De beste politicus van 2021 is …

Sinds 2006 wordt jaarlijks een verkiezing georganiseerd voor de Hilversumse ‘Politicus van het Jaar’; de Vrolijke Frans Award. De uitreiking is vastgelegd en zal op korte termijn op youtube gepubliceerd worden: … link volgt later …

En de Winnaar van de vakprijs voor beste politicus van 2021 is …

  1. Annemarie den Daas van D66
  2. Edwin Göbbels van Democraten Hilversum
  3. Aafke Vreugdenhil van de Christen Unie

Algemeen: De vakprijs wordt samengesteld door de raadsleden en wethouders die ieder een top 3 in mogen leveren. 10 punten voor de nr 1, 7 voor de nr 2 en 4 punten voor de nr. 3. Voor de nr 1 en 2 mag je niet op een partijgenoot stemmen. Bij de nr 3 wel; en 75% doet dat ook.

De vakprijs gaat niet alleen om punten maar ook om de commentaren. De positieve stemverklaringen. Een verwoording van waardering voor de collega’s van andere partijen. Herkenning en waardering voor wat die ander doet vanuit andere idealen maar voor hetzelfde doel; namelijk het belang en welzijn van de bewoners van Hilversum.

Waar vorig jaar corona ook al duidelijk invloed had op de politiek en dus ook op de vakprijs, kreeg de jury dit jaar van velen te horen dat de vakprijs-keuze door corona nog lastiger geworden is omdat het live-debat en het gesprek eromheen ontbreekt. Dat zijn de handelingen op basis waarvan de vakprijs-punten gegund worden aan collega’s, maar vele belangrijker is dat dit essentiële onderdelen voor een gemeenteraad zijn om goed te kunnen functioneren, Bovendien kreeg de jury van meerdere raadsleden te horen dat het raadswerk er niet leuker op geworden is door corona.

Misschien wel mede daardoor zie je in de uitslag een brede waardering voor degene die tijdens corona en vooral tijdens de ziekte en het herstel van Burgemeester Broertjes hem bij veel raadsvergadering verving; de vice-voorzitter van de raad, Annemarie den Daas. 14 verschillende politici noemde haar in de top 3, een record. Waarmee weer eens bewezen is dat vakprijs geregeld terecht komt bij degene aan wie de prijs op dat moment het meest wordt gegund.

Hieronder de lijst met wat de collega-politici aan punten en commentaren hebben gegeven:

  1. Annemarie den Daas, fractievoorzitster D66 en vice-voorzitter van de gemeenteraad, 14x gekozen, 110 punten

Verbindend, vakbekwaam, gezaghebbend, integer, met humor. Een uitstekend voorzitter van de gemeenteraad.

Uit de stemverklaringen kwam overduidelijk bovendrijven dat er grote waardering is voor de manier waarop zij haar rol als vice-voorzitter van de gemeenteraad heeft vervuld in een voor de gemeenteraad moeilijke periode; als voorzitter van de raadsvergaderingen, het presidium en de vertrouwenscommissie.

Dat Annemarie daarbij door een recordaantal van 14 collega’s genoemd is in de top 3 komt echter vanwege de waardering die zij krijgt als vervanger van burgemeester Pieter Broertjes tijdens zijn ziekte en herstelperiode. Zij deed dit met verve, ook de onzichtbare taken. Haar inzet voor de politiek en voor Hilversum is ongekend en daarmee heeft zij de eerste plek verdiend.

2. Edwin Göbbels, raadslid Democraten Hilversum, 6x gekozen, 54 punten

Goed voorbereid, geïnformeerd, vasthoudend, een politicus met gezond verstand en vooral zijn inzet en visie op de dossiers ‘wonen/bouwbeleid/ruimtelijke ordening’ worden geroemd.

De winnaar van vorig jaar die duidelijk nog steeds gewaardeerd wordt door collega’s, hoewel zijn openlijke wantrouwen richting college ook bekritiseerd wordt in de toelichtingen.

3. Aafke Vreugdenhil – de Blécourt, fractievoorzitster Christen Unie, 5x gekozen, 47 punten

Ook de winnares van 2 jaar terug scoort nog steeds goed bij de collega’s. Een realistische politica. Wars van politieke spelletjes en handelt altijd naar haar eigen morele kompas.

Zij wordt gekwalificeerd als kritisch, opbouwend, uit het hart, overtuigend, positief en fair. In het debat staat zij open voor een ander mening en laat zich op basis van goede argumenten overtuigen. Wel overwogen neemt ze uiteindelijk haar standpunt in en neemt ook ander raadsleden mee in afwegingen. Zij wordt het geweten van de Hilversumse raad genoemd.

4. Arno Scheepers, wethouder VVD, 8x gekozen, 47 punten

Arno mist de top3 dit jaar op doelsaldo (minder eerste plaatsen). Hij wordt geroemd voor het vooruit helpen van zware dossiers. Volgens de stemverklaringen veruit de meest efficiënte en effectieve wethouder van het college.

Zijn gedegen dossierkennis, constructieve werkhouding en heldere uitleg en presentatie van ingewikkelde dossiers worden gewaardeerd, en dat hij in de beantwoording naar de raad altijd compleet en to the point is.

Met zijn financiële achtergrond en groot inzicht in alle dossiers en de samenhang daarin, gaf hij notoire tegenstanders van de plannen vaak het nakijken in de debatten. Kortom, een vakman en met passie voor het algemeen Hilversums belang. En niet onbelangrijk: “Hij heeft zichtbaar plezier in zijn werk”.

5. Evert Jan Kruijswijk – Jansen, raadslid CDA, 5x gekozen, 41 punten

Open, kritisch, scherpzinnig, beheerst, overtuigend, met messcherpe vragen en daarnaast toch een erg prettige collega in de samenwerking. Hij stelt de juiste vragen op een nette doch kritische manier, maakt helder zijn punt en speelt op de bal, niet de mens achter de bal.

Vlijmscherp in het debat, retorisch erg goed, kent zijn dossiers uitstekend, met een specialisatie op het gebied van verkeersveilig-heid. Hij wisselt strenge en luchtige toon af om zijn standpunt over te brengen, jammer dat hij de volgende periode niet verkiesbaar is.

6. Regie Redmeijer, raadslid HvH, 5x gekozen, 35 punten

Een initiatiefrijk raadslid, duidelijk, to the point, kritisch en constructief op inhoud, een onvermoeibare doorzetter die dus niet op haar handen is blijven zitten maar met haar authentieke wijze van optreden een groot hilversums probleem, dat van de woningnood, aan de kaak heeft gesteld en….met een mogelijke oplossing is gekomen.

Ze zegt wat ze vindt, en zet zich ook in om samen met anderen verder te komen. Verder iemand die de relatie belangrijk vindt en daar ook werk van maakt. Dat zijn de eigenschappen van een goed raadslid.

7. Jan Slingerland, fractievoorzitter Hart voor Hilversum, 6x gekozen, 33 punten

Een gedreven fractievoorzitter die in staat is mensen te verbinden maar bovenal een vakspecialist is. Hij weet altijd tot de kern van het verhaal te komen en deelt dit meer dan graag met de fractiegenoten maar ook met de Raad.

Jan krijgt veel lof voor de wijze waarop hij van zijn fractie een team heeft gemaakt, met zijn gemoedelijkheid, stabiliteit en met veel eigen inzet.

Overige kwalificaties; verbindend, motiverend, een prettige persoon om mee samen te werken, collegiaal, goed voorbereid.

8. Pierre van Roden, fractie-voorzitter SP, 4x gekozen, 28 punten

Doet het goed als fractievoorzitter. Is verbindend en luistert goed naar argumenten van anderen. Een alom gewaardeerd en betrouwbaar politicus.

Ook m.b.t. de Ruimtelijke Ordening heeft hij zijn sporen zeker verdiend. De SP verdient hem ook in de volgende Raad. Hij heeft de SP beter en redelijker/minder activistisch op de politieke kaart gezet.

Hij weet dat hij het verliest, soms ook als hij gelijk heeft, maar hij blijft zichzelf en gericht op een constructieve opstelling van de SP.

9. Haitske van de Linde raadslid VVD, 4x gekozen, 25 punten

Altijd op zoek naar de verbinding in en buiten de coalitie en met de samenleving. Stopt veel tijd in haar raadswerk, zit zeer goed in haar dossiers en is toonaangevend in de raad. Ze tracht echt een andere manier van politiek bedrijven te bewerkstelligen. Beter kijken naar passend in die wijk, beter samenwerken, goed aan beeldvorming doen. Samen zelf de Regie nemen op onderwerpen. Fijn samen mee te werken, soms ook wat fel, maar wel fair en met lef.

Gewaardeerd vanwege haar verbindende rol achter de schermen ter bevordering van een open en constructieve communicatie tussen raadsleden met het oog op het samen dragen van verantwoordelijkheid voor bepaalde opgaven. Dat zij soms wat minder fel in debat is, komt haar effectiviteit ten goede.

9. Jaqueline Kalk, raadslid PvdA, 4x gekozen, 25 punten

Gedreven, gericht op de inhoud en het resultaat. Eerlijk, een topper, geen spelletjes. Recht is recht en krom is krom. Altijd inhoudelijk, nooit op de man. Steeds vaker zie je ook haar humor en dat is leuk. Goede commissievoorzitter ook.

Om vier jaar lang zulke tomeloze inzet te blijven tonen naast een fulltime baan is bijzonder. Zij is één van de meest productieve raadsleden en heeft zeker van de oppositie raadsleden de meeste concrete resultaten weten te boeken als het gaat om nieuw beleid introduceren. Beleid dat ook echt tot uitvoering komt mede dankzij haar eigen waakzaamheid ten opzichte van het college.

9. Gerben van Voorden, raadslid CDA, 4x gekozen, 25 punten

Gerben heeft geweldig initiatief genomen met het raadsonderzoek naar WMO en Welzijn. Ik hoop van harte dat we in de nieuwe raadsperiode met betere discussies kunnen komen over het Sociaal Domein dankzij de resultaten van dat onderzoek.

Gerben is een drammer als het gaat om eenzaamheid, armoede bestrijding etc. Gerben is iemand die strijd voor ongelijkheid. Al met al zeer goed om ook eens issues van de andere kant belicht te hebben. Dit is iets wat ik zeer waardeer in Gerben en ook van absolute meer waarde heeft voor de gehele raad!  

Een tomeloze inzet en ook effectief, jong en toch ervaren, liefhebber van een goed, scherp en fair debat. Stijgt boven vele raadsleden uit. Alleen iets te veel controlfreak .

12. Hidde Fennema, raadslid VVD, 3x gekozen, 24 punten

Ik kan het heerlijk met hem oneens zijn. Fair, scherp, ingelezen, gewiekst en een uitstekende commissievoorzitter.

Het adagium van mijn collega Hidde: ‘We zijn wel groen maar niet gek’ is bij iedereen bekend en hij heeft als ‘mister geothermie’ een heel ander geluid laten horen in de discussie over de energietransitie. 

Hidde is een politicus die inhoudelijk zich enorm verdiept zoals in de dossiers van afval verwerking ophalen scheiden maar ook energie transitie. Alhoewel ik het niet altijd met hem eens ben waardeer ik zijn inzet op inhoud.

13. Floris Voorrink, wethouder VVD, 3x gekozen, 21 punten

Floris heeft diverse dossiers die lastig zijn. Hij staat in de gesprekken open voor feedback en pakt besluiten van raad altijd goed op, ook al wijken deze af van zijn insteek.

Hij sluit binnenkort een erg goede tijd als raadslid en daarna wethouder o.a. RO  af. Een prettig en integer mens waar immer eerlijk zaken mee waren te doen. Jammer dat hij ons nu gaat verlaten voor een andere toekomst. M.b.t. het afschieten van het Sleutelgebied door de Raad had hij het wel erg zwaar omdat hij het  niet meer op zijn eigen vertrouwde manier kon overnemen. Hij verdient hier een mooie en eervolle plaats, ook als een soort afscheidscadeautje.

14. Hein Jaarsma, raadslid D66, 2x gekozen, 17 punten

Kijkt kritisch naar het college en durft zich ook uit te spreken. Een onafhankelijke geest.

14. Peter Veenendaal, raadslid D66, 2x gekozen, 17 punten

Geen toelichtingen gegeven.

16. Marleen Remmers, fractievoorzitter GroenLinks, 3x gekozen, 15 punten

Betrokkenen, inhoudelijk zeer sterke fractieleider, wars van poeha. Gaat voor een derde termijn; komende verkiezingen terecht op 1 bij GroenLinks.

Vier jaar lang heeft ze als fractievoorzitter zoveel mogelijk binnengehaald voor GroenLinks, in deze coalitie met de wat rechtsere VVD en D66. Ze heeft de activiteitenregeling weer meer beschikbaar gekregen: van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Ook in de audit- en rekeningcommissie laat ze haar vakmanschap op financien zien, die ze ook graag over zou brengen naar alle raadsleden.

16. Frits Vogel, fractievoorzitter VVD, 3x gekozen, 15 punten

Gewaardeerd vanwege zijn leiderschap, onder meer als voorzitter van de audit- en rekeningencommissie.

Enorm ervaren, is al periodes lang dé verbinder binnen de coalitie, politiek erg strategisch.

16. Lex van Waarden, raadslid GL, 3x gekozen, 15 punten

Een beschaafd debater met mooie beeldspraak. Heeft zich de afgelopen periode ontpopt tot vakpoliticus. Inhoudelijk sterk en een hele fijne collega in de omgang.

Altijd constructief op het gebied van ruimtelijke ordening. Hij weet waar hij over praat, is genuanceerd, op samenwerking gericht, rustig en beheerst. En dat waardeer ik zeer in deze tijden waarin meningen vaak hoger gewaardeerd worden dan feiten.

19. Femke van Drooge, fractievoorzitter PvdA, 2x gekozen, 14 punten

Kennis van brede hoeveelheid onderwerpen, weet met goede en politiek slimme vragen vaak haar punt te maken en daarmee de toon in het debat te zetten.

Met slimme amendementen en moties weet ze beleid bij te sturen waar anderen door de bomen het bos niet meer zien. Uiterst deskundig raadslid.

19. Bianca Verweij, fractievoorzitster SP, 2x gekozen, 14 punten

Altijd met kennis van zaken en details. Soms tot ergernis van anderen, maar zij weet de vinger op de zere plek te leggen als de werkelijkheid anders is dan verteld wordt. Vasthoudend tot in den treure vanuit het hart. 

21. Anne S. de Jong, raadslid D66, 2x gekozen, 14 punten

Een Raadslid die in mijn ogen altijd onderbelicht is geweest. Hij weet veel en is altijd bereid om te helpen. Maar bovenal, hij is iemand die zichzelf blijft en dat is iets wat niet elk Raadslid doet.

22. Malika Boumadkar-Boukhriss, raadslid HvH, 1x gekozen, 7 punten

Zij is het soort raadslid dat vaak wordt onderschat. Ze heeft een goed netwerk in de stad, is op de hoogte van wat er speelt en vertegenwoordigt een specifieke doelgroep die vaak over het hoofd wordt gezien.

22. Tjerk Pelsma, raadslid CU, 1x gekozen, 7 punten

Recht-door-zee, betrokken, positief.

22. Marianne van Vliet, raadslid D66, 1x gekozen, 7 punten

Deskundig, vriendelijk en bruggen slaand waar het kan, jammer dat ze niet meer gebruik van haar deskundigheid heeft kunnen maken in de coalitie.

22. Freek Reijmerink, raadslid VVD, 1x gekozen, 7 punten

Verfrissende VVD-er die bereid is om op inhoud politiek te bedrijven en zich wars van politieke spelletjes houdt.

26. Bart Heller, wethouder GroenLinks, 1x gekozen, 4 punten

Hij heeft maar een korte periode gehad als wethouder, maar toch heeft hij een aantal moeilijke onderwerpen door de raad gekregen. O.a. op gebied van wonen en duurzaamheid.

26. Olaf Streutker, fractievoorzitter CDA, 1x gekozen, 4 punten

Een verbinden pur sang.

Comments

  1. Marco van Stralen says

    Mooi uitgewerkt. De prijs heeft zich goed doorontwikkeld. Complimenten! Het geeft een beeld wie centraal ligt in het informele politieke spectrum en wie met gezag spreekt tijdens een meeting. Wie niet genoemd wordt moet nog hard aan de bak dus.

Speak Your Mind

*