Fietsen Alle Jaren – Hilversum

Veel ouderen kunnen zelf niet meer fietsen en zitten noodgedwongen veel binnen. Contacten met andere mensen en vooral jongeren verschralen. Om deze mensen weer het ‘fietsgevoel’logo-faj te geven en het contact tussen de generaties te versterken, is in Denemarken het project Cycling without age bedacht. Een ‘piloot’ komt op een afgesproken tijdstip voorrijden met een moderne riksja voor een rit in de buurt. Onderweg raken piloot en passagiers vanzelf aan de praat. Om een indruk te krijgen van dit project: bekijk dan de Tedex presentatie van de Deense initiatiefnemer: < link youtube >

De Fietsersbond introduceert dit Deense project in Nederland onder de titel Fietsen Alle Jaren. In Hilversum gaan wij hiermee – als een van de eerste gemeenten in Nederland – aan de slag.

Sponsoren: Stadsfonds Hilversum, landelijke fietsersbond en Rabobank Coöperatiefonds

logo-stadsfondsFietsen alle Jaren kan in Hilversum van start dankzij 3 genereuze sponsoren. Allereerst is daar natuurlijk de landelijke Fietsersbond die het initiatief mogelijk heeft gemaakt, daarnaast gaat onze dank uit naar onze grootste sponsor, Stadsfonds Hilversum. Verder heeft het Rabobank coöperatiefonds ons ook laten weten dat onze aanvraag gehonoreerd is.

fietsersbond-plat-logo

rabobank

 

 

 

Initiatiefnemers in Hilversum

Fietsen Alle Jaren Hilversum is een coproductie van verschillende partijen: 

Het initiatief komt van Hilversummers Philip Schmittmann en Marian Schouten. Deze initiatiefnemers voeren – onder de vlag van Hilversum Verbonden – in deze startfase veel werkzaamheden uit.

HZ_logo_tagline-verticaalHilverzorg ondersteunt het project op vele manieren, zoals met het verzorgen van locaties waar de fietsen gestald kunnen worden, zoals wijkcentrum De Egelantier. Hilverzorg/Egelantier biedt verder praktische steun bij de werving van vrijwilligers en passagiers en het dagelijkse reilen en zeilen van het project.

Stichting Hilversum Verbonden treedt in deze startfase op als centrale trekker. In nauwe afstemming met Hilverzorg is de stuurgroep ‘FaJ’ binnen Hilversum Verbonden verantwoordelijk voor de exploitatie van de fiets, werving, verzekering, training en inzet vrijwilligers, publiciteit, contacten in de buurt, contacten met fietsen-alle-jaren-hilversum-foto-1bedrijfsleven, werving nieuwe locaties en fondswerving. Vrijwilligers vallen onder de stichting, het aannamebeleid stemmen we af met de zorginstelling, zodat de vrijwilligers zonder problemen op stap kunnen met bewoners.

Het is de bedoeling dat Fietsen Alle Jaren in Hilversum na de aanloopfase wordt ondergebracht in een zelfstandige stichting.

Andere betrokkenen bij het project zijn de gemeentelijke buurtcoördinatoren van Zuid en Oost. Ook is er contact met VersaWelzijn en met de lokale afdeling van de Fietsersbond. Op termijn zullen ook andere instellingen worden benaderd, zoals woonzorglocaties, thuiszorgorganisaties, Zonnebloem, Humanitas, ouderenbonden, Senver.

Locaties

We starten in Hilversum Zuid, woonzorgcentrum De Egelantier. Als locatie voor de tweede riksja staat Hilversum Oost/St. Joseph in de planning. Als reservelocatie staat de Boomberg op de rol. Daarna is het de bedoeling om Fietsen Alle jaren ook in andere wijken van Hilversum te introduceren, in samenwerking met woonzorginstellingen.

Passagiers, piloten en de Riksjef

Wij richten ons zowel op de bewoners van deze woonzorgcentra als op ouderen in de wijk die zelfstandig wonen. Werving van passagiers geschiedt via persoonlijke contacten in het woonzorgcentrum, via instellingen als thuiszorg, kerken, buurthuis, Senver, ouderenbonden en Humanitas en via mond tot mond reclame in de buurt.

fietsen-alle-jaren-hilversum-foto-2De riksja komt in het woonzorgcentrum te staan. We formeren een groep van tien tot twintig vrijwilligers rond elke riksja, die regelmatig een rit met de riksja willen maken. De selectie van vrijwilligers geschiedt door Hilverzorg en Hilversum Verbonden. Deze vrijwilligers (‘piloten’) krijgen voordat ze starten een training van de Fietsersbond in het omgaan met de riksja en met de ouderen. Een coördinator (‘riksjef’) houdt in de gaten of alles goed verloopt rondom de riksja.

Tijdspad?

Zodra we weten wanneer de riksja’s geleverd gaan worden, gaan we piloten werven. We verwachten in het vroege voorjaar operationeel te worden.

Meer informatie: Marian Schouten > marian@hilversumverbonden.nl
of bel Aernoud Olde, 06-1250.5498

Speak Your Mind

*