HilverZon, de energiecoöperatie voor Hilversum!

6x HilverZonnedak – samen ruim 4.000 zonnepanelen

HilverZon nadert de 400 leden en heeft inmiddels 6 gerealiseerde postcoderoos-projecten. Met de klok mee, startend linksboven:
– Bethlehemkerk, 99 panelen, feb 2016
– Rotor Mediadak, 273 panelen, juli 2017
– Meentkrachtcentrale, 310 panelen, juli 2017
– Sporthal Kerkelanden, 420 panelen, okt 2017
– Sporthal Dudok Arena, 728 panelen, apr 2018 (fase 1)
– Zonneweide Anna’s Hoeve, 2160 panelen, apr 2018

______________________________________________________

Er is een duurzame energie coöperatie in Hilversum!

Wat is HilverZon?

Een ledencoöperatie van en voor alle Hilversummers, huishoudens, scholen, verenigingen en bedrijven. En met als doel: duurzame energie voor heel Hilversum!foto zonnepaneel hilverzon

Wat gaat HilverZon doen?

  1. Energiebesparing stimuleren, via en met wijken en buurten, zoals HeiKRACHT, Meentkracht en Seinkracht.
  2. Stimuleren particuliere stroomopwekking, vooral met zonnepanelen op het eigen huis
  3. Collectieve zonnestroom-projecten, zoals op de Bethlehemkerk (opening gepland in februari-maart 2016). U kunt vast intekenen!
  4. Verkoop van lokaal opgewekte groene stroom! U kunt overstappen naar HilverZon-stroom; hiermee krijgt u uw stroom en gas goedkoper en ook nog eens groen. (HilverZon wordt wederverkoper van 100% groene stroom en groen gas van de Duurzame Energie Unie).

Interesse mee te doen? Vul het formulier in op < HilverZon >

_____________________________________

Ambitieuze plannen voor 2016 (en daarna)

In december 2015 heeft wethouder Nicolien van Vroonhoven haar duurzaamheidsplan tot en met 2020 gepresenteerd. Hierin vele initiatieven die tot een energie-neutraal Hilversum moeten leiden. Een HZ logo def.hoge resolutiebelangrijk onderdeel van deze plannen is de ‘Green Deal’ welke de gemeente gaat sluiten met HilverZon, de duurzame energie-coöperatie voor en door Hilversummers (zie toelichting green deal  of  www.hilverzon.nu).

Voor 2016 betekent dit dat ‘we’ in 2016 onder andere van plan zijn het volgende te realiseren:

  • 6 wijk-acties op het gebied van energie-besparing zoals afgelopen najaar met HeiKRACHT gehouden
  • een serie aan collectief gefinancierde daken; na het dak van de Bethlehemkerk hebben we vele projecten in de pijplijn waar duizenden panelen op kunnen; het dak van het GAD-overslagstation, en daarna daken van scholen, sporthallen, gemeente-gebouwen en hopelijk zelfs het raadhuis
  • VvE’s begeleiden naar het installeren van zonnepanelen
  • op scholen, maar ook aan andere Hilversummers voorlichting geven, bij voorkeur op een uitdagende, leuke en interessante manier
  • samenwerking stimuleren bij de verduurzaming van Hilversumlogo HZ zon

De ‘we’ in bovenstaande opsomming bestaat uit HilverZon, ondersteund door de gemeente, HOOM, diverse wijkgroepen zoals Meentkracht, Seinkracht en HeiKRACHT, Hilversum Verboden en verder talloze individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

_____________________________________

En de naam is … … HilverZon

Bij de prijsvraag voor een naam voor de energie-cooperatie voor Hilversum is door de leden van het bouwteam, uit de ruim 30 inzendingen de naam ‘HilverZon’ gekozen. Onder deze naam zal de energie-coöperatie de komende maanden (en jaren?) werk gaan maken van het stap voor stap verduurzamen van Hilversum.
Voor en door Hilversummers. Doet u mee?

Hiermee is Jogchum Kooi de winnaar geworden van de waka-waka solarlamp + een jaar lidmaatschap van de energie-cooperatie. Van harte gefeliciteerd!

Met het bepalen van de naam is de laatste horde genomen op weg naar het formeel oprichten van de energie-cooperatie. Dit zal plaats gaan vinden op 30 september 2015 op het kantoor van notaris Toon Steendijk van Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen.

_____________________________________

PRIJSVRAAG:bedenk een naam voor de Duurzame Energie Cooperatie Hilversum.

Je hebt het misschien al gelezen of gehoord: vanaf 1 november start de nieuwe duurzame energie coöperatie voor Hilversum en omgeving!

Nuchter als we zijn hebben we het over de Duurzame Energie Cooperatie Hilversum. En hebben het dus dagelijks over ‘de DECH’. Maar we zoeken als naam iets sprankelenders, iets wat mensen aanspreekt en bindt aan wat we met elkaar willen bereiken; duurzame energie voor heel Hilversum (en omstreken).

Met andere woorden: Wij zijn op zoek naar aansprekende, herkenbare, korte krachtige naam.

Oproep: bedenk een pakkende en passende naam voor de nieuwe coöperatie! En win een leuke WakaWaka solarlamp en een gratis lidmaatschap van die coöperatie voor het eerste jaar.

Inmiddels zijn er meer dan 25 suggesties binnengekomen. De inzendtermijn voor suggesties is verlengd tot zondag 27 september middels een email naar: Prijsvraag@HilversumVerbonden.nl

Meer info over wat ‘de DECH’ gaat doen, vindt je op:

https://www.facebook.com/pages/DECH-Duurzame-Energie-Cooperatie-Hilversum/394850577383186

http://www.hilversumsnieuws.nl/lees/48471/hilversum-krijgt-eigen-duurzame-energiecooperatie-

http://www.hilversumverbonden.nl/dech-duurzame-energie-cooperatie-hilversum/

 

Het voorlopig bestuur kiest op 28 september de winnende suggestie uit de inzendingen.

 

 

Er komt een duurzame energiecoöperatie in Hilversum! Kom 1 september meepraten over de richting van deze coöperatie.Jeroen Pool voor de Bethlehemkerk

De coöperatie gaat bijdragen aan verduurzaming van het energiegebruik en energiebesparing met en voor bewoners, scholen, verenigingen enbedrijven door middel van het plaatsen van zonnepanelen op grote platte daken in onze gemeente. Hier kan jij ook van mee profiteren. We gaan dit doen met steun van en in samenwerking met de gemeente Hilversum. Ons motto: Duurzame energie voor heel Hilversum!

We maken nu de plannen en we willen per 1 november starten. Maar  we willen de energiecoöperatie graag van en voor alle Hilversummers laten zijn. Dus nodigen we je graag uit om een avond mee te denken en mee te bouwen, zodat het ook jouw energiecoöperatie wordt.

Datum, tijd en locatie: 1 september 2015, 19.30-22.30 in Good2Connect (bij NS Hilversum, oostzijde, Noorderweg 2).

Als je meer wilt weten over wat deze coöperatie gaat inhouden, hebben wij een een uitgebreide toelichting en een programma.

Kom je ook? Meldt je dan even via jeroen@heikracht.nl