Gooi on Stage – beroepenfeest 21 maart

Graag willen wij jullie attenderen op Het Gooi On Stage, een project voor ruim 900 vmbo jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek.  

De jongeren maken tijdens het Beroepenfeest op 21 maart 2023 kennis met beroepsbeoefenaren en maken twee afspraken voor werkbezoeken op de Doe Dag 13 april 2023De jongeren krijgen op deze manier een beeld van de verschillende beroepen die er zijn. Enorm belangrijk, want al gauw moeten zij zelf een keuze maken voor een beroep/vervolgopleiding. 

Laat jongeren warmlopen voor een beroep in jouw branche/sector!

Beroepsoriëntatie is een proces van snuffelen, denken, twijfelen, praten en dromen. Ontdekken waar je warm voor loopt, waar je blij van wordt en wat bij je past. Met dit project kunt u een belangrijke rol spelen in het keuzeproces van deze jongeren en de jongeren warm maken voor een beroep in uw branche/sector. 

Persoonlijke informatie van degene die het vak zelf uitoefent is een belangrijke aanvulling op de informatie over vervolgopleidingen. Folders en internetfilmpjes kunnen dit niet vervangen. Want wie kan het beroepsbeeld beter schetsen dan degene die op de werkvloer het beroep dagelijks uitvoert en precies weet wat je ervoor moet doen en laten?

Wat levert het jullie op?

  • promotie voor jullie branche/sector/bedrijf/organisatie/beroep
  • jullie ontmoeten de toekomstige medewerkers 
  • jullie helpen de toekomstige vakmensen bij hun keuze

Deelname is kosteloos.

Hier zie je de bedrijven die zich reeds aangemeld hebben www.hetgooionstage.nl/beroepen en bijgaand een flyer met meer informatie. 

Meer weten of zie je kansen in dit platform? Neem gerust contact op met Eleonore de Vette, projectleider 06-34937132 of mail@hetgooionstage.nl

METEEN AANMELDEN KAN OOK VIA DEZE LINK www.hetgooionstage.nl/aanmelden


Zij kijken uit naar jullie aanmelding, want toekomstperspectief van jongeren is een zaak en taak van ons allemaal. 

Speak Your Mind

*