HeiKRACHT van start, een verslag

prikkers in kaart heikrachtIn navolging van vergelijkbare initiatieven in de Meent en in Hilversum Oost, is op 15 april een buurtbijeenkomst gehouden in de Heigalerijbuurt. Idee en bedoeling is met bewoners actief te werken aan een gezelligere, socialere, duurzamere en leefbaardere buurt. Alles wat je zelf kunt verbeteren is ten slotte een stap vooruit, en je bent niet afhankelijk van anderen om dat te regelen.

Op de bijeenkomst in de Bethlehemkerk waren 90 mensen, een zeer goede opkomst voor een eerste keer. Bij binnenkomst werd iedereen gevraagd om op een kaartje aan te geven waar ze wonen; daarmee hebben we een goed beeld van de spreiding van de aanwezigen over de wijk gekregen (zie foto). Het bleek daarbij dat er uit alle delen van de wijk mensen waren, en er dus een evenwichtige spreiding was.

En wat is dan de Heibuurt? Die is niet vast begrensd, zoals bijvoorbeeld de Meent, maar hebben we zelf ingekaderd; en wel als het gebied tussen Loosdrechtseweg en Bosdrift en tussen Taludweg en Kolhornse weg. Maar iedereen die zich Heibuurter voelt was en is welkom!

In de eerste ronde zijn 120 suggesties gedaan. Dat is in zo’n eerste ronde natuurlijk rijp en groen door elkaar, maar dat is ook juist de bedoeling. In de pauze is die lijst vervolgens gerubriceerd in 9 samenhangende thema’s (heikracht.nl/suggesties-startavond). Vervolgens is aan alle aanwezigen gevraagd actief mee te denken over het thema dat hen het nauwst aan het hart ligt en waar ze ‘iets mee hebben’. Dit bleek niet voor alle thema’s te lukken, maar wel voor 5 ervan: duurzaamheid, jeugd, platform voor uitwisseling, delen van zaken en diensten en ruimtelijke ordening. De overige thema’s zijn daar zoveel mogelijk bij ingeschoven.

In deze groepen, van steeds zo’n 6 tot 12 personen, is besproken welke prioriteiten er daarbinnen werden gezien en welke ideeën er leven om daar concreet iets mee te bereiken. En natuurlijk wie erbij betrokken wil zijn en er echt aan wil bijdragen om plannen uit te werken en te realiseren. De buurtkracht zit ten slotte in de buurt zelf, bij de bewoners. Deze vijf groepen gingen actief aan de slag en konden in een korte afsluitende ronde alle vijf een concrete actieagenda melden, verwoord door de ‘trekkers’ van die thema’s (heikracht.nl/resultaten-werkgroepen). Dit zijn buurtbewoners die zich ook met de verdere uitwerking van de thema’s willen gaan bezighouden.

Dit wordt dus vervolgd, … en wellicht krijgt het ook een vervolg in andere wijken of buurten. In postcodegebied 1213 zijn de eerste stappen voor een soortgelijk initiatief gezet. Meewerken of meer info? Stuur een email aan info@hilversumverbonden.nl

Speak Your Mind

*