Hilversumse Meent zet Burgerkracht in Turbostand

De Hilversumse Meent neemt het voortouw bij wijkgerichte versterking, om de uitdagingen van nu aan te gaan. Met een initiatief van onderaf, willen Meentbewoners hun leefwereld weer meer in balans brengen. In een reactie op de schaalvergroting en de vertrouwenscrisis, willen ze hun lokale gemeenschap nòg krachtiger maken, minder afhankelijk. Vanouds is de sociale samenhang in de Meent al sterk, mede door de decentrale ligging van wijk en een daaruit voortkomend gemeenschapsbesef.

Tijdens een eerste, verkennende bijeenkomst op dinsdagavond 6 mei meldden zich al direct 32 Meentbewoners. Ze namen deel aan de in wijkcentrum de Kruisdam georganiseerde brainstorm-sessie en liepen al snel over van de ideeën. Binnen een klein uurtje waren 6 flipover vellen volgeschreven met suggesties. Wilde en minder wilde ideeën, om naast de sociale cirkel, nu ook de ecologische- en de economische cirkels in de Meent meer sluitend te krijgen.

Deze ideeën werden ter plekke gebundeld in 7 thema’s:Meentbijeenkomst 6mei
• Lokale ruilhandel
• Gezamenlijke groen- en agrarische activiteiten (Urban Farming)
• Energiebesparing en –voorziening
• Jeugd (hen in wijkbrede activiteiten te mobiliseren)
• Woningonderhoud, gezamenlijk te organiseren
• Meent klaar voor de Zorgsituatie 2015
• Elektronisch platform voor verdere samenwerking in de Meent

Aan het eind van de avond stonden achter elk van deze thema’s 3-4 namen van aanwezigen, die zich ervoor gaan inzetten. De afspraak is gemaakt, dat nog voor de zomervakantie elk thema concreet gedefinieerd is. Met inbegrip van een eerste realisatieplan, om snel praktische resultaten te ervaren. Dat de betrokkenheid groot is, valt af te lezen uit het feit dat bijna 2/3 van de aanwezige deelnemers zich ter plekke direct gemeld heeft voor actieve inzet.

Rond het thema Energie loopt intussen al een voorbereidende activiteit. Hieruit komt een wijkbrede voorlichtingsbijeenkomst op 1 juli a.s., met specifieke bevindingen over enkele kenmerkende typen Meentwoningen. Daaraan wordt meegewerkt door de gemeente Hilversum, de Stichting Hilversum Verbonden en Hoom (een dochteronderneming van netbeheerder Alliander).

Vooruitlopend op een meer definitieve invulling van het elektronisch platform, is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om al direct op dit alles te reageren, naar mailadres Meent.can@gmail.com

(de werkgroep Duurzaam Hilversum van ‘Hilversum Verbonden’ ondersteunt dit initiatief in de Hilversumse Meent, en zoekt naar mogelijkheden om succesvolle onderdelen van dit initiatief op energie en energiebesparingsvlak elders in Hilversum over te nemen)

Speak Your Mind

*