De beste politicus van 2020 is …

Sinds 2006 wordt jaarlijks een verkiezing georganiseerd voor de Hilversumse ‘Politicus van het Jaar’; de Vrolijke Frans Award. De uitreiking is vastgelegd op youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=kZBdHVl1208&feature=emb_title

De publieksprijs is dit jaar gewonnen door VVD-raadslid Hidde Fennema.

En de Winnaar van de vakprijs voor beste politicus van 2020 is …

 1. Edwin Göbbels van Democraten Hilversum
 2. Aafke Vreugdenhil van de Christen Unie
 3. Jan Slingerland van Hart voor Hilversum

Algemeen:

De vakprijs wordt samengesteld door de raadsleden en wethouders die ieder een top 3 in mogen leveren. 10 punten voor de nr 1, 7 voor de nr 2 en 4 punten voor de nr. 3

Voor de nr 1 en 2 mag je niet op een partijgenoot stemmen. Bij de nr 3 wel; en 70% doet dat ook.

De vakprijs gaat niet alleen om punten maar ook om de commentaren. De positieve stemverklaringen. Een verwoording van een vrijwel raadsbrede waardering voor de collega’s van andere partijen. Herkenning en waardering voor wat die ander doet vanuit andere idealen maar voor hetzelfde doel; namelijk het belang en welzijn van de bewoners van Hilversum.

Ook in het Grote Gele Raadhuis verandert corona de regels, en dat zal zeker van invloed zijn op deze verkiezingsuitslag. Normaal is er heel veel non-verbale communicatie en ontmoeten raadsleden en wethouders elkaar tijdens schorsingen en bij het napraten in de gangen rondom de vergaderzalen. Dat zijn de momenten waar raadsleden normaal waardering ontwikkelen voor het werk van collega’s. Dit jaar zullen andere factoren sterker van invloed zijn; welke is lastig te bepalen.

Wat opvalt is de raadsbrede waardering voor onze burgemeester. In totaal spraken 11 politici zich spontaan uit dat ze bij voorkeur op de burgemeester zouden hebben gestemd, met toelichtingen als ‘hij is naar mijn mening de enige die dit jaar de prijs van Politicus van het Jaar verdient’.

Aan het begin van zijn ambtsperiode heeft onze burgemeester de vakprijs ook al een keer gewonnen. Daarna is hij door de jury uitgesloten van deelneming vanwege zijn beduidend andere rol in de politiek dan de overige politici. Hij zou de vakprijs vermoedelijk sindsdien geregeld hebben gewonnen, maar dit jaar zou hij de prijs met een waanzinnige voorsprong hebben gekregen. Geen beker van de jury, maar wel stapels met waardering vanuit de politiek welke onderaan het juryrapport toegevoegd zal worden; het is maar dat u het weet burgemeester.

Wat verder opvalt is dat de puntentoekenning zich steeds mee uitspreid over verschillende politici. Dit jaar kregen 34 verschillende politici een vermelding in een top 3 van een collega. Duiding hiervan is lastig. Duidelijk is dat de top 3’s vooral op basis van gunning worden samengesteld; dat is prima, maar iets vaker een keuze op basis van herkend vakmanschap zou mooi zijn.

Hieronder de complete uitslag en de lijst met wat de collega-politici aan toelichting gegeven hebben op de door hen uitgebrachte stemmen:

 1. Edwin Göbbels, raadslid Democraten Hilversum, 9x gekozen, 81 punten

Waardering voor zijn tomeloze inzet, en omdat hij op inhoud politiek bedrijft en vaak de vinger op de zere plek legt. Vooral zijn inzet op de vele dossiers met betrekking tot ruimtelijke ordening wordt veelvuldig genoemd en geroemd.

Hij wordt gekwalificeerd als analytisch erg sterk en zeer collegiaal, en dat hij anderen voorziet in goede adviezen om in overweging mee te nemen, wordt zeer gewaardeerd.

De jury kreeg nog wel een tip van een van de puntentoekenners voor hem; ‘probeer iets minder drammerig te zijn in je toon, dat zou je nog effectiever maken’.

Edwin timmert hard aan de weg met Democraten Hilversum en is daarbij bereid om duidelijk stelling te nemen. Dat wordt duidelijk gewaardeerd door zijn collega’s.

2. Aafke Vreugdenhil – de Blécourt, fractievoorzitster Christen Unie, 7x gekozen, 64 punten

De winnares van vorig jaar wordt duidelijk nog steeds gewaardeerd.

Zij wordt gekwalificeerd als kundig, redelijk, authentiek, ontzettend integer en deskundig op veel beleidsterreinen.

Zij krijgt punten omdat ze in de raad en in de vergaderingen de verbinding tracht te maken, omdat ze altijd rekening houd met de menselijke maat en bijna nooit “op de man” speelt.

3. Jan Slingerland, fractievoorzitter Hart voor Hilversum, 8x gekozen, 56 punten

Enkele kwalificaties uit de toelichtingen: Tomeloze inzet en ontzettend vriendelijke man. Rots in de branding. Brede dossierkennis. Fenomenale werklust. Zeer gewaardeerde collega. Supergoed in coaching van fractie en altijd goed voorbereid in de raad.

Vrijwel alle commentaren benoemen de manier waarop hij zijn fractie leidt als reden voor de puntentoekenning, zoals ‘Ik heb bewondering voor de manier waarop hij zijn fractie leidt en hij ook verbindend kan zijn naar andere raadsleden. Een prettig persoon om zaken mee te bespreken.’, maar soms ook met een minder vriendelijke subtekst, zoals ‘Kapitein op een soms stuurloos schip, maar met zijn vriendelijke en ontwapenende ijzerenheinigheid krijgt hij het schip ’s avonds toch in veilige haven.’

Al met al blijkt uit de commentaren dat Jan de fractie getransformeerd heeft van een richtingzoekend, naar een goedlopend team, waarbij Jan als fractieleider middels verschillende stijlen leiding geeft aan de fractie (coachend, ondersteunend, leidend), afhankelijk van de situatie en het probleem. Hierdoor slaagt de HvH fractie er in om zowel te functioneren als coalitiepartij, maar ook optreed met een kritische, oppositionele inbreng ten opzichte van de coalitie.

4. Gerben van Voorden, raadslid CDA, 8x gekozen, 47 punten

Gerben heeft zich ontwikkeld als een echte oppositieleider. Hij is scherp op de inhoud maar probeert ook brede steun te krijgen voor belangrijke punten voor het CDA.

Kwalificaties: gedreven, deskundig, met hart in voor het sociaal domein, collegiaal, de meest vrolijke en serieuze opposant, het beste raadslid van Hilversum!

Al jaren toonbeeld van vasthoudendheid op het aan de kaak stellen van misstanden in het sociale domein. Voorbeeld van iemand die wil “besturen vanuit het hart”.

Opereert ondanks zijn verrassend jonge leeftijd als een ervaren rot. Liefhebber van een goed, scherp en fair debat, maar dat was in 2020 amper mogelijk. Hopelijk is 2021 ons in dat opzicht beter gezind, maar ik twijfel er niet aan dat we nog veel van hem gaan horen.

Het volledige CDA en Gerben in het bijzonder heeft zich in z’n oppositie rol waar gemaakt door zich inhoudelijk zeer goed in te werken. Gerben blijft daarbij ook oppositie voeren met een knipoog, niet op de persoon. Gericht op verbinding, maar opportunisme is hem ook zeker niet vreemd.

5. Arno Scheepers, wethouder VVD, 7x gekozen, 40 punten

Nadruk op VAKprijs, een knap politicus, brengt echt lastige dossiers met veel weerstand tot een goed einde; met een rechte rug; hij kent zijn dossiers.

De wethouder die altijd in control is, goed voorbereid is en ook goed luistert en steeds zorgt voor complete beantwoording van vragen

Kwalificaties: tomeloze inzet, kennis van zaken als portefeuillehouder van zware portefeuilles, benaderbaar, zoekt contact met alle fracties, geeft duidelijke en overtuigende antwoorden, een echte bestuurder met politieke antenne!

Hij beheerst als wethouder de raadsdossiers als geen ander, maar geeft ook toe als hij een keer mis zit; hij is straight. Hij is erg effectief m.b.t. b.v. het Stationspleinproject; wie had nou kunnen denken dat we het BP al in deze raadsperiode hebben vastgesteld?!

6. Annette Wolthers, wethouder D66, 5x gekozen, 32 punten

Een wethouder die weet wat er moet gebeuren en sterk in haar communicatie. Een kundig bestuurder met een open opstelling die altijd terugkoppelt. Ze weet belangrijke dossiers met overtuiging door de raad te loodsen en toegankelijk voor alle raadsfracties.

Open mind t.o.v. de Raad en de inwoners; er is altijd met haar te praten en integere flexibiliteit is haar eigen. Prettig en plezierig mens.

6. Jaqueline Kalk, raadslid PvdA, 5x gekozen, 32 punten

Jacqueline heeft heel erg veel werk verzet het afgelopen jaar. Onvermoeibaar en zelfs met zware tegenwind heeft ze steeds haar voorstellen en standpunten ingebracht, en uiteindelijk vaak ook nog met succes. Een van de meest productieve raadsleden van deze periode.

By far het beste raadslid wat betreft parate kennis, debatingkwaliteiten en oprechte gedrevenheid. Jammer dat ze bij een andere partij zit.

In mijn top 3 wegens de diep gemotiveerde wijze waarop zij haar  raadslidmaatschap uitoefent en haar grote vakkennis.

8. Bart Heller, wethouder GroenLinks, 5x gekozen, 29 punten

Het is altijd moeilijk om op een rijdende trein te springen, helemaal wanneer je dat thuis vanachter je laptop moet doen. Toch is het Bart gelukt om binnen een half jaar verschillende moeilijke dossiers voortvarend op te pakken en diverse besluiten door de raad te krijgen. 

Een fijne plezierige collega. Overduidelijk gepokt en gemazeld in de politiek. Scherp op alle domeinen. Zelden zat een wethouder zo snel op zijn plek, ingelezen en wel. Pragmatisch en prettig in de omgang. Een aanvulling op het Hilversums college.

Hoewel hij nog niet eens alle raadsleden ontmoet heeft, weet hij toch in commissie en raad met gezag en kennis van zaken te spreken. in debatten in de raad weet hij de hoofdlijn te bewaken, is benaderbaar, en straalt frisse energie uit. 

9. Lex van Waarden, raadslid GL, 4x gekozen, 28 punten

Bewaard altijd de rust in zijn bijdrages, echt een boegbeeld van zijn  partij en duidelijk in wat het punt is en aan welke oplossing wordt gedacht. Een topgozer om mee te werken.

Spreekt met prachtige volzinnen en metaforen, en weet de kern van een debat te raken. Heeft met flair nieuw leven geblazen in de discussie over de hoogbouw, altijd gericht op samenwerking.

10. Bianca Verweij, fractievoorzitster SP, 3x gekozen, 27 punten

Met tomeloze inzet blijft zij sociaal onrecht agenderen. Vasthoudend, met kennis, en niet bang om tegen de wind in te varen. Een Hilversumse variant van de symbiose van Robin nood, Jeanne d arc en don Quichot met een vleugje rosa Luxemburg.

Altijd moedig, blijft bij zichzelf en haar ideeën, ze blijft staan en komt echt op voor de mensen waarvoor ze zegt te staan

Een eerste plek voor Bianca, ook al zijn haar bijdrages vaak irritant, niet altijd to the point, soms langdradig, maar wat ik in haar bewonder is de wijze waarop zij punten weet te agenderen, en zich niet laat intimideren in debatten. Zeker (misschien met name) in debatten met de burgemeester over brandweer en veiligheidsregio. de irritatie spat er soms vanaf, maar ze laat zich niet in een hoek drukken. Als je haar “gewoon” tegenkomt is Bianca ook gewoon aardig.

11. Regie Redmeijer, raadslid HvH, 3x gekozen, 21 punten

Authentiek, zegt waar het op staat, is 1 van de weinigen die zich uitspreekt als ze vindt dat er dingen tijdens vergaderingen niet juist verlopen. Echt een vakvrouw en een hele fijne raadscollega.

11. Michiel Eerenberg, raadslid HvH, 3x gekozen, 21 punten

Vanwege het rechthouden van zijn rug aangaande de MRA kwestie. Als de druk wordt opgevoerd over een project van zo’n grote omvang dan moet je stevig in je schoenen staan om dan toch aan je principes vast te houden. Goed van Michiel dat hij heeft laten zien waar hij voor staat.

Michiel doorbreekt dingen en heeft ondanks de enorme druk vanuit de coalitiepartijen eigenstandig het 10.000 woningenplan kunnen stoppen.

13. Hidde Fennema, raadslid VVD, 4x gekozen, 19 punten

Geeft scherp invulling aan het duurzaamheidsdebat, heeft veel humor en relativeringsvermogen in zijn bijdragen. Goede politieke skills. Respect voor hoe hij de portefeuille duurzaamheid invult.

14. Karin Walters, wethouder HvH, 3x gekozen, 18 punten

Kwalificaties: goede dossierkennis, enorm gedreven, onvermoeibare strijder voor meer geld voor het sociaal domein uit Den Haag, recht door zee, bijzonder prettige collega. Een hele goede politica die het verdient om politicus van het jaar te worden!

Karin Walters heeft een gecompliceerde portefeuille maar blijft haar rug altijd recht en houdt zich staande. Ze is gegroeid in haar rol als wethouder in de vergaderingen, ze luistert, toont begrip, maar durft ook nog steeds onpopulaire antwoorden te geven. Best lastig is dat ze het echt geweldig doet als wethouder financiën, maar tevens een groot pakket sociaal domein heeft, waar op dit moment in Nederland geen enkele wethouder het goed op kan doen, daar er op sociaal domein zoveel zaken in ons land tekort komen qua kennis en kunde, qua structuur en qua budget.

15. Marianne van Vliet, raadslid D66, 3x gekozen, 18 punten

Ontpopt zich als een goede woordvoerder op wonen die als ze de coalitiediscipline iets los weet te laten mooie dingen zou kunnen bereiken

Kwalificaties: harde werker, gedegen, betrokken, gaat voor het goede, voortdurend bereid ook buiten het zicht van de raad haar steentje bij te dragen. Tip zou zijn om nog meer van eigen kracht en overtuiging uit te gaan en soms wat onafhankelijker van het college te opereren.

15. Freek Reijmerink, raadslid VVD, 3x gekozen, 18 punten

Heeft zich sterk inhoudelijk ontwikkeld qua sociaal domein, kan standpunten goed verwoorden, en blijft daarbij zeer hoffelijk.

Verfrissende VVD-er die bereid is om op inhoud politiek te bedrijven en zich wars van politieke spelletjes houdt.

Een jongeling die zich niet heeft laten afschrikken door het ‘verouderde’ raadsrattennest. Een VVDer die kiest voor het sociaal domein en naar mensen wil luisteren en iets ten gunste van de mensen wil doen. We moeten er alles aan doen dat dat zo blijft.

17. Floris Voorrink, wethouder VVD, 2x gekozen, 17 punten

Hij heeft de onmogelijke en ondankbare taak om bewonersverenigingen en gemeenteraad op een lijn te krijgen waar het gaat om de omgevingsvisie en de inrichting van bepaalde gebieden in Hilversum. Dit is een onderwerp waarbij er zoveel stuurlui aan wal staan, dat het bijna onmogelijk is niet zo af en toe met het schip de kant te raken. Toch lukt het hem om de averij zo veel mogelijk te beperken.

Kende zowel politiek als privé een enorm turbulent jaar. Onder andere het Sleutelgebied en het Plan van Aanpak Omgevingsvisie. Bleef desondanks positief, strijdbaar en constructief. Soms lang van stof, maar dat tekent zijn gedrevenheid. Petje af.

17. Tobias Westerneng, raadslid VVD, 2x gekozen, 17 punten

Geen toelichtingen gegeven.

19. Evert Jan Kruijswijk – Jansen, raadslid CDA, 2x gekozen, 14 punten

Een mensen mens, oprecht, geïnteresseerd, onderzoekend en volhardend. Prachtige competenties voor een volksvertegenwoordiger.

20. Malika Boumadkar-Boukhriss, raadslid HvH, 1x gekozen, 10 punten

Een bescheiden, maar zeer benaderbaar raadslid. Zij zet zich onophoudelijk in voor de Hilversummers, vooral voor die Hilversummers die niet zo makkelijk de gemeenteraad, ambtenaren of andere instanties weten te vinden. Daarnaast doet zij dit zonder dat het haar gaat om haar eigen ‘faam en glorie’.

20. Ahmet Yorulmaz, raadslid CDA, 1x gekozen, 10 punten

Straalt vertrouwen uit, een bescheiden persoon die in de spotlight gezet moet worden. Hij kan meer dan wat hij laat zien.

20. Peter Veenendaal, raadslid D66, 1x gekozen, 10 punten

Geen toelichtingen gegeven.

23. Haitske van de Linde raadslid VVD, 1x gekozen, 7 punten

Hoewel tijdens vergaderingen wat breedsprakig en soms te scherp, is ze achter de schermen een verbinder en is niet te beroerd daar veel energie in te steken, met zichtbaar resultaat.

23. Pierre van Roden, fractie-voorzitter SP, 1x gekozen, 7 punten

Geen toelichtingen gegeven.

23. Ria de Jong – Schrijvers, raadslid HvH, 1x gekozen, 7 punten

Ria heeft het afgelopen jaar niet makkelijk gehad. Dat digitaal vergaderen is voor iedereen heel lastig maar voor haar nog het allermeest! Bewondering voor de toewijding waarmee ze toch elke keer naar het raadhuis ging om zich te laten helpen met het vergaderen.

Daarnaast laat Ria in het algemeen een principieel geluid horen en heeft zij duidelijk een heel erg warm en sociaal hart.

23. Ron Lancé, raadslid HvH, 1x gekozen, 7 punten

Nuchter, reëel, prettig in de communicatie.

23. Mirjam Kooloos, raadslid LH, 1x gekozen, 7 punten

Straalt vertrouwen uit, een bescheiden persoon die in de spotlight gezet moet worden. Zij kan meer dan wat zij laat zien.

23. Frank Kool, raadslid GL, 1x gekozen, 7 punten

Geen toelichtingen gegeven.

29. Frits Vogel, fractievoorzitter VVD, 1x gekozen, 4 punten

Houdt het VVD-schip op koers.

29. Femke van Drooge, fractievoorzitter PvdA, 1x gekozen, 4 punten

Sociaal democraat, vasthoudend, weet wethouders ter verantwoording te roepen als dat nodig is. Vanuit kennis van zaken en met oplossingen bij de hand. 

29. Olaf Streutker, fractievoorzitter CDA, 1x gekozen, 4 punten

Degelijk en betrouwbaar.

29. Ruud Verkuijlen, raadslid VVD, 1x gekozen, 4 punten

Een uitstekende commissie-voorzitter. Hij is altijd rustig en gebalanceerd in zijn afwegingen en je zal hem niet snel betrappen op het verliezen zijn vorm. Een rustige rots in de branding in turbulente tijden!

Met zijn 39e plek van de tweede kamer lijst van de landelijke VVD is de kans groot dat we straks opnieuw een Hilversummer in de tweede kamer hebben. Zo’n positie bereik je alleen door uitzonderlijk functioneren – iets wat Ruud al jaren doet, op de voor- en op de achtergrond.

29. Tjerk Pelsma, raadslid CU, 1x gekozen, 4 punten

Eerlijkheid en integriteit zijn hem in het lijf gebakken. Immer een positieve vakkundige bijdrage vooral in de Commissies. Rustig maar wel compassie. Goed mens.

29. Vivienne Wesselink, raadslid D66, 1x gekozen, 4 punten

Jong in de raad. Van binnenuit bevlogen. Jammer dat ze bij D66 zit maar ook daar kan ze zich, mits ze zich de kaas niet van het brood laat eten of duwen ontwikkelen tot een prachtige volksvertegenwoordiger. Houd vol!

Buiten mededinging: over Pieter Broertjes, burgemeester

Voordat ik mijn stem wil uitbrengen, wil ik wel kwijt dat het jammer is dat we niet op Pieter Broertjes mogen stemmen. Want als je terug kijkt naar 2020 dan is hij de enige die naar mijn mening de prijs van Politicus van het Jaar verdient. Hij geeft leiding aan een veiligheidsregio en een gemeente in deze bijzondere tijden van corona, lockdown en zoom-vergaderingen en hij verdient daarin alle steun die wij hem kunnen bieden.

Omdat hij verbindend optreedt, in een moeilijk jaar heeft hij zijn rol als burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio goed ingevuld. 

In deze zware coronatijd moet hij, vaak in zijn eentje, bijna dagelijks moeilijke besluiten nemen die veel mensen raken. Hij doet dat weloverwogen en fair, met aandacht voor het individu zonder het grotere belang uit het oog te verliezen.

Omdat hij in deze ongekende crisis het ontzettend goed doet

Vanwege de uitzonderlijk moeilijke omstandigheden die zowel leiderschap, daadkracht als empathie verlangen laat ik dit jaar de bestuurdersrol het zwaarste wegen in mijn oordeel, daarom 10 punten voor Pieter Broertjes.

Nabrander van een van de raadsleden:

Ik vind werkelijk dat de gehele raad deze titel moet krijgen, inclusief haar voorzitter, burgemeester Broertjes, en alle leden van het college. Van zowel de Raad als het college is bijzondere flexibiliteit gevraagd, en zeker van burgemeester Broertjes. Iedereen moest zich aanpassen aan de nieuwe regels en tegelijk moest het college omgaan met een crisis van ongekende omvang. Na een paar weken hergroeperen ging de Raad en daarmee de besluitvorming van Hilversum weer door. Voor veel Raads- en commissieleden zijn veel, zo niet alle, leuke energie-gevende kanten van de politiek opgegaan in een eindeloze stroom van digitale vergaderingen zonder dat er tijd is om te vragen hoe het echt met iemand gaat en zonder tijd voor uitgebreid debat zoals we gewend zijn. Dit maakt het politieke werk, voor de mensen aan beide kanten van de tafel, heel veel zwaarder dan voorheen. Nagenoeg iedereen heeft zich uitermate flexibel getoond door zonder mopperen “door te schakelen” naar de nieuwe situatie en er het beste van te maken. En dat is de reden dat Hilversum nog bestuurd wordt. Hilversum mag zich gelukkig prijzen met dit bestuur en wat mij betreft is dus het voltallige bestuur “politicus van het jaar”.

Comments

 1. Regie Redmeijer says

  Wat leuk om alles weer te lezen. En wat moeilijk is het om keuzes te maken tussen mijn collega’s.
  Juist omdat vele collega’s het zo goed doen, zeker in deze moeilijke periode. Ook leuk om te zien dat mijn top 3 bij de eerste 14 zitten dus ook meerdere collega’s hen op waarde schatten. En onze burgemeester, die komt er wel….. ga hem nomineren voor burgemeester van het jaar. ;-)

  Top dat jullie dit organiseren.

Speak Your Mind

*