Duurzaamheidsdebat in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Iedereen is voor duurzaamheid. Om toch de verschillen tussen de Hilversumse politieke partijen helder te krijgen organiseert energie-coöperatie HilverZon een politiek debat over het thema Duurzaamheid. Wat moet er in het college-akkoord komen te staan om tot een praktische versnelling van de verduurzaming van Hilversum te komen?

Datum: maandag 5 maart, aanvang 19.30 uur
Plaats: Aloysiuscollege, Schapenkamp 200

Input gevraagd: Wie heeft duurzame onderwerpen en/of vragen die we kunnen stellen? Wie gaaft samen met ons vorm en inhoud aan dit debat?

De directe doelstelling van de avond is onze achterban en andere belangstellenden een beeld te geven van de verschillen tussen de verduurzamingsplannen van de verschillende partijen.
Achter de directe doelstelling zit een vergaander doel, namelijk samen de discussie voeren over praktische versnelling van de verduurzaming van Hilversum.

Voor de goede orde; de avond zal niet alleen over energie gaan, maar over duurzaamheid in een breed perspectief. Inmiddels aangedragen thema’s zijn:
– hoe kijken partijen aan tegen schaalvergroting, en dan specifiek mbt de warmte-transitie. Wat is de rol van de gemeente hierin volgens de verschillende partijen en hoe denken de partijen bij schaalvergroting te voorkomen dat inwoners of stakeholders zich tegen de plannen keren?
– hoe kijken partijen aan tegen verplichting, dit in geval de inwoners niet uit eigen beweging verduurzamen. Volgen er sancties als burgers niet duurzamer gaan leven?

Reageren? Mail: Aernoud.Olde@hilverzon.nu  /  06-1250.5498

Speak Your Mind

*