Jaarverslag Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren

Sinds 2013 helpt Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren kinderen die om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Leergeld HW heeft in 2021 289 aanvragen (uit 144 gezinnen) in behandeling genomen, en voor ruim € 26.500 voorzieningen toegekend.

Het primaire doel van Leergeld HW is het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale
uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar waarbij
we streven naar kansengelijkheid en een minimale levensstandaard voor alle kinderen.
Het gaat om een samenhangende aanpak met inzet op drie niveaus:
– verstrekken van voorzieningen zoveel mogelijk in natura;
– doorverwijzen en preventie;
– structurele belemmeringen aan de kaak stellen.

Lees alles over de stichting, de resultaten en de uitdagingen op hun website (https://www.leergeldhw.nl/) of in het jaarverslag; https://www.leergeldhw.nl/wp-content/uploads/2022/02/Algemeen-Jaarverslag-2021.pdf

Speak Your Mind

*