1 sept 19.30 uur – denk, praat en bouw mee aan Duurzame Energie Coöperatie Hilversum

Uitnodiging voor alle potentiële leden energiecoöperatie Hilversum om mee te denken met het opbouwen van een Duurzame Energie Coöperatie Hilversum

Jeroen Pool voor de Bethlehemkerk

Jeroen Pool, voor de Bethlehemkerk. Het eerste dak!

Waarom willen we je mening graag horen?

Er is vanaf juli dit jaar, met steun van de gemeente, een bouwbestuur actief dat de contouren ontwikkelt voor een energiecoöperatie in Hilversum. De ambitie van deze coöperatie is:
We willen alle Hilversummers aanmoedigen zo duurzaam mogelijk met energie om te gaan. Ofwel: zo min mogelijk gebruiken, en de rest groen opwekken. Om hierin voor iedereen die dat wil te kunnen voorzien, willen we zoveel mogelijk duurzame energie lokaal produceren. Op je eigen dak, maar als dat niet mogelijk is of niet voldoende, via zonneprojecten op geschikte grotere daken in de buurt, zoals op scholen, sporthallen, bedrijfspanden en dergelijke. Hier kan door en voor buurtbewoners collectief duurzame energie worden opgewekt, op een financieel aantrekkelijke manier. Goed voor het milieu, goed voor je portemonnaie en goed voor de toekomst van je kinderen. Mocht met dit alles nog niet in 100% van de energiebehoefte worden voorzien, dan kan via de Cooperatie het restant met groene Nederlandse stroom worden afgedekt. Vergroenen doen we samen!
We willen dus een coöperatie bouwen van en voor alle Hilversummers. Bewoners vooral, zowel in huur – als in koopwoningen en voor vvE’s. Maar ook voor bedrijven, instellingen en verenigingen.
Om deze coöperatie niet alleen vanuit het bouwbestuur vorm te geven maar een echte leden-organisatie te laten zijn, willen we de ideeën en plannen die we tot nu toe hebben ontwikkeld graag voorleggen, toetsen en aanvullen. In de bijlage vindt je het eerste productenoverzicht dat de coöperatie wil gaan bieden.

Oproep: denk, praat en bouw mee aan een duurzaam Hilversum!

Ben jij Hilversummer en ben je geïnteresseerd in het bevorderen van duurzaam energiegebruik in onze mooie woonplaats, denk en praat dan mee! We willen de coöperatie zo aantrekkelijk maken, dat alle Hilversummers lid willen worden en profijt hebben van het werk van de coöperatie. Zo kunnen we met zijn allen toewerken naar een duurzamer wereld. Onze ideeën komen voort uit onze ambitie onze eigen directe leefomgeving zoveel mogelijk te verduurzamen en te veraangenamen. Daarmee sluiten we aan bij de ambities van het landelijk gesloten Energieakkoord en bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. De gemeente Hilversum steunt de opbouw van de coöperatie dan ook van harte.
Je bent van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over missie, doelen en aanpak van een duurzame energie coöperatie voor Hilversum.
We horen je mening graag en leren je graag kennen als betrokken Hilversummer. We schuwen kritische geluiden niet, want daar wordt onze aanpak alleen maar sterker van! Dus kom op 1 september meepraten en bouw mee aan de duurzame toekomst van Hilversum. Je treft het globale programma van de avond hieronder.

Kom je ook? Stuur dan s.v.p. een mail aan: jeroen@heikracht.nl

Meer info:
www.hilversumverbonden.nl/dech
of via onze FB pagina: https://www.facebook.com/pages/DECH-Duurzame-Energie-Cooperatie-Hilversum/394850577383186?ref=bookmarks

Programma Bouw-avond DECH

Datum: 1 september 2015, 19.30 – 22.00 uur

Plaats: Good2Connect Hilversum (bij NS station Hilversum)
AGENDA

1. intro’s:

gemeente Hilversum en duurzame energie: Feike, Marjolein

Waar zijn we nu met DECH? Toelichting missie, ambities en plannen/producten tot nu toe

Algemene reactieronde en vragen/suggesties

2. met elkaar aan de slag:

Stellingen en vragen: toelichting,

indeling groepen en discussie (onder leiding bestuurslid DECH)

terugkoppeling discussie

3. vervolg:

perspectief verdere ontwikkeling DECH naar oprichting / werkafspraken

 

Eerste productenoverzicht DECH:

 1. Collectieve energieopwekking, zoals met een zonnefabriek van 110 panelen op de Bethlehemkerk in Hilversum Zuid. Dit project is in principe rond en zal in februari 2016 gaan draaien; zo’n 30-35 buurbewoners kunnen hier zonnestroom van gaan gebruiken.
  En we zijn met 5 andere initiatieven bezig om te verkennen en ontwikkelen. We streven ernaar zoveel mogelijk buurtbewoners te laten deelnemen en zo groene stroom van een ander dak te krijgen.
 1. Levering van groene stroom van een 100% NL groene stroomleverancier, Hilversumse energie. Alle Hilversummers kunnen hier hun groene stroom betrekken, tegen een aantrekkelijker tarief dan bij de reguliere regio-aanbieders.
 1. Bevordering van energiebesparing en particuliere energieopwekking/zonnestroom. Met HOOM van Alliander zetten we buurtacties via Meentkracht, Heikracht en Seinkracht (zie de websites) op, onder het motto: zo min mogelijk gebruiken, en wat je wel gebruikt duurzaam opwekken. Ofwel: op weg naar energieneutraal en uiteindelijk nul-op-de-meter.
  Maar ook met een energie-cafe en de inzet van energie-ambassadeurs en energiecoaches, die op maat advies kunnen geven.
 1. Zonnestroomprojecten met VvE’s en woningbouwcorporaties. Veel appartementen-woningen zijn in particulier bezit, onder regie van een VvE, of worden beheerd door de woningbouwcorporaties Alliantie, Dudok of Gooi en Omstreken. DECH ontwikkelt haalbare modellen voor zonnestroom in VvE’s en ondersteunt nieuwe VvE’s om die toe te passen. Ook ontwikkelt DECH werkmodellen voor ruimere toepassing van zonnestroom voor huurders, in samenspraak met de corporaties, zodat minder energie wordt gebruikt, meer zelf wordt opgewekt en huurders per direct minder gaan betalen.
 1. Lesprogramma’s op scholen, aansluitend bij zonnestroomprojecten op die scholen. Dit gebeurt zowel voor basisonderwijs als voor algemeen en beroepsgericht voortgezet onderwijs. Met verschillende scholen is hier al een verkenning voor gestart.

 

__________________________________________________________________

De Duurzame Energie Cooöperatie Hilversum (DECH) wil bijdragen aan het verduurzamen van Hilversum, en al doende de onderlinge band tussen (duurzaam ingestelde) mensen versterken en de band met de woonomgeving verbeteren.

Bijdragen aan de bredere energietransitie, om de klimaatverandering en globale opwarming van de planeet zoveel mogelijk te beperken en door preventieve maatregelen zoveel mogelijk mee helpen realiseren in onze gemeente.

Zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn in energieopwekking draagt bij aan vermindering van afhankelijkheid van instabiele partijen die fossiele brandstoffen leveren, en daarmee tevens versterking van de regio geven en bijdragen aan een veiliger wereld.

Hiertoe als strategische partner van de gemeente Hilversum en – in bredere zin – van de regio Gooi- en Vechtstreek op te treden en als effectieve implementatiepartner.

DECH is een volledig zelfstandige organisatie (in oprichting) en komt voort uit een samenwerking tussen leden van HeiKRACHT, Meentkracht, Seinkracht en Duurzaam Hilversum. DECH streeft ernaar zijn activiteiten financieel gezond en onafhankelijk van structurele financiële ondersteuning uit te voeren.

DECH is in gesprek met energieleveranciers, dak-bezitters in Hilversum en vele anderen partijen om in rap tempo die stappen te zetten waarmee we officieel een coöperatie kunnen worden, leden kunnen gaan werven en groene energie kunnen gaan produceren.

De huidige DECH-kerngroep heeft ambitieuze doelen qua energie-opwekking, maar ook om energie-besparing te promoten. Wil je meer weten of zelf een bijdrage leveren aan het vergroenen van Hilversum? Neem dan contact op met Jeroen Pool (Jeroen@heikracht.nl) of ondergetekende.

Een Duurzaam Hilversum maken we samen!

Aernoud Olde, trekker van werkgroep Duurzaam Hilversum en lid van de DECH-kerngroep.
06-1250.5498 / aernoud@hilversumverbonden.nl

Comments

 1. Rick Visser says

  mooi initiatief, die energiecoöperatie! Ik ben werkzaam op het Comenius College in Hilversum. Onze school is drie jaar geleden duurzaam verbouwd, maar heeft helaas nog geen zonnepanelen geplaatst. En dat, terwijl we ruim 3500 vierkante meter plat dak hebben… Ik ben al drie jaar bezig de schoolleiding te overtuigen. Postcoderoos, crowdfunding…

  Ik kom dinsdag 1 sept zeker meepraten ;-)

Speak Your Mind

*