Meentkracht

De Hilversumse Meent is een prachtige woonwijk aan de rand van het Gooi. Letterlijk en figuurlijk ligt de Meent ver van Hilversum af. Juist daarom is er een sterke behoefte om binnen de wijk zelf het heft in eigen hand te nemen.

Logo Meentkracht def_ sign_rgbDe wijk heeft al ruim 40 jaar een door en voor wijkbewoners gerund buurthuis, en kent beduidend meer sociale cohesie dan de meeste Hilversumse wijken. Daardoor is het eigenlijk logisch dat deze wijk de bakermat is van de Hilversumse krachtgroepen die her en der aan het ontstaan zijn.

Meentkracht gaat, met hulp van vrijwilligers, instanties, bedrijven, organisaties en de politiek in hun mooie woonwijk allerlei burgerinitiatieven ontwikkelen. Omdat het nuttig is en omdat het financieel aantrekkelijk is en omdat we het gewoon leuk vinden.

Er zijn 6 hoofdthema’s voor Meentkracht, meer informatie daarover op hun site www.meentkracht.nl.

Hilversum Verbonden is verbonden met Meentkracht. We leren veel van Meentkracht en zonodig helpt HV de trekkers van Meentkracht. Een goede samenwerking.