Met leiderschap naar een Duurzaam Hilversum

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de politiek is bezig met het formeren van een nieuw college en een coalitie-akkoord. Vanuit het Hilversums Klimaatmanifest en het verkiezingsdebat van 1 maart zijn er 9 keuzes verwoord die een plek verdienen in het coalitieakkoord.
Keuzes waarvoor politieke meerderheden bestaan, gegeven uitspraken van de politieke partijen in
hun verkiezingsprogramma’s en tijdens het verkiezingsdebat Duurzaam Hilversum op 1 maart 2022

1. voor het tonen van leiderschap in het aanpakken van de klimaatcrisis
2. voor een gemeente die er niet alleen vóór, maar ook dóór de bewoners is: benut hun kracht en expertise
3. als gemeente voor een stevige regietaak voor de aanpak van Energie en Warmte
4. voor acties op het gebied van Energie en Warmte: doen, doen, doen!
5. ervoor dat iedereen mee kan doen en voorkomen energiearmoede
6. voor een uitnodigende houding voor zonnepanelen op monumenten en in beschermde stads- en
dorpsgezichten
7. voor meer groen en gaan actief op zoek naar plekken waar we deze keuze gaan waarmaken
8. zichtbaar en aantoonbaar voor méér ruimte en voorrang voor de fiets
9. voor duurzame mobiliteit en wij durven te gaan voor een fundamenteel andere positie van de auto

< Bekijk hier het complete standpunten-overzicht van de politieke partijen >

en bekijk < hier > de 9 adviezen waar een politieke meerderheid voor is en de 9 tips die hier vanuit het klimaatmanifest bij gegeven worden

Vragen/suggesties/opmerkingen: <verkiezingsdebat@hilversum100.nl>

Speak Your Mind

*