De beste politicus van 2022 is …

Sinds 2006 wordt jaarlijks een verkiezing georganiseerd voor de Hilversumse ‘Politicus van het Jaar’; de Vrolijke Frans Award. De uitreiking was 6 februari 2023 en kent een publieksprijs en een vakprijs.

En de Winnaar van de vakprijs voor beste politicus van 2022 is …

De publieksprijs is gewonnen door Frederique Durlacher van BVNL, met als nr 2 en 3. resp Jacobine van Dijk van CDA Hilversum en Paul Vonk van SP Hilversum.

____________________________________

Vrolijke Frans Award 2022 – vakprijs

  1. Roderik van Grieken van D66
  2. Arno Scheepers van de VVD
  3. Bianca Verweij van de SP

Algemeen:

De vakprijs wordt samengesteld door de raadsleden en wethouders die ieder een top 3 in mogen leveren. 10 punten voor de nr 1, 7 voor de nr 2 en 4 punten voor de nr. 3

Voor de nr 1 en 2 mag je niet op een partijgenoot stemmen. Bij de nr 3 wel; en velen doen dat ook.

De vakprijs gaat niet alleen om punten maar ook om de commentaren. De positieve stemverklaringen. Een verwoording van waardering voor de collega’s van andere partijen. Herkenning en waardering voor wat die ander doet vanuit andere idealen maar voor hetzelfde doel; namelijk het belang en welzijn van de bewoners van Hilversum.

Met een nieuwe raad is er enige onwennigheid rondom deze verkiezingen bij de nieuwelingen. Sommige nieuwe raadsleden voelen zich nog niet geheel senang om een keuze te maken, terwijl anderen juist als aanmoediging voor nieuwelingen kiezen, hoewel zij wellicht minder gerealiseerd hebben. Een keuze voor een raadslid hoeft ook niet op basis van wie het meest bereikt heeft te gaan, want dan zouden de wethouders en fractievoorzitters zwaar in het voordeel zijn. De winnaar dit jaar is dan ook een nieuweling uit de oppositie geworden.

De commentaren geven dus ook een inkijkje in wat raadsleden en wethouders argumenten vinden om iemand tot een goed raadslid te bestempelen. Dat zijn de handelingen op basis waarvan de vakprijs-punten gegund worden aan collega’s, maar veel belangrijker is dat dit essentiële onderdelen voor een gemeenteraad zijn om goed te kunnen functioneren. Dat er weer in een vergaderzaal vergaderd wordt komt de onderlinge dynamiek dan ook ten goede

Als jury van de vakprijs wil ik 2 speciale vermeldingen doen;

Buiten mededinging, want geen raadslid meer werd Femke van Drooge door 3 raadsleden spontaan genoemd in hun top 3. Zij komt niet voor in de uitslag, maar er werd vanuit meerdere partijen duidelijk gemaakt dat ze haar zullen gaan missen.

Een ander opvallend iets is dat de runner-ups, de nr’s 4 t/m 6 uit nieuwelingen bestaan, resp. Jarno Deen, Bas Nanninga en Chris Groeneveld. Het zou de jury niet verbazen wanneer een of meer van deze nieuwelingen volgens jaar in de top 3 gaan eindigen.

Aernoud Olde, jury vakprijs politicus van het jaar 2022

__________________________________________________________________________________________________

Hieronder de lijst met wat de collega-politici aan toelichting gegeven hebben.

De punten en commentaren:

  1. Roderik van Grieken, raadslid D66 Hilversum, 11x gekozen, 95 punten

Een snelle leerling, een grote aanwinst voor de raad, vakkundig voorzitter, een uitstekend debater met vlammende betogen. Eloquent, constructief, bevlogen, vriendelijk, toegankelijk en leverancier van waardevolle debatbijdragen, vooral ook over de vorm en het proces. Luistert goed naar anderen en probeert hen een positieve en toekomstgerichte kijk mee te geven.

In debatten over lastige onderwerpen schept hij helderheid. Hij gaat daarbij lastige keuzes en thema’s niet uit de weg, maar weet ze helder te verwoorden en beargumenteren. Het is ook leuk om te zien dat het samenbrengen van praktijk en theorie ook weer een leereffect voor Roderik is. Doorbreekt ook de traditionele oppositie-coalitie cultuur.

Het is genieten om hem aan het werk te zien, de debat technieken die hij zo goed kent nu ook in de praktijk te brengen.

  • Arno Scheepers, wethouder VVD Hilversum, 7x gekozen, 55 punten

Vorig jaar op 4, maar verder een vaste waarde in de top 3 zonder dat hij de prijs ooit in ontvangst heeft mogen nemen.

Centraal in de stemverklaringen; een wethouder met veel dossier kennis, inhoudelijk, goed voorbereid, energiek, enthousiast, een plezier om hem aan het werk te zien, niet vastzittend in uitgangspunten maar openstaand voor suggesties die leiden tot een haalbare verbeteringen, blijft rustig in moeilijke situaties

Quote; een echte politicus

Met ogenschijnlijk gemak vervult hij zijn taak, terwijl het echt niet de makkelijkste is. Het kan niet anders dan dat deze man snoeihard werkt om altijd op elk moment van de dag of nacht een passend en correct antwoord te kunnen geven. Hij weet echt alles. Ik ben het zeker niet altijd met hem eens en het is goed als/dat zijn tomeloze ambities af en toe geremd worden. Respect voor mensen als Arno die zich nooit uit het veld laten slaan en altijd weer verder vooruit kijken. Een vakman, geeft heldere uitleg op alle dossiers, passie voor het Hilversums algemeen belang.

  • Bianca Verweij, raadslid SP Hilversum, 7x gekozen, 52 punten

Naar eigen zeggen na 11 jaar raadslidmaatschap voor de eerste keer in de top 3 van de vakprijs, en het aantal stemmen op haar is dan ook opvallend veel hoger dan in eerdere edities. Wellicht door wat in de stemverklaringen verwoord wordt als dat Bianca sterker/doordachter/slimmer/vriendelijker geworden is in het verwoorden en politiek insteken van haar standpunten.

Haar standvastigheid, vasthoudendheid, menselijkheid, inzet, passie en gedrevenheid worden geprezen. Ze weet waar ze het over heeft en beweegt zich onder de mensen.

Een ervaren politica met een heel duidelijk geluid en een bak aan dossier kennis weet ze vaak de vinger op de zere plek te leggen.

  • Jarno Deen, fractievoorzitter D66 Hilversum, 7x gekozen, 49 punten

Jong en energetisch politicus op een hoge leercurve die blijft zoeken naar de positieve toon en constructieve oppositie voering, maar altijd inhoudelijk sterk en trouw aan zijn eigen verkiezingsprogramma. Heeft zonder raadservaring een bijna geheel nieuwe fractie op sleeptouw genomen.

Nieuw ik de raad, direct fractie voorzitter van een bijna geheel nieuwe fractie en ook nog eens in de oppositie, knap hoe hij dat doet. Hij heeft zichtbaar plezier in zijn rol en weet goed de verbindingen te leggen (zowel binnen als buiten de raad) en stelt hij zich naar iedereen constructief op

Het was af en toe nog zoeken, maar Jarno heeft een mooie balans gevonden tussen constructief meedenken en kritisch maar respectvol oppositie voeren. Daarbij is hij nooit het welzijn van collega raadsleden en wethouders uit het oog verloren.

Steekwoorden: creatief, zichtbaar genietend van het debat, enthousiast met humoristische bijdragen, prettig in de omgang en zoekt de verbinding en de samenwerking.

5. Bas Nanninga, fractievoorzitter Christen Unie Hilversum, 6x gekozen, 45 punten

Recht door zee, straalt vertrouwen uit, inhoudelijk goed. Knap om met één zetel toch breed zichtbaar te blijven. Vriendelijk, genuanceerd, met een duidelijke koers en mening.

Betrokken en bevlogen raadslid die met een hele eerlijke overtuiging voor zijn punten staat. Neemt veel initiatief en dient goede moties in die vaak op steun kunnen rekenen.

Nieuw in de raad en staat er alleen voor, toch in staat goede bijdragen te leveren, wat echt inzet vraagt. Daarnaast wordt zijn inzet voor het initiatief Pizza en Politiek gewaardeerd.

6. Chris Groeneveld, raadslid Hart voor Hilversum, 6x gekozen, 39 punten

Chris is een betrokken politicus die graag samenwerkt. Hij heeft zich als nieuw raadslid snel ingewerkt op verschillende dossiers en gaat actief de buurt in om contacten te leggen met inwoners en ondernemers. Een beginnend en veel belovende politicus die indruk heeft gemaakt: oprecht en met flair!

Karakterisering; toegankelijk, aardig, een verademing, zoekend naar de goede instrumenten om zaken aan de orde te stellen, zoekend naar de verbinding met andere collega’s, ook buiten zijn eigen fractie. Niet op voorhand overtuigd van zijn eigen gelijk. Komt goed uit zijn woorden en heeft een helder profiel (ondernemers). Ook als voorzitter heeft Chris een mooie ontwikkeling doorgemaakt in een voor hem nieuwe rol. …

  • Jacqueline Kalk, fractievoorzitter PvdA Hilversum, 4x gekozen, 37 punten

Bevlogen en solide. Altijd scherp en duidelijk. Ben het niet altijd met haar eens, de stijl is ook niet altijd de mijne maar haar inhoudelijke inbreng is altijd op orde. Wat mij betreft de logische kandidaat voor de vakprijs.

Een buitengewoon goed raadslid. altijd goed op de hoogte, enorme dossierkennis en politiek gevoel. ook al is de PvdA een kleine fractie, de afgelopen periode waren zij altijd vertegenwoordigd in commissie en raad (en altijd goed). Daarnaast zit Jacqueline in de agendacommissie, en zit zij commissies voor, taken die weinig politiek gewin opleveren, wel veel tijd kosten. Jacqueline kan zeer vasthoudend zijn, en uiteraard zie ik ook haar valkuil (beetje zuur en drammerig), maar bij Jacqueline weet je altijd waar je aan toe bent. Haar houding in de politiek is transparant, zij zit daar niet om vrienden te maken (is overigens een aardig en humoristisch persoon volgens mij), maar wel om voor haar achterban en voor andere Hilversummers de goede dingen te doen.

8. Edwin Göbbels, fractie-voorzitter Democraten Hilversum, 4x gekozen, 28 punten

Gedegen voorbereiding, grote kennis en inzet voor de RO dossier.  Pain in the as voor het college, onvermoeibaar in het stellen van goede vragen, onverstoorbaar bij kritiek, vastberaden en routevast.

Quote; Zijn schijnbare oneindige stroom aan Art. 41 vragen zorgt voor irritatie en als het gaat om financiële of sociaal-economische kwesties slaat hij nog weleens de plank mis, maar als het gaat om het beschermen van de cultuurhistorische waarde van Hilversum, het behoud van het unieke karakter van Hilversum voor de toekomst, is Göbbels echt van onmisbare waarde. Dan neem ik de rest maar op de koop toe ;-)

9. Haitske van de Linde, raadslid VVD Hilversum, 3x gekozen, 27 punten

Probeert zich in te leven in hoe je samen naar een eindpunt kunt komen. Veel dossierkennis op haar onderwerpen, inhoudelijk sterk in het debat, als het om fundamentele punten gaat, gaat ze de confrontatie met het eigen college niet uit de weg. Kan ongelijk bekennen en biedt excuses aan als ze er inhoudelijk naast zit (vrij uniek voor een politicus…😊)

10. Paul Vonk, fractievoorzitter SP Hilversum, 4x gekozen, 25 punten

Fris geluid in de raad, een mooie aanwinst. Open, enthousiast, sociaal. Scherp, vasthoudend en kritisch op de inhoud. Rode das staat ‘m goed. Feyenoord-fan, maar dat zij hem vergeven.

Weet duidelijk zijn SP-punt te maken, zonder te veel woorden te gebruiken. Soms ook met een beetje humor, wat fijn is voor de sfeer in de raad. Ook zeker bereid samen te werken.

  1. Hidde Fennema, fractievoorzitter VVD Hilversum, 4x gekozen, 22 punten

Ervaren raadslid die met tact weet te acteren. Punten vanwege zijn flamboyante/spontane wijze van het voeren van het debat. Tevens vanwege zijn kennis en zijn skills. Zijn nieuwe rol als fractie voorzitter past hem voortreffelijk.

12. Sebastiaan Hexspoor, raadslid GroenLinks Hilversum, 3x gekozen, 21 punten

Nieuwkomer met duidelijk profiel. Geeft stem aan vluchtelingen en asielzoekers. Heeft een goede start gemaakt, op inhoud gedreven, nu nog een beetje los komen van de coalitiedwang. Schrijft sterke/goede moties, goed in debat, punctueel, netjes, reageert gelijk, maakt heldere afspraken en komt deze na. Is goed met mensen.

13. Ria de Jong-Schrijvers, Raadslid Hart voor Hilversum, 2x gekozen, 20 punten

Haar toespraak over armoede afgelopen jaar maakte het meeste indruk op me. Erg indrukwekkend. Ria is ook letterlijk een volksvertegenwoordiger: ze haalt iedere keer weer veel voorkeursstemmen. Verder zie je dat ze zich ontwikkelt. Heel dapper en goed dat ze soms anders durft te stemmen dan haar fractie. Gewoon een warm en vriendelijk mens.

14. Gertjan Postma, raadslid CDA Hilversum, 2x gekozen, 14 punten

Gertjan heeft als een van de weinige binnen de gemeenteraad uitstekende inhoudelijke kennis van het sociaal domein.

Hij kijkt met een scherp oog naar de Financien. Als voorzitter van de audit- en rekeningcommissie, zorgt hij voor inhoudelijk debat in deze commissie en voor goede adviezen aan de raadsleden over financiële stukken

15. Jacobine van Dijk, raadslid CDA Hilversum, 3x gekozen, 12 punten

Een enorm talent met de kwaliteit om grote en kleine issues in het juiste perspectief te zetten. Groot gevoel voor onrecht. Ze vindt dat Hilversum een dorp moet blijven.

Een nieuwkomer met een uitgesproken mening. Weet in haar betogen, dat met veel brio en humor gebracht wordt, mooie verbindingen te maken met de historie van ons dorp Hilversum.

15. Karin Walters-Vos, wethouder Hart voor Hilversum, 3x gekozen, 12 punten

Goed op de inhoud, weet waar zij het over heeft, straalt vertrouwen uit, blijft rustig in moeilijke situaties en geeft stabiliteit. Doet het als wethouder fantastisch, en weet de ambtenaren ten volle en op de juiste wijze te benutten.

Heeft het met haar mede-collegeleden in de vorige periode goed gedaan en zet die lijn door. Gedreven, vakkundig maar bovenal een expert op haar dossiers. Een stabiele factor in het college. Een wethouders die snapt waarom ze doen wat ze doen.

16. Freek Reijmerink, raadslid VVD Hilversum, 1x gekozen, 10 punten

Een raadslid met verstand van zaken. Betrokken en met oog voor de samenleving. Levert altijd een inhoudelijke bijdrage aan het debat.

16. Atie van de Beek, raadslid Democraten Hilversum, 1x gekozen, 10 punten

Echt een leuke, verfrissende nieuwe stem in de raad. Met haar achtergrond in de zorg voegt ze ook nog eens hele relevante kennis toe. Is redelijk, luistert, maar geeft ook onomwonden haar mening. Bovenal is het echt een heel fijn mens. Ze heeft zich ook nog eens direct opgeworpen voor de werkgeverscommissie; een taak die veel vraagt aan tijd en inzet, en dat geheel belangeloos. Chapeau!

19. Regie Redmeijer, fractievoorzitster Hart voor Hilversum, 2x gekozen, 8 punten

Goed in het debat, blijft zichzelf in haar (nieuwe) rol als fractievoorzitster en goed hoe ze de samenwerkt met zowel oppositie als coalitie, bijvoorbeeld in het belangrijke dossier waarin gewerkt wordt aan een nieuwe visie op de gemeente. Ook goed hoezeer ze kritisch op zichzelf en anderen is, en met kritiek omgaat.

19. Gerben van Voorden, wethouder CDA Hilversum, 2x gekozen, 8 punten

All time favourite. Ik ken niemand die zo bevlogen en zo gedreven is als Gerben. Hij is het voorbeeld van een politicus die puur waardengedreven werkt. Deze man heeft een roeping zoals je dat vroeger las in oude christelijke jongensboeken. Hij heeft niet alleen een enorm ontwikkeld gevoel voor zorg en welzijn, maar ook echt een visie. Een dossiervreter die gestaag doorwerkt, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat of zelfs diep in de nacht. Ook een man van de praktijk: hij is bezig aan een nu al legendarische tour door Hilversum langs alle denkbare organisaties en verenigingen die onder zijn portefeuille vallen, ongeëvenaard!  

21. Pim van de Brink, raadslid D66 Hilversum, 1x gekozen, 7 punten

Frisse nieuwkomer. Enthousiast, open, leergierig en scherp. Schroomt niet om in debat te gaan. 

21. Vivienne Wesseling, raadslid D66 Hilversum, 1x gekozen, 7 punten

Geen motivatie bjigeleverd.

21. Frederique Durlacher, fractievoorzitster BVNL, 1x gekozen, 7 punten

Topper van een nieuwkomer, mooie frisse bijdrage. Een aanvulling op de Hilversumse politiek, extra lastig voor haar dat ze alleen is.

21. Bart Heller, wethouder GroenLinks Hilversum, 1x gekozen, 7 punten

Heeft het met zijn mede-collegeleden in de vorige periode goed gedaan en zet die lijn (in het collectief) voort. Is gedreven, vakkundig maar bovenal een expert geworden. Een stabiele factor in het college. Een wethouder die snapt waarom hij doet wat hij moet doen. Geeft verder stabiliteit en weet ambtenaren ten volle en op de juiste wijze te benutten.

25. Carolien Jansson, raadslid Hart voor Hilversum, 1x gekozen, 4 punten

Carolien heeft in haar eerste periode als raadslid zich haar dossiers goed eigen gemaakt. Veel inhoudelijke kennis, altijd goed voorbereid. Procesmatig sterk en vaak qua proces in de leiderspositie. Frisse kijk, vanuit haar werkervaring in de buurten, bij soms taaie ruimtelijke ordening dossiers.

25. Lex van Waarden, raadslid GroenLinks Hilversum, 1x gekozen, 4 punten

Consequent volhoudend dat we in Hilversum, om aan onze maatschappelijke opdracht om de wooncrises te verminderen, de hoogte in moeten (waar het kan en wel kwalitatief hoogwaardig). Op zijn rustige, inhoudelijk goed doordachte woordkeuze heeft hij een positie opgebouwd die respect afdwingt bij collega raadsleden. En ja, ook aardig bovendien.

25. Tobias Westerneng, raadslid VVD Hilversum, 1x gekozen, 4 punten

Omdat het een ongelooflijk fijne vent is met het hart op exact de juiste plaats. Hij is secuur, georganiseerd, en weet verbanden te leggen over langere periodes. Hij is het langetermijngeheugen van de raad – en het langetermijngeheugen van politici is meestal niet al te goed ontwikkeld. Tobias’ rol hierbij is heel belangrijk, en in combinatie met zijn zachtaardige karakter en “overall likeability” is hij een niet meer weg te denken cornerstone van de Hilversumse politiek.

25. Rob Docter, raadslid Democraten Hilversum, 1x gekozen, 4 punten

Aimable en erudiet

_____________________________________________________________________________________________________________

Buitengewone vermelding;

Femke van Drogen, tot voor kort raadslid PvdA Hilversum, 3x gekozen, 18 punten

Quote; ze zal gemist worden

Speak Your Mind

*