Groene kerken gaan voor duurzaam: Jan Terlouw en Zero Waste

Samen met de Kapel organiseert de Bethlehemkerk op vrijdag 22 maart een bijzondere avond over duurzaam denken en doen. De Bethlehem­kerk en de Kapel hebben beide in 2018 het predicaat ‘groene kerk’ gekregen.

Om 19.30u spreekt Jan Terlouw, oud-politicus, natuur­kun­dige, schrijver en inspirator. In 2016 maakte hij indruk met zijn oproep in het tv programma ‘De wereld draait door’ om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatproblematiek en de  milieu­vervuiling. In zijn inleiding over de gevolgen van klimaatverandering geeft hij ook een hoopvol perspectief en suggesties voor inzet en oplossingen. Daarna is er gelegenheid voor gesprek.

In het tweede deel van de avond zullen Jessie en Nicky Kroon spreken over hun project ‘Zero Waste’. De twee zussen wonen in Amersfoort en proberen zo te leven dat ze zo min mogelijk afval produceren. Dat ze duurzaamheid heel praktisch benaderen is heel inspirerend. Je gaat vanzelf denken: dat kan ik ook!

Ook met hen kunnen we in gesprek.

Iedereen is deze avond van harte welkom, want het klimaat gaat iedereen aan in en buiten de kerk, oud en jong. De toegang is vrij, maar we houden een collecte waarbij we u om een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen.

Klik hier voor de flyer inclusief programma voor de avond van 22 maart.

Speak Your Mind

*