Toch deal over marsroute naar toekomstplan Hilversum: HOP2040

De link naar het artikel hierover in de GEbode: < link GEbode >

De link naar de vergaderstukken: < link gemeente Hilversum>. Het voorstel wordt 28 oktober in de commissie behandeld en de besluitvorming staat gepland op 11 oktober in de gemeenteraad.

Het voorstel van de bewonersorganisaties samen met de gemeente:

De volledige tekst staat op: < volledige tekst voorstel >

Speak Your Mind

*