Monumenten-avond: 7 maart in De Kapel

Woon jij in een monument of beschermd stadsgezicht en wil je een lagere energierekening? Kom naar de presentatie van praktijkvoorbeelden en ontdek wat mogelijk is en tegen welke belemmeringen je aanloopt.

Donderdag 7 maart 2019, 20.00 uur
De Kapel, s-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur

Hoe kan je in een monument of beschermd stadsgezicht-woning je energieverbruik terugbrengen? De welstands-commissie geeft aan dat er in overleg veel mogelijk is. Bewoners hebben vaak een ander idee. De praktijk leert dat er wel degelijk veel mogelijk is maar onder randvoorwaarden die voor bewoners vaak niet haalbaar zijn. De opgeworpen welstands-drempels leiden vooral tot onoverkomelijke financiële drempels.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schetsen de energiecoaches van HilverZon een beeld van wat wel en wat niet kan. Bewoners kunnen ter plekke eigen voorbeelden voorleggen.

De avond is een praktische voortzetting op de eerdere avonden in Sociëteit De Unie (dec 2017 en nov 2018). Uitgangspunt van de avond is dat het de moeite waard is om onze woningen en andere monumenten in goede staat te bewaren, maar dat de welstandsregels teveel belemmeren. We zoeken naar een duurzame balans. De wethouder suggereerde in december jl dat hij 2019 wil gebruiken voor onderzoek over aanpassingen aan de welstandsnota en pas daarna wil gaan werken aan het daadwerkelijk aanpassing van de welstands-uitgangspunten. Dit terwijl voor velen allang duidelijk is dat de welstandseisen op onderdelen verruiming behoeven. Enerzijds omdat de stookkosten voor bewoners steeds verder de pan uit rijzen en anderzijds omdat bewoners vanuit milieu-overwegingen een energie-zuiniger huis willen hebben.
HilverZon hoopt met deze avond 2 doelen te bereiken. Bewoners krijgen voorbeelden van wat wel kan, en de gemeente krijgt voorbeelden van de onderdelen waarop door de welstandsregels verduurzaming en welstand botsen. HilverZon wil uw bevindingen inbrengen om de gemeente aan te sporen tot snelheid bij het verduurzamen van de welstandsregels.
Kom dus naar de informatiebijeenkomst en:

  1. Laat u informeren over de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen door te voeren [o.a. op basis van de energiecoach-adviezen die al voor andere monumentale woningen in Hilversum zijn gevoerd door de coaches van HilverZon, gepresenteerd door energiecoach Erik de Lange en anderen.
  2. Breng uw ervaringen met de spanning tussen verduurzamen en monumenten in, in de zaal (onder begeleiding van onze energiecoach Paul Rasch) en
  3. Vul de enquête in, zodat uw ervaringen worden meegenomen in de discussie binnen de gemeente over de klimaatplannen van de gemeente Hilversum
[Bij de bijeenkomst kunt u zich intekenen voor een energiecoach gesprek bij u thuis, waar specifiek ook de beschermde status van uw woning zal worden meegenomen. Tijdens de avond zullen de energiecoaches van HilverZon bovendien aanwezig zijn om alvast meer indicatief voor uw woning te kijken wat mogelijk is of juist niet.]

Speak Your Mind

*