Meentkracht – 1 juli – energiebesparing en groot onderhoud in Hilversumse Meent

Op dinsdag 1 juli van 20.00 – 22.00 uur organiseert Meentkracht een wijkbijeenkomst over Energie Besparen in het wijkcentrum De Kruisdam, Meent 5 (vanaf 19:30 inloop).

Meentkracht is een groep actieve meentbewoners, die – met hulp van vrijwilligers, instanties, bedrijven, organisaties en gemeentebestuur – in hun woonwijk allerlei burgerinitiatieven ontwikkelt.

Op 1 juli informeert Meentkracht de bewoners van de Meent over hoe zij comfortabeler kunnen wonen én geld kunnen besparen door hun woning energiezuiniger te maken. Daarvoor heeft HOOM (www.Maakjehuishoom.nl) ter inspiratie van drie verschillende typen woningen, namelijk Krekelmeent, Varenmeent en Goudwespmeent, een zogeheten energiescan gemaakt. De scan geeft aan wat het energieverlies is, hoe je dat kunt verhelpen en wat de kosten en eventuele financieringsmogelijkheden zijn. Verder wordt informatie gegeven over collectief inkopen en de duurzaamheidslening van de gemeente Hilversum. Bewoners kunnen zich aanmelden via www.meentkracht.nl. Daar staat ook het programma van de avond.

meentkracht uitnodiging 1 juli

Voordelen: lagere energielasten, meer wooncomfort, lagere verbouwkosten door inkoop samen met je buren, kwaliteitscontrole door ‘Hoom’. Met ondersteuning van Hoom (www.maakjehuishoom.nl), gemeente Hilversum en Hilversum Verbonden.

De gemeente Hilversum steunt dit bijzondere bewonersinitiatief, omdat het goed past bij haar ambitie Hilversum Klimaatneutraal in 2050. Dit is een forse en duurzame ambitie, die de gemeente Hilversum alleen samen met anderen kan waarmaken. Zij werkt in het project Energie Besparen Gooi en Vecht samen met bewoners en met alle regiogemeenten om het energieverbruik van particuliere woningen te verminderen.

Speak Your Mind

*