Hilversum Verbonden nieuwsbrief – maart 2014

Beste mensen,

HV logo bewerkt2

Hilversum Verbonden bruist als nooit tevoren. Zo heeft de HV-groep op LinkedIn inmiddels ruim 1100 leden en hebben we met het interculturele platform Bekend Maakt Bemind afgesproken dat zij van onze faciliteiten gebruik kunnen maken. Wij hopen dat HV een bijdrage kan leveren aan het realiseren van hun doelstellingen.

BMB logo

 

En er zitten meer initiatieven in de pijplijn, zoals een werkgroep ‘Duurzaam Hilversum’, maar daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief een overzicht van onze activiteiten in de komende weken, en verder een verslag van de HV-thema-avond ‘Burgerinitiatieven aan het Woord’ van 20 feb. jl., waar weer eens bleek dat samenwerking tot mooie reultaten kan leiden.

Ik hoop je te zien op het verkiezingsdebat morgenavond in St Joseph, of anders bij een van onze activiteiten. Houdt u ons ondertussen op de hoogte van de sociaal-maatschappelijke activiteiten die in Hilversum plaatsvinden?

Namens het bestuur,

Aernoud Olde
Voorzitter Stichting Hilversum Verbonden

aernoud@hilversumverbonden.nl / 06-1250.5498

________________________________________________________________________

*** REPAIR CAFE ***RC-LogoButton

Zaterdag 15 maart van 11.00 tot 14.00 uur is er weer het maandelijkse RepairCafé dat Hilversum Verbonden organiseert samen met Versa Welzijn en ruilkring LETS het Gooi.

Kapotte spullen kun je dan laten repareren bij Versa-buurthuis Nova Zembla. Zelf meehelpen met de reparatie mag natuurlijk ook. Meer info: http://www.hilversumverbonden.nl/repaircafe/

De komende maanden vindt het Repair Café plaats in Wijkcentrum Riebeeck, van Riebeeckweg 50 (ingang naast Gooierserf).

 

*** BEURSVLOER nabel-actie***Beeldmerk Vind Je Match
De komende 2 weken gaat Hilversum Verbonden de op de beursvloer gesloten matches nabellen om na te vragen of de gesloten matches daadwerkelijk tot stand gekomen zijn. Zonodig gaan we op dat moment meedenken hoe de matches alsnog gerealiseerd kunnen worden.’

 

*** CAFE HILVERSUM / NLDOET ***
Vrijdag 21 maart van 17-19 uur is er weer Café Hilversum. Iedereen die iets met Hilversum heeft is welkom. Dit keer zijn we te gast bij Good2ConnectPlaza bij het Oosterspoorplein. (Noorderweg 2 – achterzijde station, in gebouw ‘Santbergen’), http://www.good2connectplaza.nl/

Na een dag NLDOEN willen we tijdens onze maandelijkse Café Hilversum de vrijwilligers van NL Doet uitnodigen voor een drankje. Op 21 en 22 maart 2014 organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

 

*** BURGERINITIATIEVEN AAN HET WOORD, een verslag ***Beeldmerk Beursvloer Hilversum

Thema-avond ‘Burgerinitiatieven aan het woord’ vorige maand in de bibliotheek Hilversum was een groot succes. Met 75 aanwezigen zat de zaal helemaal vol. Na een kort centraal deel werd vervolgens in groepen doorgepraat over 7 verschillende Hilversumse burgerinitiatieven waarbij over en weer informatie en advies uitgewisseld werd. Deze avond gaat in de loop van 2014 zeker een vervolg krijgen. Quote: ‘Hopelijk een olievlek naar meer.’

Link: http://www.hilversumverbonden.nl/verslag-thema-avond-burgerinitiatieven-aan-het-woord/

 

*** Verkiezingsdebat ‘Armoede en Participatie’, 13 maart vanaf 19.30 uur ***

Op donderdag 13 maart 2014 organiseren Bekend Maakt Bemind en het Armoedeplatform een verkiezingsdebat in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 in Hilversum. Het debat begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. < link naar debat ‘armoede en participatie’ >. Onderwerpen:

1. Bureaucratie
Stelling: Iedereen die zich meldt bij InformatieLoket Rondkomen krijgt vaste, persoonlijke begeleiding gedurende zijn of haar gehele hulptraject.

2. Laaggeletterdheid
Stelling: In de komende raadsperiode wordt 25% van de laaggeletterden in Hilversum  ‘geletterd’.

3. Huisuitzetting
Stelling: Mensen met een huurachterstand worden niet hun huis uitgezet, maar worden bijtijds aangemeld voor een hulptraject. Corporaties worden hiertoe verplicht door de gemeente. De kosten voor het hulptraject worden 50-50 gedeeld tussen corporaties en gemeente.

4. Participatie afdwingen of stimuleren?
i>Stelling: Vanwege de samenhang tussen sociale armoede en financiële armoede dient de overheid zich te beperken tot het stimuleren van participatie van uitkeringsgerechtigden en mag zij participatie niet afdwingen door middel van financiële sancties.

 

*** Record aantal artikelen op HV-groep ***
Of het aan de naderende verkiezingen ligt weten we niet, maar er zijn nog nooit zoveel berichten verschenen op het Hilversum Verbonden-forum op LinkedIn. Deze berichten en de reacties zijn ook te lezen zonder LinkedIn-account: <link naar discussies op HV-groep>. Enkele voorbeelden:

* Een oproep van Judith Kox: GEZOCHT: Mensen met een visie over het Langgewenst <link>
* Een tweetal geld-inzamelingsacties tbv Leergeld: Voetstappenpad 18 mei <link> en Benefietconcert in MCO op 23 maart <link>
* Pecha Kucha Hilversum op 20 maart in de Vorstin <link>
* Een discussiestuk van Paul Dijkstra: Bedelverbod treft allerarmsten <link>
* Mooie initiatieven in Hilversum: De Muziekerije <link>

Speak Your Mind

*