Duurzaam Hilversum

Werkgroep Duurzaam Hilversum zoekt Hilversummers die het duurzaamheidsbeleid van Hilversum een boost willen geven!

< Meer informatie >

Duurzaam Hilversum wil duurzaam denken en doen in Hilversum stimuleren. Ontstaan in mei 2010, maar sinds 2014 echt actief. Sindsdien hebben we tal van duurzame initiatieven ondersteund of zelf geïnitieerd. Teveel initiatieven om op te noemen, enkele voorbeelden: HilverZon (de duurzame energiecooperatie voor en door Hilversummers), Repair Cafe Hilversum, 3x een Geef- & Neemtafel, meerdere ‘Voor elkaar’-flyers, FairTrade Hilversum, LED-lampen uitdelen met onze partner ‘Hoom’ en energie-besparingsavonden in bijna alle Hilversumse wijken.

De werkgroep Duurzaam Hilversum is in 2015 min of meer opgegaan in energie-coöperatie HilverZon. Hoog tijd om de werkgroep weer op te pakken. Wie doet mee?

Wilt u meer weten over de verduurzaming van Hilversum, neem contact op met Aernoud Olde, aernoud@hilversumverbonden.nl / 06-1250.5498.

Duurzaam Hilversum is een initiatief van het bestuur van Hilversum Verbonden.

< onder constructie > voor een overzicht van duurzame initiatieven in Hilversum.

Ambitieuze plannen voor 2016 (en daarna)

In december 2015 heeft wethouder Nicolien van Vroonhoven haar duurzaamheidsplan tot en met 2020 gepresenteerd. Hierin vele initiatieven die tot een energie-neutraal Hilversum moeten leiden. Een HZ logo def.hoge resolutiebelangrijk onderdeel van deze plannen is de ‘Green Deal’ welke de gemeente gaat sluiten met HilverZon, de duurzame energie-coöperatie voor en door Hilversummers (zie toelichting green deal  of  www.hilverzon.nu).

Voor 2016 betekent dit dat ‘we’ in 2016 onder andere van plan zijn het volgende te realiseren:

 • 6 wijk-acties op het gebied van energie-besparing zoals afgelopen najaar met HeiKRACHT gehouden
 • een serie aan collectief gefinancierde daken; na het dak van de Bethlehemkerk hebben we vele projecten in de pijplijn waar duizenden panelen op kunnen; het dak van het GAD-overslagstation, en daarna daken van scholen, sporthallen, gemeente-gebouwen en hopelijk zelfs het raadhuis
 • VvE’s begeleiden naar het installeren van zonnepanelen
 • op scholen, maar ook aan andere Hilversummers voorlichting geven, bij voorkeur op een uitdagende, leuke en interessante manier
 • samenwerking stimuleren bij de verduurzaming van Hilversumlogo HZ zon

De ‘we’ in bovenstaande opsomming bestaat uit HilverZon, ondersteund door de gemeente, HOOM, diverse wijkgroepen zoals Meentkracht, Seinkracht en HeiKRACHT, Hilversum Verboden en verder talloze individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Aan de slag met energie besparen in Zuid

Poster-heikracht energiebesparen

Waar: Bethlehemkerk (Loosdrechtseweg 263)

Wanneer: 14 oktober, 20.00 uur (in loop met koffie vanaf 19.30 uur)

Buurtinitiatief Heikracht, Hilversum Verbonden, de gemeente Hilversum en Hoom gaan samen aan de slag om de Hei-buurt in Hilversum Zuid (tussen Bosdrift, Kolhornseweg, Loosdrechtseweg en Taludweg) te verduurzamen.

 

Hilversum krijgt eigen duurzame energiecoöperatie

Dinsdag 1 september presenteerde het bouwteam de plannen voor een Hilversumse energiecooperatie aan een 20 tal belangstellenden. Het eerste dak is gevonden, en de onderhandeling over meer daken zijn in volle gang. Een verslag in het Hilversums Nieuws

Meer info over deze energiecooperatie in oprichting op www.hilversumverbonden.nl/dech. Aanmelden kan ook; stuur dan een mail naar jeroen@heikracht.nl.

Opnieuw Geef- en Neemtafel op Groest tijdens Vrijetijdsmarkt op 12 september

geefneemtafelspandoekWat de een niet meer nodig heeft, kan de ander goed gebruiken. Neemt u ook iets mee zaterdag naar de Vrijetijdsmarkt? 

De Geef- en Neemtafel staat net als vorig jaar van 10 tot 16 uur op de Vrijetijdsmarkt op het uiteinde van de Groest bij het politiebureau. Alles is welkom zoals keukenspullen, apparatuur, kleding, speelgoed. Als het maar niet kapot is. Meer info: < link >

Energiebesparing in Hilversum Oost

Intekenen op energiebesparende maatregelen, intekenen kan tot 14 juni

IMG_0724Op 19 mei heeft er in de Lorentzschool een energiebesparingsavond plaatsgevonden over de collectieve wijkactie in Hilversum Oost. Ruim 40 buurtbewoners kwamen luisteren naar het door bewoners ondersteunde aanbod van Hoom.

Wijkkorting voor Hilversum Oost

De bijeenkomst werpt zijn vruchten af. Met nog een kleine twee weken te gaan, is voor vloer- en bodemisolatie al de wijkkorting behaald! Voor spouwmuurisolatie zijn nog 9 intekenaars nodig om het minimale aantal intekenaars van 15 te bereiken. Voor dakisolatie en zonnepanelen staat de teller momenteel respectievelijk op 3en 4.

Intekenen kan tot 14 juni

Ook meebouwen aan een energiezuinige wijk? Bewoners van Hilversum Oost in het gebied tussen de J.Gerardtsweg, Jan van der Heydenstraat, Minckelerstraat en de Zuiderheide kunnen zich nog tot 14 juni vrijblijvend inschrijven om deel te nemen met de wijk. Wie nog niet weet welke maatregelen bij de eigen situatie passen, kan uiteraard eerst een energiebesparingsadvies aanvragen.

Bekijk hier de presentatie: < presentatie >

Lees meer over het aanbod op de site van Hoom: < Maak je huis Hoom >

Bekijk het aanbod van Hoom: < Prijzensheet Hilversum Oost >logo hoom2

Deze actie is een initiatief van ‘Seinkracht’ in samenwerking met Hoom en de gemeente Hilversum. Wij hopen met deze avond een bijdrage te leveren aan een Duurzaam Hilversum.

 

Onderweg naar een energie-coöperatie?

Hilversummers uit verschillende wijken slaan de handen ineen

Dat burgerinitiatieven tot onverwachte nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden bleek bij de voorbereiding van HeiKRACHT. Bij de kennisuitwisseling tussen Meentkracht, HeiKRACHT en Seinkracht werd al snel duidelijk dat in alle wijken enthousiasme te vinden was voor vergaande samenwerking bij het oprichten van een energiecooperatie. Voordeel van samenwerking is dat niet iedereen zelf het wiel uit hoeft te vinden.

Op dit moment is het meest vergevorderde plan het starten van een coöperatie in Hilversum Zuid (met als beoogd dak voor zonnepanelen het dak van de Bethlehemkerk). Daarnaast is er contact met meerdere scholen en VvE’s. Meer informatie volgt.

 

HeiKRACHT; verslag van een buurtbijeenkomst

5 werkgroepen van start in Hilversum Zuid

Idee en bedoeling is met bewoners actief te werken aan een gezelligere, socialere, duurzamere en leefbaardere buurt. Alles wat je zelf kunt verbeteren is ten slotte een stap vooruit, en je bent niet afhankelijk van anderen om dat te regelen.

Concrete winst van deze avond is:

* een grote groep buurtbewoners die heeft meegedacht en meegepraat over een breed scala aan mogelijke verbeteringen in de wijk;

* een eerste verkenning van wat er aan mogelijke verbeteringen denkbaar is op vijf belangrijke thema’s; duurzaamheid, jeugd, platform voor uitwisseling, delen van zaken en diensten en ruimtelijke ordening

* een bredere groep mensen die hier actief aan wil gaan meedoen, naast de al bestaande initiatiefnemers.

Lees meer over de themagroepen en over wat de kerngroep verder van plan is: www.heikracht.nl

 

Voor elkaar

(duurzame) Hilversumse initiatieven om elkaar te helpen

Bij de voorbereiding van de Geef- & Neemtafel voor de Vrijetijdsmarkt in september ontstond er een plan; wanneer we nu een een flyer maken met daarop tal van Hilversumse initiatieven die bedoeld zijn om elkaar te helpen? Herma Veurink van Speel-o-theek De Steeg dacht mee en Versa Welzijn ondersteunde het idee ook. Zo ontstond de ‘Voor elkaar’-flyer, en het bleek een succes.

De stapel kopietjes werd snel kleiner en ook de vormgeving bleek voor verbetering vatbaar. Lay-out-hulp werd gevonden bij Hans Koevoet, vrijwilliger bij Leergeld Hilversum – Wijdemeren en tijdens de beursvloer bleek de Rabobank bereid te zijn het drukken van de flyer voor haar rekening te nemen. Hieronder het resultaat, welke we op korte termijn gaan verspreiden over hulpverleners, buurthuizen en kerken zodat veel mensen kennis kunnen nemen van dit praktische overzicht van initiatieven van onderop. Wanneer u ook een voorraad wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar ‘duurzaam@hilversumverbonden.nl’.

Voor elkaar flyer jan15 p2

Voor elkaar flyer jan15 p1

SEINKRACHT Startavond 14 januari 20.00 uur

Lees < hier >  een verslag van de Seinkracht-avond op 14 januari, en < link > voor de resultaten.

Zoals hieronder in het verslag over 26 augustus al te lezen is wil Duurzaam Hilversum naar het voorbeeld van Meentkracht in meer Hilversumse wijken burgers samen in beweging brengen. Voor Hilversum Oost is daarvoor ‘Seinkracht’ in de stijgers gezet, met als startavond 14 januari. Meer info op http://www.hilversumverbonden.nl/seinkracht/

Lees hierover ook het interview uit de Gooi- & Eembode met initiatiefnemer Aernoud Olde http://www.hilversumverbonden.nl/interview-over-duurzaam-hilversum-ge-bode-9-okt-2014/

Na Hilversum Oost willen we verder gaan met het gebied rondom de Gijsbrecht. Wellicht volgen later andere wijken. Dit is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat we per wijk vinden, want een initiatief kan pas tot stand komen in een wijk wanneer het door een groepje wijkbewoners gedragen wordt.

 

GEEF- & NEEM-TAFEL tijdens vrijetijdsmarkt groot succes!

Tijdens de vrijetijdsmarkt op 13 sept. jl organiseerde Duurzaam geefneemtafel 13sept -2-Hilversum samen met diverse partners een zeer succesvolle Geef- & Neemtafel op de Groest. Doel van de actie was aandacht te vragen voor de vele duurzame initiatieven die er zijn in Hilversum, met name op het gebied van recycling, sociale cohesie en armoedebestrijding. Dit krijgt zeker een vervolg. Op bovenstaande pdf-bestanden krijgt u een idee van de vele initiatieven die er in Hilversum zijn.

geefneemtafel 13sept -1-Ruim 25 Hilversummers brachten tassen vol spullen die ze niet meer nodig hadden langs. Bijna alle spullen vonden nieuwe eigenaren die daar vaak zichtbaar verheugd over waren, van kleine knuffels tot skeelers, kleren, een muziek-installatie, vazen, veel speelgoed, keukenartikelen en enkele tuinstoelen. Wat de een niet meer nodig heeft, kan de ander goed gebruiken. Het werkt gewoon.

De Geef- & Neemtafel werd ondersteund door Speel-O-Theek De Steeg, Versa Welzijn, ruilkring LETS het Gooi, Hilversum Verbonden en de facebook-Weggeefwinkel in het Gooi.

Van 6 t/m 11 okt, tijdens de Week van de Opvoeding organiseert de Speel-O-Theek opnieuw een Geef- en Neemtafel, dit keer alleen voor speelgoed en kinderboeken. Meer info: http://www.speelotheek-desteeg.nl/nieuws.php

    geefneemtafelspandoek(ontwerp: Rob Schultheiss)

 

 

Verslag 2e bijeenkomst werkgroep Duurzaam Hilversum – 26 aug

Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gegeven van de vooralsnog ingediende en voorbereidde plannen: zie <link PDF> of (met een minder goede kwaliteit) <link presentatie>  Hieronder enige info als aanvulling op de presentatie:

Aanwezig: Dick Jonker (particulier, werkzaam geweest bij Exchanger, Eneco, decentrale opwekking), Klaas Hoekstra (Hsum Oost, lid Morgensterkerk), Chiel van Eendenburg (Meentkracht), Marjolein van Dongen (gemeente Hilversum), Jos van Drogen (Hsum Noord), Rigo Stegeman (good2connect, urban farming), Anja Wijnands – van Daal (woordvoerder duurzaamheid CDA), Aartje Hup (Hsum Noord, lid Morgensterkerk), Erik de Lange (LETS het Gooi), Stefan van Reisen (Hsum zuid), Marijke Maas (LETS het Gooi), Renske den Exter (HOOM), Feike van der Zandt (gemeente Hsum), Aernoud Olde (Hilversum Verbonden)

Verder hebben ruim 10 mensen aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen, waarbij Duurzaam Hilversum natuurlijk hoopt dat zij zich aan zullen sluiten bij een van de initiatieven.

Ontwikkelingen mbt oprichten Energiecoöperatie in Hilversum

 • Energieakkoord biedt meer kansen dan eerst, zie o.a. aanbod Greenchoice/Zon op Nederland. Er dient een businesscase opgebouwd te worden.
 • Voorbeeld Zon op Nederland, hebben met Greenchoice een propositie neergelegd waarmee ze corporatie kunnen ontlasten (http://www.zonopnederland.nl/postcoderoosplus.aspx)
 • Er zijn gesprekken met de Morgensterkerk om zonnepanelen erop te plaatsen
 • Er is contact met een VVE in Hilversum Zuid voor hetzelfde
 • Meer daken gewenst (bijvoorbeeld kantoor Gooi- en Eemlander, Seinhorst, gemeentelijke daken beschikbaar stellen, zwembad Lieberg?). Wie wil dit oppakken?

Energiecoöperatie Hilversum Oost

 • Veel contacten zijn al gelegd, o.a. met de Morgensterkerk
 • Nudge en Eric de Lange van Zon op NL hebben afspraak met Duurzaam Hilversum over het ondersteunen van het energiecoöperatie-initiatief in Hilversum Oost.
 • Inzet om eerst alleen te starten met zonnepanelen op dak van bijvoorbeeld de Morgensterkerk. Devies: Keep it simple. Daarna pas activiteiten uitbreiden.
 • Meerdere aanwezigen geven aan op een of andere wijze het energie-coöperatieplan in Hilversum Oost te willen ondersteunen. Op korte termijn komt er een aparte bijeenkomst om een en ander op te starten
 • Dick Jonker biedt (vanuit zijn beroepsmatige achtergrond) ook extra hulp aan om meer inzicht in Hilversum te geven over de postcoderoos

Coöperatie elders in Hilversum:

Stefan, Dick en Marijke gaan specifiek op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Over enige tijd gaan we wellicht een aparte bijeenkomst organiseren om dit idee verder uit te werken. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen.

Plan Hilversum oost

 1. Mensen verzamelen
 2. Avond beleggen
 3. Themagroepen opzetten
 4. Themagroep invulling laten geven aan hun thema
 5. Thema groep woningonderhoud / energiebesparing

Wellicht is het mogelijk dit op te starten via het G1000-model zoals in Amersfoort is toegepast, maar dan als G50 in voor Hilversum Oost… Dus 50 bewoners zoeken die mee willen doen. Tijdens de GroenLinks-avond op 11 sept. over de gemeentelijke rol bij inwonersinitiatieven wordt hier vermoedelijk verder over gesproken https://hilversum.groenlinks.nl/Hilversum+de+spontane+stad

Wellicht kan een en ander uitgroeien tot Hilversum-kracht: Zuidkracht, Meentkracht, Oostkracht, Geusenkracht, ….   (Nagekomen ontwikkeling: Duurzaam Hilversum is een gesprek gestart met buurthuis De Geus over samenwerking op dit gebied)

Erik en Aernoud nemen hierover contact met elkaar op. Feike en Chiel willen het initiatief wel ondersteunen.

Milieuraad

Jos van Drogen en Marijke Maas zien wel iets in het oprichten van een milieuraad. Aernoud gaat een keer met hen om de tafel om de mogelijkheden te bespreken. Wellicht dat er mee mensen aansluiten wanneer er enige aandacht komt voor het idee.

Geef en neem tafel (13 sept)

Erik, Aartje en Marijke gaan helpen op 13 sept. Verder wordt een en ander verder uitgewerkt in overleg en samenwerking met de Speel-o-theek, LETS, Versa en de Weggeefhandel. Meer info over deze activiteit volgt op www.hilversumverbonden.nl

Rondvraag: Over urban farming (http://www.urbanfarming035.nl): inmiddels zo’n 10 projecten in Hilversum. Nu ook op het oude circusterrein, hier kunnen containers gehuurd worden voor planten, groente, fruit. Naam = skip valley, huur container €5 per jaar.

2e bijeenkomst werkgroep Duurzaam Hilversum – 26 aug

Inwoners van Hilversum nemen samen het initiatief om duurzaamheid in de praktijk te brengen. Naast bestaande duurzame initiatieven zoals Meentkracht, Urban Farming en Repair Café willen we meer initiatieven starten.

Wie doet mee? Wie heeft zelf ideeën? Alle ideeën zijn welkom en voor levensvatbare ideeën gaan we samen zoeken hoe we deze kunnen realiseren.

<<< Deze avond heeft reeds plaatsgevonden, zie hierboven voor een verslag >>>

Op 23 april is een basis gelegd voor de oprichting van een energie-coöperatie in Hilversum. Een deel van de aanwezigen is inmiddels in de Hilversumse Meent aan de slag gegaan met het uitwerken van gelijksoortige plannen voor gezamenlijke inkoop van energiebesparende maatregelen (en meer). Hilversum Verbonden/Duurzaam Hilversum ondersteunt hen daarbij. Meer hierover op: http://www.hilversumverbonden.nl/hilversumse-meent-zet-burgerkracht-in-turbostand/ en Meentkracht.nl

Vanuit Hilversum Verbonden willen we dit voorbeeld volgen, wellicht met gelijksoortige acties in andere wijken van Hilversum. Zie voor een overzicht en een eerste uitwerking van de ideeen en plannen: <link PDF>

Wanneer iemand ideeën heeft, of mee wil helpen aan het opzetten van duurzaamheidsacties, meld je dan even bij Aernoud Olde, 06-1250.5498 / aernoud@hilversumverbonden.nl

 

Hilversum Verbonden steunt ‘Hoom’ bij het bestrijden van energie-slurpende wijken

Onderweg naar een Duurzaam Hilversum

In april gaat Hilversum Verbonden de actie ‘Maakjehuishoom’ van Hoom ondersteunen. Samen willen we met de actie HoomRun zoveel mogelijk energie besparen in Hilversum. Op 12 april gaan we daarvoor langs 3 Hilversumse winkelcentra om gratis LED-lampen uit te delen.hoomeactie

De HoomRun is een actie waarbij we jou gaan helpen met energie besparen. Met onze unieke elektrische Volkswagen bus rijden we letterlijk naar de energie-slurpende wijken van Hilversum toe en delen we gratis ledlampen uit! Met 1 ledlamp bespaar je namelijk al snel € 50,- per jaar. Zo helpen we je bij het zetten van de eerste stap naar een energiezuinige wijk. Lees verder op www.hoomruns.nl.

Wij hopen op die dag Hilversumse huiseigenaren over te halen om op basis van deskundig advies energie-besparende maatregelen te nemen. Bij veel huizen kan namelijk de energie-rekening vrij eenvoudig met 20 tot 50% omlaag.

Dinsdag 15 april: informatie avond energie besparen

Deze dag krijgt een vervolg via een reeks van bijeenkomsten in de Hilversumse wijken waar onnodig veel energie verbruikt wordt. De aftrap hiervan vindt plaats op dinsdag 15 april op de informatie-avond over energie besparen van de gemeente Hilversum. Meer info hierover op < http://www.hilversum.nl/Leven_en_Werken/Natuurlijk_Duurzaam/ >

Uiteindelijk willen we een Hilversumse of Gooise energie-coöperatie oprichten, maar daarover later meer.

Duurzaam Hilversum

logo duurzaam hilversum

Duurzaam Hilversum is een werkgroep van Hilversum Verbonden. Om in Hilversum meer elan te krijgen in de verduurzaming  van ons groene dorp gaat het bestuur van Hilversum Verbonden in 2014 een nieuwe poging doen om Duurzaam Hilversum als actieve werkgroep van de grond te krijgen in de hoop dat daar nieuwe duurzaamheidsinitiatieven uit voort gaan vloeien. De groep bestaat al jaren op LinkedIn <Duurzaam Hilversum op LinkedIn>, maar is pas half maart 2014 in beweging gekomen, maar het gaat dan ineens ook erg snel.

Vragen over Duurzaam Hilversum of wil je op de hoogte blijven van wat hieruit voortkomt? Mail je vraag naar  info@hilversumverbonden.nl

 

Historie

Op 23 juni 2010 hielden 15 Hilversummers een brainstorm-avond in de Melkfabriek om te zoeken naar mogelijkheden te komen tot meer duurzaamheid in Hilversum. Een tastbaar resultaat was een kraampje tijdens de kerstmarkt van 2010 in de Oude Haven. Verder zijn er helaas geen activiteiten voortgekomen uit deze brainstorm-avond.

Wel bewerkstelligden 3 gemeenteraadsleden (Jan de Wit, Jan Kastje en Peter Hermans) dat de gemeente gaat streven naar een klimaatneutraal Hilversum in 2050. Meer informatie over het gemeentelijke klimaatbeleid vindt u op: http://www.hilversum.nl/Leven_en_Werken/Natuurlijk_Duurzaam