De beste politicus van 2023 is …

Sinds 2006 wordt jaarlijks een verkiezing georganiseerd voor de Hilversumse ‘Politicus van het Jaar’; de Vrolijke Frans Award. De uitreiking was 2 februari 2024 en kent een publieksprijs en een vakprijs.

En de Winnaar van de vakprijs voor beste politicus van 2023 is …

De publieksprijs is gewonnen door Jacobine van Dijk van het CDA. De vakprijs door Bas Nanninga van Christen Unie Hilversum, met als nr 2 en 3. resp Jacqueline Kalk van PvdA Hilversum en Hidde Fennema van VVD Hilversum. (Foto: Hilversums Nieuws / © Foto Miché / Bastiaan Miché)

(Foto: Hilversums Nieuws / © Foto Miché / Bastiaan Miché)

Vrolijke Frans Award 2023 – vakprijs

  1. Bas Nanninga van Christen Unie
  2. Jacqueline Kalk van de PvdA
  3. Hidde Fennema van de VVD

Algemeen:

De vakprijs wordt samengesteld door de raadsleden en wethouders die ieder een top 3 in mogen leveren. 10 punten voor de nr 1, 7 voor de nr 2 en 4 punten voor de nr. 3

Voor de nr 1 en 2 mag je niet op een partijgenoot stemmen. Bij de nr 3 wel; en 75% doet dat ook.

De vakprijs gaat niet alleen om punten maar ook om de commentaren. De positieve stemverklaringen. Een verwoording van waardering voor de collega’s van andere partijen. Herkenning en waardering voor wat die ander doet vanuit andere idealen maar voor hetzelfde doel; namelijk het belang en welzijn van de bewoners van Hilversum.

De afgelopen jaren schommelt de deelname onder raadsleden en wethouders rond de 80%. Net als in vorige raadsperiodes zijn er voor en tegenstanders voor het organiseren van deze prijs, en dat is het goed recht van de politici. Een keuze voor een gebeurt op verschillende gronden en dus niet alleen op basis van wie het meest bereikt heeft, want dan zouden de wethouders en fractievoorzitters zwaar in het voordeel zijn.

De commentaren geven zijn wat mij betreft het mooiste onderdeel van deze prijs en de reden dat ik besloten heb door te gaan als jurylid. Ze geven een inkijkje in wat raadsleden en wethouders argumenten vinden om iemand tot een goed raadslid te bestempelen. Dat zijn de handelingen op basis waarvan de vakprijs-punten gegund worden aan collega’s, maar veel belangrijker is dat dit essentiële onderdelen voor een gemeenteraad zijn om goed te kunnen functioneren. Van meerdere kanten blijf ik bijvoorbeeld horen dat het digitale vergaderen in coronatijd tot ver nadat er weer fysiek vergaderd werd invloed had, bijvoorbeeld omdat raadsleden elkaar minder goed kenden.

Ik zal dadelijk de top 3 naar voren roepen maar eerst de runner-ups vermelden. Tot het laatste moment hadden nog 4 raadsleden zicht een positie bij de beste 3; Jacobine van Dijk, Paul Vonk, Jarno Deen en Bianca Verweij; jullie zaten er echt dichtbij.

Aernoud Olde, jury vakprijs politicus van het jaar 2023

__________________________________________________________________________________________________

Hieronder de lijst met wat de collega-politici aan toelichting gegeven hebben.

De punten en commentaren:

  1. Bas Nanninga, fractievoorzitter Christen Unie Hilversum, 13x gekozen, 100 punten

Knap wat hij als eenmansfractie binnenhaalt, samen met zijn team aan ondersteuners is hij op vrijwel alle portefeuilles actief; constructief, genuanceerd, herkenbaar, betrouwbaar, ontspannen en bijzonder vriendelijk. Houd het oog op de bal en niet op de mens. Maakt Hilversum echt duurzamer waarbij geregeld de fiets centraal staat.

Genoemd door 13 collega’s. Als eenpitter in de raadsvergaderingen, heeft hij meer impact dan sommige grotere partijen. Altijd fair, beschaafd, netjes en oprecht. Ruimte gevend aan anderen. Tevens waardering voor hoe je als kleine fractie, met ondersteuning van commissieleden impact kunt hebben.

2. Jacqueline Kalk, fractievoorzitter PvdA Hilversum, 7x gekozen, 58 punten

Geprezen voor de dossierkennis, scherpte, overredingskracht, het uitdrukken wat ze voelt en het koppelen van feiten en praktijkvoorbeelden aan standpunten en politieke keuze. Zit duidelijk niet in de raad om aardig gevonden te worden door iedereen, maar wil (veel) bereiken voor Hilversumse inwoners, en werkt daar doelgericht naartoe. Weet de vinger op de zere plek te leggen en vat vaak goed samen waar het om gaat en geeft geregeld de doorslaggevende “push” in het debat;

Jacqueline werkt goed samen met andere partijen en past haar strategie tijdens debatten aan als dat nodig is. Moties en amendementen die zij indient zijn altijd inhoudelijk sterk en gaan over een wezenlijke, concrete en relevante koerswijziging. 

Binnen de raad niet alleen bekend van haar “ loopje” naar de microfoon. Ze heeft ook veel ervaring en is inhoudelijk goed op de hoogte, vooral als het gaat om de woondossiers. Weet de raad aan te spreken en houdt het college goed bij de les. Ze gaat er helemaal vol voor en de punten die ze aanstipt gaan altijd over de zwakkeren. Heeft het fractievoorzitterschap naadloos overgenomen en heeft met 2 zetels in de raad nogal wat in de melk te brokkelen.

3. Hidde Fennema, fractievoorzitter VVD Hilversum, 6x gekozen, 45 punten

Je zag hem de afgelopen jaren gestaag meer punten krijgen in de vakprijs-uitslag, een plek in de top 3 zat er aan te komen. Ervaren, goed ingelezen, goed geïnformeerd. Puur en eerlijk. Zijn modus operandus is af en toe wat dominant en hoekig, maar invloedrijk, gericht op de kern van de zaak. Weet wat hij wil bereiken, soms hard maar ook fair. Kan met enkele woorden de boel op scherp zetten. Heeft altijd tijd, adviseert en coacht. Hij voelt echt verantwoordelijkheid voor het welzijn en functioneren van zijn collega’s. Het is een man met echt ongekend veel liefde voor lokale politiek en het raadswerk, uniek in zijn soort!

Een smaakmaker in de raad, fractievoorzitter, invloedrijk, geprezen om zijn dossierkennis, betiteld als eeuwig jong maar onder tussen uitgroeiend tot een nestor in de raad. Door zijn manier van leiderschap laat hij zien dat hij voor de Raad kan staan en met een duidelijk en kundig verhaal zijn standpunt kan delen.

___________________________________________________________________________________

Tot zover de top 3. Hieronder de lijst met wat de collega-politici aan toelichting gegeven hebben ten op[zicht van de overige politici die punten en commentaren hebben gekregen:

4. Jacobine van Dijk, raadslid CDA, 6x genoemd, 42 ptn

Jacobine is echt een aanwinst voor de politiek. Haar bijdragen zijn origineel, doordacht en ze weet deze met humor te brengen. Met een verfrissende blik en humor weet ze een scherp standpunt op een aantrekkelijke wijze te verdedigen. Ze durft te laten zien waarin ze een eigen stem heeft, ook binnen haar partij. Daarnaast is de samenwerking met haar erg prettig en gezellig!

Raadslid met een uitgesproken mening. Weet in haar betogen mooie verbindingen te maken met de historie van ons dorp Hilversum. Onorthodox raadslid, doorziet snel politieke situaties, goede influencer en zegt waar het op staat. Ook als dat confronteert.

Verfrissend, scherp, humorvol. Gedreven, gepassioneerd bijna, en niet bang om duidelijk haar mening te geven. Heeft principes waar niet over te onderhandelen valt, en dat is een goede eigenschap voor een politica. Was iedereen maar zo “echt” als Jacobine!

5. Paul Vonk, fractie-vz SP, 5x genoemd, 41 ptn

Paul is verfrissend, een goed spreker en bereid elkaar op te zoeken om tot samenwerking te komen. Duidelijk, als mens bezig, brengt smeu in het geheel. Slaagt er in om in begrijpelijke taal de onderwerpen vaak met een kwinkslag aan de orde te stellen.

Groeit in zijn rol als fractievoorzitter, oprecht en eerlijk.

In de Kuip, voor de klas of in de Raadzaal: altijd gepassioneerd. Vanuit een positieve grondhouding en een rood (wit) hart.

6. Jarno Deen, fractie-vz D66, 6x genoemd, 39 ptn

Luistert, is rationeel en argumenteert. Steeds meer het gezicht van de oppositie. Jarno is een politicus en fractievoorzitter die ruimte biedt en vertrouwen geeft aan zijn eigen mensen, maar ook aan anderen. Hij voert op een constructieve wijze politiek en hierdoor draagt hij enorm bij aan het herstel van vertrouwen in de politiek.

Voor mij duidelijk de leider van de oppositie, maar wel op een positieve/constructieve manier. Zorgt met zijn creativiteit voor een interessant en levendig debat. Zoekt ook een de samenwerking met andere fracties.

7. Bianca Verweij, raadslid SP, 5x genoemd, 35 ptn

Passie, inzet, kennis, kunde, en ook voor haar rol als commissievoorzitter. Sociaal betrokken, deskundig. Het beste voorbeeld als raadslid.

Wat moet je nog over Bianca zeggen wat niet in eerdere voordrachten heeft gestaan. Bevlogen, heeft hart voor de mensen, kennis op het sociaal domein, vasthoudend, en soms een tikkeltje teveel van alles. Een markante persoonlijkheid in de Hilversumse politiek.

8. Karin Walters-Vos, wethouder HvH, 5x genoemd, 29 ptn

Deskundig, intelligent, groot gevoel voor humor en een erg leuk mens. Een door de wol geverfde politicus. Ze inhoudelijk een kei en weet door haar houding en manier van communiceren anderen op de juiste manier te overtuigen. Belangrijker nog…zij en Arno zijn de pilaren van het college.

9. Roderik van Grieken, raadslid D66, 4x genoemd, 28 ptn

Roderik is een politicus die een mooi debat kan voeren met zowel een kritische noot als een humoristische toon op de plekken waar dat past. Hij houdt oog voor de details maar is gefocust op de hoofdlijn van het debat en komt daar telkens ook weer naar terug. Daarbij zal hij niet schuwen om ook de soms minder populaire standpunten in te nemen als deze wél het beste zijn voor de stad, inclusief de oprechte onderbouwing hiervan.

Een steengoede debater, die ook probeert het Hilversums gemeentebestuur in brede zin naar een hoger plan te tillen. Speelt als geen ander het politieke spel uit in het debat, probeert tegenstellingen in zijn voordeel in de spotlight te zetten.

Ons eigen “Hilversums Debat Instituut”. Begenadigd spreker die -belangrijk- ook goed kan luisteren en reflecteren

10. Ria de Jong-Schrijvers, raadslid HvH, 3x genoemd, 24 ptn

stille kracht met haar hart op de juiste plek. Ria is een voorbeeld van iemand die in nauw contact staat met de samenleving. Hierdoor is haar bijdrage in de raad effectief en van betekenis.

11. Arno Scheepers, wethouder VVD, 3x genoemd, 18 ptn

Arno verdient het om de vakprijs te winnen. Hij is inhoudelijk ijzersterk en een gedreven wethouder die dingen voor elkaar wil krijgen en ook krijgt. Hij heeft veel oog voor de politieke dynamiek en is bereid plannen aan te passen als ze daardoor beter of haalbaarder worden. Een politiek talent en een wethouder waar Hilversum trots op mag zijn. 

Als je een onderkoning van Hilversum cartoon krijg doe je iets heel erg goed. Een wethouder met veel dossierkennis, energiek en altijd voorbereid. Heeft veel omvangrijke dossiers en krijgt veel voor elkaar. Arno valt duidelijk op als zeer energiek, vakkundig en de man van de grote projecten. Ik mis daarin soms wel de sociale en stedenbouwkundige visie waarmee Dudok onze gemeente ooit op de kaart heeft gezet. Dat heeft allicht ook een ideologische achtergrond

12. Bart Heller, wethouder GL, 3x genoemd, 18 ptn

Hij moet een aantal ingewikkelde en gevoelige dossiers doen. Waaronder verkeer en asielzoekers. Onderwerpen die moeilijk liggen in Hilversum en in de raad. Hij is steeds duidelijker in zijn keuzes en uitleg, heeft het niet altijd makkelijk met zijn eigen fractie die hem niet altijd steunt. ( hoeft ook niet in een duaal systeem maar is soms wel ingewikkeld). Heeft zich vastgebeten in een goed participatie proces aangaande asiel opvang, mooie voorbereiding op wat eventueel komen gaat. En wil recht doen aan die uitkomsten. Vreselijk balen dat een groot deel van de raad maling heeft aan die taak en afspraak.

Bart heeft als wethouder het afgelopen jaar met het kader voor asielopvang een gedegen stuk opgeleverd waarbij vooral het gevolgde proces eruit springt. Samen met Hilversummers.nl het gesprek met de stad aangaan over een gevoelig onderwerp toont bestuurlijke lef. Hierbij is duidelijk gecommuniceerd en is actief gezocht naar contact met de inwoners van Hilversum. Het heeft geleidt tot een gedragen opzet hoe de asielopvang in Hilversum vorm te geven waarmee de uitvoering meteen kan beginnen. Een voorbeeld voor andere trajecten, ook binnen de eigen portefeuille.

Vermelding vanwege de manier waarop hij het afgelopen jaar het gesprek met de Hilversummers is aangegaan over asielopvang.

13. Carolien Jansson, raadslid HvH, 2x genoemd, 17 ptn

Uitermate serieus en gedegen raadslid. Altijd beschaafd, maar ook altijd genuanceerd, betrokken en gericht op de inhoud.

13. Sebastiaan Hexspoor, raadslid GL, 2x genoemd, 17 ptn

Slimme jongen, sociaal hart, mooie inbreng in de raadsvergaderingen. Een van de nieuwere raadsleden die keuzes maken vanuit ideologie toepast in het sociaal domein en daarbij ook steeds een inhoudelijke onderbouwing geeft. Daarnaast zet hij zich in om meer mensen naar de stembus te krijgen, de jongeren in Hilversum meer te betrekken bij de politiek en schuwt hij de verantwoordelijkheid van het voorzitten niet.

15. Jos van Nistelrooij, raadslid D66, 2x genoemd, 17 ptn

Een relatief nieuw gezicht in de Raad, en een goede aanvulling. Analytisch en gedurfd, en brengt het liberale geluid bij zijn partij weer wat meer op de voorgrond. Ook gewoon een leuke vent en dat is ook belangrijk als je de hele avond zit te vergaderen. 

Jos kan over ingewikkelde en soms saaie onderwerpen, zoals gemeentefinanciën en governancevraagstukken, toch op een leuke en begrijpelijke manier zijn mening te geven. Komt regelmatig met goede moties en amendementen.

Jos is pas sinds de zomer begonnen als raadslid maar draaide hiervoor al mee als commissielid. Een welkome aanwinst voor de fractie met een eigen geluid. Hij valt op door zijn scherpe analyses, gedegen inbreng en zijn wens om de inkomsten en uitgaven van Hilversum transparanter te maken en beter op elkaar aan te laten sluiten. Is hard op weg om het financieel geweten van de gemeenteraad te worden.

16. Regie Redmeijer, fractie-vz HvH, 2x genoemd 14 ptn

Bewonderingswaardig hoe ze raadslid, is moedig, heeft durf en lef, en is een inspiratie voor anderen.

Het afgelopen jaar werd zij geplaagd door vele fysieke beperkingen, zichtbaar & hoorbaar voor iedereen. ik vind het heel knap dat zij ondanks die ongemakken (en pijn) doorgaat met alle energie die ze heeft als fractievoorzitter HvH. daarmee geeft ze wat mij betreft ook een belangrijk signaal; ook al ben je niet de gepolijste barbie-pop zoals we tegenwoordig allemaal zien verschijnen op de socials: inhoud, vastberadenheid, samenwerkingsbereidheid, en doorzettingsvermogen doen er toe!

16. Atie van de Beek, raadslid DH, 2x genoemd 14 ptn

Een fijne collega, bevlogen en oprechte interesse in het sociale domein. Brengt praktische kennis in. Prettig om mee samen te werken

16. Gerben van Voorden, wethouder CDA, 2x genoemd 14 ptn

Ik ken niemand die zo bevlogen en zo gedreven is als Gerben. Hij is het voorbeeld van een politicus die puur waardengedreven werkt. Deze man heeft een roeping en een ongekende drive. Hij heeft niet alleen een enorm ontwikkeld gevoel voor zorg en welzijn, maar ook echt een visie. En die visie is het afgelopen jaar bewaarheid geworden! Welzijnsorganisaties, mensen uit de zorg en iedereen die met hem te maken hebben lopen met hem weg. Deze man is echt goud voor Hilversum! Een dossiervreter die gestaag doorwerkt, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat of zelfs diep in de nacht. 

Bevlogen en gedreven wethouder met hart voor het sociaal domein. Heeft zichtbaar plezier in zijn dossiers en is prettig in de omgang en om meet samen te werken.

16. Marleen Remmers, fractie-vz GL, 2x genoemd 14 ptn

Ad rem, kan dualistisch zijn, inhoudelijk scherpzinnig. Durft toch voor haar principes te blijven staan in deze rechtse coalitie.

20. Chris Groeneveld, raadslid HvH,  3x genoemd 12 ptn

Als mens bezig in de raad en een goed raadslid. Hij heeft zich in een razend tempo ingewerkt, dossierkennis opgebouwd en is een fijne commissievoorzitter. Hij onderhoudt een groot netwerk aan contacten onder ondernemers en inwoners, en weet die inbreng te vertalen naar zijn raadswerk. Een goede volksvertegenwoordiger.

Hij blijft zich goed ontwikkelen, gaat in debat, is een goede commissie voorzitter, kan zich met iedereen verhouden. Is echt een hulp en ondersteuner voor mij als Fractievoorzitter. Zijn nuchterheid helpt mij vaak om minder in emotie te redeneren. Top talent van een Vent.

21. Edwin Göbbels, fractie-vz DH, 2x genoemd 11 ptn

Vasthoudend, goed voorbereid, dossierkennis, gaat er vol op in, monitort ook het grotere geheel, toetst de voorstellen aan toetsstenen, heeft een groot netwerk en haalt veel op uit de samenleving, bescheidenheid, en dat siert hem.

Göbbels lijkt zijn stroom aan Art. 41 vragen iets meer onder controle te hebben en toont steeds meer redelijkheid en realiteitszin als het gaat om het beoordelen van plannen. Toch is hij nog steeds van absoluut onmisbare waarde en ook een vat vol kennis als het gaat om het beschermen van de cultuurhistorische waarde van Hilversum en het behoud van het unieke karakter van Hilversum voor de toekomst. 

21. Ellis Zeeuw van der Laan, raadslid VVD, 2x genoemd 11 ptn

Naast haar landelijke ambities blijft ze zich met hart en ziel inzetten voor de Hilversumse zaak. Ze kiest daarbij steevast voor de “vergeten groepen. Gezien haar ruime ervaring in de raad geeft ze anderen graag en met enthousiasme advies en opbouwende feedback, over de grenzen van partijen heen.

23. Lex van Waarden, raadslid GL, 1x genoemd, 10 ptn

Vanwege de beeldende manier van beschrijven waarom een standpunt ingenomen wordt, en ook een beetje als steuntje omdat het niet goed gaat met zijn Ajax.

23. Rob Docter, fractie-vz DH, 1x genoemd, 10 ptn

Fijne samenwerkingspartner, scherp in zijn analyses.

23. Malika Boumadkar-Boukhriss, raadslid HvH, 1x genoemd, 10 ptn

Malika heeft deze periode een flinke groei doorgemaakt als voorzitter van het vragenuur, een vergadering die in belang toe is genomen deze periode. Ze bewaakt scherp de tijd en zorgt geregeld voor een glimlach bij de aanwezigen. Haar bijdragen in de commissie en raad zijn gedegen en waardevol. Een raadslid dat haar meerwaarde eerder zoekt in de wijk dan in de raadzaal wat enorm te prijzen is. Het is dan ook wenselijk dat we haar geluid nog meer te horen krijgen de komende tijd.

26. Frederique Durlacher, fractie-vz BVNL, 1x genoemd, 7 ptn

Gewoon uit respect dat ze alles alleen doet en ongeacht wat anderen denken haar standpunt verdedigd 

26. Gerard Ekelmans, raadslid VVD, 1x genoemd, 7 ptn

Nuchtere en bevlogen raadslid, goed spreker en heeft overtuiging. Brengt het liberale gedachtengoed het beste tot uitdrukking.

28. Tobias Westerneng, raadslid VVD, 1x genoemd, 4 ptn

Hij is secuur, georganiseerd, en weet verbanden te leggen over langere periodes. Hij is het langetermijngeheugen van de raad – en het langetermijngeheugen van politici is meestal niet al te goed ontwikkeld. Tobias’ rol hierbij is heel belangrijk, en in combinatie met zijn zachtaardige karakter en “overall likeability” is hij een niet meer weg te denken cornerstone van de Hilversumse politiek.

28. Joop Lahaise, raadslid PvdA, 1x genoemd, 4 ptn

Een terriër voor de belangen van de fietser en voetganger, altijd op zoek naar het verhaal achter het verhaal, laat zich nooit met een kluitje in het riet sturen. Een Amsterdammer die toch een echte Hilversummer is geworden. een aanwinst voor de gemeenteraad

28. Gert Jan Postma, raadslid CDA, 1x genoemd, 4 ptn

Altijd onder de indruk van zijn financiële expertise, daarnaast altijd vriendelijk.

Speak Your Mind

*