Fietsen Alle Jaren – Hilversum

Vrijwilligers gezocht voor Fietsen alle Jaren Hilversum

Vragen over Fietsen alle Jaren – Hilversum, of vrijwilliger worden? Neem contact op met Philip en Marian via ‘fietsenallejarenhilversum@gmail.com’

Riksja-ritten van start in Hilversum Noord/Oost

Op dinsdag 3 april 2018 is de tweede riksja in Hilversum van start gegaan. Na Hilversum Zuid krijgt Hilversum Noord/Oost een eigen riksja. Mensen die zelf niet meer kunnen of durven fietsen, kunnen in de riksja toch weer het echte fietsgevoel ervaren. De riksja gaat beurtelings rijden vanuit woondienstencentrum Lopes Dias en wijkcentrum St. Joseph. Op beide locaties staan vrijwillige piloten klaar om mensen een plezierige rit te bezorgen.

Op 3 april om 14.30 uur overhandigde Van Beek Tweewielers (Herenstraat 73) de riksja aan wijkwethouder Van der Spek en initiatiefnemers Philip Schmittmann en Marian Schouten. Daarna werd de riksja in optocht via het Raadhuis naar Lopes Dias gebracht.

Voor meer informatie over het gebruik van de riksja kunt u contact opnemen met Jaco van der Velden (VersaWelzijn), 06-1396.6530 en Miranda Vernooij (Hilverzorg), 06-3511.5575.

Het riksjaproject in Hilversum is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Stadsfonds, het Rabo Coöperatiefonds, Hilversum Fietst, Van Beek Tweewielers en riksjapassagiers en door medewerking van Stichting Hilversum Verbonden, Fietsersbond, Hilverzorg, VersaWelzijn en de buurtcoördinatoren van de gemeente Hilversum.

Senioren vaker op pad dankzij riksja: “Dit maakt me jeugdig”

Fietsen Alle Jaren in het nieuws; < lees verder op de site van NHNieuws >

Fietsen alle Jaren – Hilversum

Veel ouderen kunnen zelf niet meer fietsen en zitten noodgedwongen veel binnen. Contacten met andere mensen en vooral jongeren verschralen. Om deze mensen weer het ‘fietsgevoel’logo-faj te geven en het contact tussen de generaties te versterken, is in Denemarken het project Cycling without age bedacht. Een ‘piloot’ komt op een afgesproken tijdstip voorrijden met een moderne riksja voor een rit in de buurt. Onderweg raken piloot en passagiers vanzelf aan de praat. Om een indruk te krijgen van dit project: bekijk dan de Tedex presentatie van de Deense initiatiefnemer: < link youtube >

De Fietsersbond introduceert dit Deense project in Nederland onder de titel Fietsen Alle Jaren. In Hilversum zijn wij hiermee – als een van de eerste gemeenten in Nederland – van start gegaan. Sinds 14 februari 2017 rijdt onze eerste riksja in Hilversum Zuid.

Sponsoren: Stadsfonds Hilversum, landelijke fietsersbond en Rabobank Coöperatiefonds

logo-stadsfondsFietsen alle Jaren kan in Hilversum van start dankzij 3 genereuze sponsoren. Allereerst is daar natuurlijk de landelijke Fietsersbond die het initiatief mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast gaat onze dank uit naar twee lokale sponsoren: het Stadsfonds Hilversum en het Rabobank

coöperatiefonds.

fietsersbond-plat-logo

rabobank

 

 

 

Initiatiefnemers in Hilversum

Fietsen Alle Jaren Hilversum is een coproductie van verschillende partijen:

Het initiatief komt van Hilversummers Philip Schmittmann en Marian Schouten. Deze initiatiefnemers voeren – onder de vlag van Hilversum Verbonden – in deze startfase veel werkzaamheden uit.

HZ_logo_tagline-verticaalHilverzorg ondersteunt het project op vele manieren, zoals met het verzorgen van locaties waar de fietsen gestald kunnen worden, zoals wijkcentrum De Egelantier. Hilverzorg/Egelantier biedt verder praktische steun bij de werving van vrijwilligers en passagiers en het dagelijkse reilen en zeilen van het project.

Stichting Hilversum Verbonden treedt in deze startfase op als centrale trekker. In nauwe afstemming met Hilverzorg is de stuurgroep ‘FaJ’ binnen Hilversum Verbonden verantwoordelijk voor de exploitatie van de fiets, werving, verzekering, training en inzet vrijwilligers, publiciteit, contacten in de buurt, contacten met bedrijfsleven, werving nieuwe locaties en fondswerving. Vrijwilligers vallen onder de stichting, het   aannamebeleid stemmen we af met de zorginstelling, zodat de vrijwilligers zonder problemen op stap kunnen met bewoners.

Het is de bedoeling dat Fietsen Alle Jaren in Hilversum na de aanloopfase wordt ondergebracht in een zelfstandige stichting.

Andere betrokkenen bij het project zijn de gemeentelijke buurtcoördinatoren van Zuid en Oost. Ook is er contact met VersaWelzijn en met de lokale afdeling van de Fietsersbond. Op termijn zullen ook andere instellingen worden benaderd, zoals woonzorglocaties, thuiszorgorganisaties, Zonnebloem, Humanitas, ouderenbonden, Senver.

Locaties

Onze eerste locatie is in Hilversum Zuid, woonzorgcentrum De Egelantier. Als locatie voor de tweede riksja staat Hilversum Noord-Noordoost/Lopes Dias in de planning. Daarna is het de bedoeling om Fietsen Alle jaren ook in andere wijken van Hilversum te introduceren, in samenwerking met woonzorginstellingen.

Passagiers, piloten en de Riksjef

Wij richten ons zowel op de bewoners van deze woonzorgcentra als op ouderen in de wijk die zelfstandig wonen. Werving van passagiers geschiedt via persoonlijke contacten in het woonzorgcentrum, via instellingen als thuiszorg, kerken, buurthuis, Senver, ouderenbonden en Humanitas en via mond tot mond reclame in de buurt.

De riksja komt in het woonzorgcentrum te staan. We formeren een groep van tien tot twintig vrijwilligers rond elke riksja, die regelmatig een rit met de riksja willen maken. De selectie van vrijwilligers geschiedt door Hilverzorg en Hilversum Verbonden. Deze vrijwilligers (‘piloten’) krijgen voordat ze starten een training in het omgaan met de riksja en met de ouderen. Een coördinator (‘riksjef’) houdt in de gaten of alles goed verloopt rondom de riksja.

 

Meer informatie: Marian Schouten, Hilversum@fietsenallejaren.nl en Philip Schmittmann, fietsenallejarenhilversum@gmail.com