Energiebesparing in Hilversum: nu postcode 1217

 

Veel huiseigenaren denken erover om hun eigen woning energiezuiniger te maken. Toch komt het er vaak niet van. Dit ondanks de vele voordelen: een lagere energierekening, meer comfort in uw huis én een beter milieu. Wij (zie onderaan) willen energie besparen voor u eenvoudig maken en hebben onafhankelijke adviseurs beschikbaar die met u naar uw woning willen kijken. We beginnen deze winter in het Noordwestelijk Villagebied (postcode 1217 – Boomberg, Trompenberg, Raadhuiskwartier, etc). Onze adviseurs komen graag een keer bij u langs om ter plekke te bekijken wat er wel en niet mogelijk is. Isolatie van uw woning is immers bijna altijd maatwerk. Deze actie breiden we volgend jaar uit naar heel Hilversum.

De inwoners van het Noordwestelijk Villagebied nodigen we graag uit voor :

Voorlichtingsbijeenkomst ‘energie besparen voor woningen in beschermd stadsgezicht’

Datum en tijdstip: woensdag 22 november van 20.00 tot 21.45 uur (deuren open 19.30 uur).

Locatie: Sociëteit de Unie, ’s Gravelandseweg 57 te Hilversum.

Betrokken organisaties: energiecoöperatie HilverZon, Coöperatie HOOM en de gemeente Hilversum (met name de afdeling Cultureel Erfgoed).

De gemeente Hilversum steunt dit bijzondere initiatief, omdat het goed past bij haar ambitie ‘Hilversum Klimaatneutraal in 2050’. Deze forse en duurzame ambitie kan zij alleen samen met anderen waarmaken. De gemeente werkt in het project Energie Besparen Gooi en Vecht samen met haar bewoners en alle regiogemeenten. De samenwerking is gericht op het verminderen van het energieverbruik van particuliere woningen.’

Daarnaast is Hilversum trots op haar cultureel erfgoed. Het Noordwestelijk Villagebied is aangewezen als een rijks beschermd stadsgezicht. We willen de waardevolle karakteristieken van dit gebied, waarin vele beschermde monumenten staan, graag behouden en versterken. We willen u graag voorlichten over de mogelijkheden om verduurzamingsmaatregelen toe te passen in historische bebouwing met respect voor de cultuurhistorische waarden van het villagebied.

Tijdens deze avond krijgt u antwoord op vragen als:

  • Wat kan ik doen in en rond mijn huis zodat mijn energieverbruik daalt?
  • Welke maatregelen kan ik treffen waardoor ik mijn huis energiezuinig en comfortabel maak?
  • Wat zijn de kosten voor verschillende maatregelen, zoals vloerisolatie of zonnepanelen?
  • Wanneer moet ik een vergunning aanvragen en wie kan me daarbij helpen?
  • Hoeveel kan ik besparen op mijn energierekening en kan ik subsidie krijgen?
  • Hoe kan een energiebespaaradvies mij helpen bij het verduurzamen van mijn woning?
  • Wat houden precies de HilverZon-projecten met zonnepanelen op gemeenschappelijke locaties in?

Meer informatie?

Op www.hilverzon.nu staat meer informatie over de bijeenkomst van woensdag 22 november. U kunt zich vrijblijvend aanmelden via info@hilverzon.nu of telefonisch via 06-19 21 22 88.

Wij hopen op uw komst, met vriendelijke groet,

namens de gemeente, de Commissie voor Welstand en Monumenten Hilversum en Coöperatie HOOM,

Aernoud Olde, voorzitter energie-coöperatie HilverZon

_______________________________________________

De achtergrond:

Sinds 2014 hebben Hilversum Verbonden (werkgroep Duurzaam Hilversum) en HilverZon in totaal 11 wijk-acties voor energiebesparing gesteund. Het begon ooit in de Hilversumse Meent met een zeer succesvolle actie van Meentkracht. Daarna volgden Hilversum Oost, Zuid, Kerkelanden, Over ’t Spoor, Bloemenbuurt, ZuidOost en herhalingsacties in de Meent (2x), Zuid en Oost. Telkens bleek dat hoe actiever de bewonersgroep was, hoe succesvoller de actie was. Dank hiervoor aan Meentkracht, HeiKRACHT, Geuzenkracht, … en vele individuele bewoners.

Dat was het concept waar we mee verder wilden; een groep bevlogen bewoners die ondersteund werden door een batterij specialisten.  We geloofden in het concept, maar constateerden ook dat het lastig was die bewoners te vinden en te activeren. Er waren ook twijfels; we brengen de bewoners wel bij elkaar, maar de opvolging legden we bij een landelijke uitvoeringsorganisatie (Hoom). Dat was niet ideaal omdat de lokale link daardoor minder goed tot z’n recht kwam.

We namen gas terug en gingen nadenken, en hebben enkele wijzigingen doorgevoerd:

-1- Hoom is omgevormd naar ‘coöperatie Hoom’. Geen landelijke uitvoeringsorganisatie meer maar alleen nog maar landelijke ondersteuning van lokale initiatieven.

-2- De uitvoering ligt niet meer bij een landelijke organisatie, maar gaan we oppakken in een lokaal/regionale mix. Er wordt een team van lokale besparingsexperts getraind, zij leggen het contact met de bewoners. Zij worden nu nog begeleid door de coöperatie Hoom, en dat wordt volgend jaar overgenomen door een regionaal duurzaamheids ontwikkel centrum.

Met dit concept gaan we het opnieuw proberen om de bewoners te informeren over energiebesparing en hen te begeleiden naar een onafhankelijk kwaliteitsadvies. Daarna is het een kwestie van het vinden van de juiste uitvoerder van de maatregelen en stap voor stap komen de woningeigenaren dichter bij een energie-zuinige woning.

________________________________________________

(*) De ‘wij’ in dit artikel betreft energie-coöperatie HilverZon, ondersteund door de gemeente Hilversum, coöperatie Hoom, ‘regio-doc’ en Hilversum Verbonden (werkgroep Duurzaam Hilversum)

Speak Your Mind

*