16 april: Meepraten over de economie van Hilversum

Op 16 april kunt u meepraten over de economie van Hilversum onder leiding van Tom van ‘t Hek.

Waar houdt de taak van de overheid op en begint die van de ondernemers en de inwoners? Op deze discussieavond staat de lokale economie centraal. De gemeenteraad wil graag inspiratie en ideeën opdoen over de kerntaken en –rollen van de gemeente. Daarom nodigt de gemeente ondernemers en geïnteresseerden van harte uit om visies en gedachten te delen met de gemeenteraad.

Als eerste onderwerp heeft de raad op 9 april het onderwerp sportbeleid onder de loep genomen. Als tweede onderwerp wordt op 16 april de lokale economie besproken.

Moet de gemeente zich actief met de lokale economie bezig houden? Zo ja, hoe moet dat dan vorm krijgen? U bent zelf als ondernemer, of vertegenwoordiger van ondernemers, of anderszins verbonden met Hilversum. Het is belangrijk voor de raad te weten wat u er van denkt.
Meer info: Debatavond_Economie

Tijd en plaatslogo Hilversum Mediastad

Inloop 19.30. Start 20.00 tot ca 22.30 – Burgerzaal van het raadhuis, Dudokpark 1

Aanmelden

Ondernemers en andere geïnteresseerden (inwoners!) melden zich voor de avond aan via griffie@Hilversum.nl.

Speak Your Mind

*