarbij hun korte motivatie. Aan de hand daarvan maakt u een keuze wie u uitnodigt voor de Doe Dag op 10 juni en u antwoordt de leerlingen per mail. Dat is alles J.DOE DAG: 10 JUNI 2021

Tijdens de Doe Dag gaan de leerlingen op bezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie ze afspraken (matches) hebben gemaakt. Het is belangrijk dat zij een goed beeld van uw beroep krijgen.

Waarom meedoen?  

Wist u als kind al dat uw vak zo leuk en veelzijdig zou zijn? Voor veel leerlingen is de beroepskeuze heel lastig. Met Het Gooi On Stage ondersteunt u vmbo-leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek in het maken van deze keuze. De leerlingen krijgen op deze manier een beeld van de verschillende beroepen die er zijn. Bovendien krijgt u de kans om uw werk en de organisatie te presenteren. Een goed opgeleide beroepsbevolking is een sterke basis voor de toekomst van onze regio.  

Aanmelden 

Inmiddels hebben ruim 100 professionals zich aangemeld, maar er wordt gestreefd naar tweehonderdvijftig. Alle beroepen zijn welkom. Deelname is kosteloos. Het vraagt uitsluitend een investering in tijd. Doet u ook mee?  

Aanmelden kan via www.hetgooionstage.nl of mail naar mail@hetgooionstage.nl of bel gerust naar projectleider Eleonore de Vette 06-34937132.

Speak Your Mind

*